Brams d'ase no pugen (o arriben) al cel

171 recurrències en 64 variants.

1. Als brams d'ase orella sorda (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 61. Web.

4. Bram d'ase no arriba al cel, i s'hi puja no posa rel (1984, 1 font)

No fer cas de paraules estúpides.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Ases», p. 155. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

7. Bram d'ase no puja al cel (1869, 3 fonts)

I segón, quand es pensament queda clòs per éll mateix (si val es mot), i no va a manllevar requincadures.

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys», p. 275. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. III.- Bestiar», p. 283. Institut Menorquí d'Estudis.

Equivalent en castellà: Oracion de perro no va al cielo.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 285. Imp. de Miguel Parpal.

8. Bram d'ase no puja al cel / i si hi puja no posa arrel (1958, 1 font)

No hay que hacer caso del que habla mal.

Llompart, Gabriel (1958): Experiencia religiosa y lengua mallorquina «VIII. Postrimerías. Gloria», p. 128. Museu de Mallorca.

10. Bram d'ase no puja al cel i s'hi puja no hi fa rel (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 7, setembre-octubre 1944 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 114. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

11. Bram d'ase no puja al cel i si hi puja no hi fa rel (2021, 1 font)

No val la pena fer cas de les opinions de gent sense criteri.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OH - Observacions d'humor», p. 110. Institut d'Estudis Eivissencs.

12. Bram d'ase no puja al cel i si hi puja no hi posa rel (1926, 1 font)

Equivalent en castellà: Al loco y al aire, darles calle.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 14. Consell de Mallorca.

Equivalent en anglès: Amen is not said after an inaceptable prayer (Trad.: No se diu amén derrera una inaceptable pregaria).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 14. Consell de Mallorca.

Equivalent en alemany: Eines Thoren Geoct wird nicht erhört (Trad.: A un boig no devem escoltar-lo).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 14. Consell de Mallorca.

Equivalent en francès: Maudisson de vieille truie ne passe le talon.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 14. Consell de Mallorca.

Equivalent en castellà: Oración de perro no va al cielo.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 14. Consell de Mallorca.

Equivalent en llatí: Stultorum vota exaudiuntur.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 14. Consell de Mallorca.

13. Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no fa rel (2020, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Fajarnés Cardona, Enrique (2020): Recull de dites i refrans d'Eivissa «A», p. 49. Institut d'Estudis Eivissencs.

14. Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no hi posa arrel (2008, 1 font)

Vol dir que les reclamacions o exigències dels no dotats per aquella activitat, poc o res compten.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «1. Animals. 1.4 Ase / Burro / Ruc / Mul... Refranys», p. 30. Editorial Moll.

15. Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la feina i dels oficis», p. 1130. Editorial Selecta-Catalonia.

No s'ha de fer cas a qui parla sense raó.

Sinònim: Brams d'ase no arriben (o no pugen) al cel.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Animals de càrrega i de tir», p. 448. Edicions 62.

16. Bram d'ase no puja al cel; i si hi puja, no hi posa rel (1986, 1 font)

S'aplica a aquells que parlen molt sense saber què diuen.

Equivalent en castellà: Rebuzno de asno no llega al cielo.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 16. Institut d'Estudis Eivissencs.

18. Bram d'ase, el cel no l'òu (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «B», p. 38. Editorial Arte y Letras.

19. Bram d'ase, no aplega al cèl (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «B», p. 38. Editorial Arte y Letras.

21. Bram de burro no aplega al cel i si arriba no fa arrel (1985, 1 font)

MP. Se diu del que vol tindre raó i crida fort.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «B», p. 15. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

22. Bram de burro no arriba al cel (2010, 1 font)

Lloc: Altea (Marina Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

25. Brams d'ase / no pugen al cel (2000, 1 font)

Garcia Molina, Rafael (2000): Almanac il·lustrat de Sant Vicent del Raspeig per a l'any 2000 «Agost 2000». Web.

27. Brams d'ase no arriben (o no pugen) al cel (1999, 6 fonts)

Sinònim: A mi, com si em dius Llúcia | Com si res | Fa un vent que no deixa sentir res | Fer com aquell qui res (o com qui sent ploure) | Fer com si | Com qui no vol la cosa.

Equivalent en castellà: A palabras necias oídos sordos | Como quien no quiere la cosa | Coso si tal cosa.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «88», p. 37. Garsineu Edicions.

No s'ha de fer cas a qui parla sense raó.

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Animals de càrrega i de tir», p. 448. Edicions 62.

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en francès: À folle demande, point de réponse. [DG: IX].

Font: [P: XI, 123].

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en castellà: A palabras locas, orejas sordas. [MK: 15.847].

Font: [P: XI, 123].

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos de mercader. [MK: 15.848].

Font: [P: XI, 123].

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en francès: À sotte demande, point de réponse. [S&C: 51].

Font: [P: XI, 123].

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en anglès: For mad words deaf ears. [S&C: 51].

Font: [P: XI, 123].

No s'ha de fer cas a qui parla sense raó | Indica que no es té cap intenció de fer cas | Recomana la prudència de no fer cas dels despropòsits.

Recomienda no prestar atención ni hacer caso a lo que insensata y neciamente se diga, teniendo además en cuenta que el mejor desprecio es no hacer aprecio.

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos. [MK: 15.850] - DG: IX] - [S&C: 51].

Font: [P: XI, 123].

28. Brams d'ase no arriben (o pugen) al cel (1997, 1 font)

Sinònim: Veg. tb. 326.

Equivalent en castellà: A palabras (o preguntas) necias, oídos sordos | Oración de perro no va al cielo | Rebuznos de burro no llegan al cielo.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Ase», p. 24. Edicions 62.

29. Brams d'ase no arriben (o pugen) al cel, i si hi arriben (o pugen) no hi posen (o treuen) rel (1993, 1 font)

Es diu referint-se a paraules estúpides o molestes (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «255 Ase», p. 45. Institut Menorquí d'Estudis.

30. Brams d'ase no arriben al cel (1884, 44 fonts)

ACCAT (2012): Correu «Refranys per al Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.
ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Diu la dita que brams d'ase no arriben al cel, però, pel que veiem, sí que arriben a la Moncloa.

Alzamora, Sebastià (2010): Avui.cat «La tàctica del bram d'ase». Web.

Fa referència als mals costums que es repeteixen al llarg del temps.

Alzamora, Sebastià (2014): Diari Ara «Ànec que vola, a la cassola - www.ara.cat/premium/opinio/Anec-que-vola-cassola_0_1138086194.html». Web.

I és que ja se sap que brams d'ase no arriben al cel.

Antoja, Joan; Matas, Anna M.; Oriol, Joan (2018): Bestial! Cultura popular, refranys i frases fetes... molt animals «Ase. L'ase vestit amb pell de lleó. Faula», p. 9. Cossetània Edicions.

No s'ha de fer cas dels comentaris que no són importants.

Antoja, Joan; Matas, Anna M.; Oriol, Joan (2018): Bestial! Cultura popular, refranys i frases fetes... molt animals «Ase. Refranys», p. 10. Cossetània Edicions.

Heus ací una dita protectora: ens hem d'allunyar dels qui pretenen ferir-nos amb les paraules. Molt adient per als temps actuals, amb tanta paraula ofensiva i forassenyada, als parlaments i a les xarxes.

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel | A mi com si em dius Llúcia | Fa un vent que no deixa sentir res.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos.

Badia i Pujol, Jordi (2019): Ras i curt «Deu dites mal dites - www.vilaweb.cat/noticies/deu-dites-mal-dites/». Vilaweb.

Heus ací una dita protectora: ens hem d'allunyar dels qui pretenen ferir-nos amb les paraules. Molt adient per als temps actuals, amb tanta paraula ofensiva i forassenyada, als parlaments i a les xarxes.

Joseph Guix: més que la traducció proposada de la qual no veig el sentit, posaria "La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe" | Esteve Freixa Baqué: Les chiens aboient, la caravane passe.

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel | A mi com si em dius Llúcia | Fa un vent que no deixa sentir res.

Equivalent en francès: À folle demande, demande point de réponse.

Badia i Pujol, Jordi (2019): Ras i curt «Deu dites mal dites - www.vilaweb.cat/noticies/deu-dites-mal-dites/». Vilaweb.

Heus ací una dita protectora: ens hem d'allunyar dels qui pretenen ferir-nos amb les paraules. Molt adient per als temps actuals, amb tanta paraula ofensiva i forassenyada, als parlaments i a les xarxes.

Joseph Guix: més que la traducció proposada de la qual no veig el sentit, posaria "La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe" | Esteve Freixa Baqué: Les chiens aboient, la caravane passe.

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel | A mi com si em dius Llúcia | Fa un vent que no deixa sentir res.

Equivalent en francès: Les chiens aboient, la caravane passe.

Badia i Pujol, Jordi (2019): Ras i curt «Deu dites mal dites - www.vilaweb.cat/noticies/deu-dites-mal-dites/». Vilaweb.

Equivalent en castellà: Oración de perro no llega al cielo.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 49. Editorial Pòrtic.

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XV. Els mites i les creences. Déu i el cel», p. 115. Pagès Editors.

Es diu a qui crida molt per exposar els seus raonaments.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Canals i Ferrarons, Josep Maria (2016): La gent i les coses d'Olot «Locucions, expressions, dites i frases fetes. B», p. 246. Autoedició.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 48. Autoedició.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 7. Refranys de flora, fauna i natura». Llibres de l'Index, S.A..

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel.

Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «PENSEM I CREIEM. L'ERROR I LA IGNORANCIA», p. 26. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Déu». Web.

Per a indicar que allò que algú diu no mereix de ser atès.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Oratge». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 19. Web.

Equivalent en italià: La luna non cura l'abbaiar dei'cani.

Gomis i Mestre, Cels (1884): La lluna segons lo poble «La Lluna. V. Cansons y dites sobre la Lluna», p. 54. Editorial Altafulla.

Equivalent en francès: La lune est à l'abri du loup.

Gomis i Mestre, Cels (1884): La lluna segons lo poble «La Lluna. V. Cansons y dites sobre la Lluna», p. 54. Editorial Altafulla.

Perquè en efecte, los lladres solen treballar més a la llum d'ella que no pas a la del Sol.

Equivalent en italià: La luna fa lume ai ladri.

Gomis i Mestre, Cels (1884): La lluna segons lo poble «La Lluna. V. Cansons y dites sobre la Lluna», p. 54. Editorial Altafulla.

Ningú et fa cas.

Ja pots anar dient ja, brams d'ase no arriben al cel.

Iglésies Gelabert, M. Teresa (2011): Recull de frases fetes «Recull de frases fetes», p. 74. Autoedició.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Refranys catalans poc coneguts.

M. Soler (2022): Twitter «twitter.com/montsi57/status/1486441133253312517». Twitter.

Equivalent en castellà: A palabras necias oidos sordos.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «B», p. 47. Autoedició.

Es diu de qui malparlava de tu.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de besties i animals. Ases, matxos i mules», p. 113. Editorial Millà.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «075 - Brams d'ase no arriben al cel», p. 075. Blogger.

Lloc: Arenys de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cambrils (Baix Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Empordà.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mollerussa (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Reus (Baix Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) | A paraules folles (o vanes), orelles sordes.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) | A paraules folles (o vanes), orelles sordes.

Equivalent en francès: À folle (o sotte) demande, point de réponse.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) | A paraules folles (o vanes), orelles sordes.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) | A paraules folles (o vanes), orelles sordes.

Equivalent en anglès: For mad words deaf ears.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Frase per indicar que no s'ha de fer cas de les maledicències.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Bram m.», p. 61. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del Totpoderós», p. 81. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del totpoderós». Web.
Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb els animals», p. 15. Revista L'Estel.

No cal fer cas dels poca-soltes.

Roig, Francesc (2003): L'Estel «Refranys», p. 20. Revista L'Estel.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. Agrícoles», p. 169. Museu de Vilafranca.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2, p. 36. Zenobita Edicions.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de bèsties i d'altres», p. 61. Seuba Edicions.

Desvariar en el parlar; deixar algú per tonto, per neci.

Siquès i Reig, Pere (2006): La boca. Refranys, acudits i parèmies «Veu - parla. Tot el que surt per la boca», p. 44. Curbet CG Edicions.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 33. Web.
Tarrida i Subirana, Jordi (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

Font: 5.000 refranys de nostra terra.

(2000): L'Estel «Refranys. Del totpoderós», p. 11. Revista L'Estel.

31. Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) (2012, 1 font)

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

32. Brams d'ase no arriben al cel i si de cas hi arriben no deixen arrel (2010, 1 font)

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

33. Brams d'ase no arriben al cel i si de cas i arriben no deixen arrel (2010, 1 font)

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

34. Brams d'ase no entren al cel (2003, 3 fonts)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Aragonés Salvat, Albert (2003): Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís «15. Els mites i les creences - 15.1. Cel i infern». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Els raonaments dels ignorants no són presos en consideració per qui sap més que ells.

Sinònim: Similars: A plors de xiquet i cants de pardal, si hi fas cas, quedaràs mal | Cant de pardal i plor de bagassa, prompte passa | A música de brams, contrapunt de garrotada.

Equivalent en castellà: Maldición de puta vieja no llega al cielo | A palabras necias, oídos sordos | A chillido de cochino, silbido de matancero || Similar: No ofende quien quiere, sino quien puede | Escupir al cielo || Contrari: No se ha hecho la miel para la boca del asno.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 19. Web.

35. Brams d'ase no pugen (o arriben) al cel (2012, 2 fonts)

Aconsella que quan algú parla sense raó no hem de fer-li cas, el que hem de fer és no escoltar-lo.

Sinònim: Fer com qui sent ploure.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «B», p. 27. Edicions de 1984.

No s'ha de fer cas de qui parla sense raó.

Ja en tinc prou del teu mal humor i crits: brams d'ase no pugen al cel.

Sinònim: A paraules vanes (o folles), orelles sordes.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos; Ladran, luego cabalgamos.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Bram». Editorial Barcanova.

37. Brams d'ase no pugen al cel (1900, 44 fonts)

Estigues previngut i no hi paris gaire l'orella. Ja m'entens. Brams d'ase no pugen al cel.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Escorpió"», p. B11. L'Avui / El Punt Avui.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la feina i dels oficis», p. 1128. Editorial Selecta-Catalonia.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel.

Badia i Pujol, Jordi (2019): Ras i curt «Deu dites mal dites - www.vilaweb.cat/noticies/deu-dites-mal-dites/». Vilaweb.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XV. Els mites i les creences. Déu i el cel», p. 115. Pagès Editors.

Burro, -a.

Equivalent en gallec: Oracións de burro non chegan ao ceo | Orneos de burro non chegan ao ceo.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 54. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Ase.

Equivalent en gallec: Oracións de burro non chegan ao ceo.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 93. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Ase.

Equivalent en gallec: Orneos de burro non chegan ao ceo.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 93. Cadernos de Fraseoloxía Galega.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 292. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

L'ús de bramar en proverbis catalans és molt habitual.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 237. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.

Menysprear el que diu algú.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 6. Apunts curs nivell C català.

Per indicar que no s'ha de fer cas de males paraules, mals consells, queixes poc fonamentades.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Vol dir que cridar molt o queixar-se exageradament sense motiu no serveix de res.

Lloc: Solsonès.

Divins, Pep; Davins, Mon (2013): Rescatant les paraules d'una analfabeta - El valor d'un llegat dins la tradició oral «Taula 3. Un cistell de metàfores», p. 126. Autoedició.

Dit per a denotar que el que algú diu no mereix d'ésser atès.

Equivalent en castellà: A palabras necias oídos sordos | Oración de perro no va al cielo.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Ase», p. 24. Enciclopèdia Catalana.

Dita per a denotar que el que algú diu no mereix d'ésser atès.

És un rondinaire, no li feu cas, brams d'ase no pugen al cel.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Desatès». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «B 1602», p. 377. Columna Edicions.

Per a indicar que allò que algú diu no mereix d'ésser atès.

No li facis gens de cas! Brams d'ase no pugen al cel / Fixa't què t'ha dit: (...) -Bah! Brams d'ase no pugen al cel.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «III. Modismes i frases fetes», p. 116. Editorial Claret.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.
Garcia Molina, Rafael (2010): Almanac il·lustrat del Bloc Nacionalista Valencià per a l'any 2010 «Agost 2010». Web.

Dit per denotar que el que algú diu no mereix ser atès ja que els seus mots són ineptes.

Sinònim: Vés dient, jo com sentís ploure.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Els animals», p. 233. Editorial de Vecchi.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 19. Web.

Equivalent en francès: Des braiements d'âne n'atteignent pas le ciel.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Burro, el ruc, l'ase / L'âne», p. 442. Robert Morel Editeur.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «12. Com la processó de mata...», p. 130. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Equivalent en esperanto: La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Animals salvatges i domèstics | Sovaĝaj kaj hejmaj bestoj», p. 28. Associació Catalana d'Esperanto.

Sinònim: De bram d'ase, no en puja mai cap al cel.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XI. Els animals. Animals de càrrega i de tir», p. 254. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Repertori lexicogràfic. Bram», p. 375. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 190. Editorial Millà.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ciutadella (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: El Vendrell (Baix Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Priorat i Barcelonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Inèpcia dels mots vans.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Ase», p. 18. Editorial Millà.

Es diu referint-se a paraules estúpides o molestes (D.).

Equivalent en castellà: La voz del asno no pasa del tejado.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «255a Aase», p. 45. Institut Menorquí d'Estudis.

És un refrany català ben popular, però que és universal i té traducció semblant a altres llengües.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos.

Pubill, Jaume (2009): Blogs de l'Avui «A peu. Brams d'ase, no arriben al cel». Web.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «inutilitat». Web.

Resposta: menyspreant.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Relacions socials. Conversa», p. 89. Edicions 62.

Equivalent en castellà: Oración de perro no va al cielo.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. B», p. 792. Antoni López, Editor.
Salvà, Francesc (1990): Aforismes i refranys, p. 6. Editorial Miguel A. Salvatella.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. B», p. 121. Edicions Víctor.

En el llenguatge corrent, és igual a «tant és que diguis com que no diguis», referint-se a al·legacions sense raó, veus d'impotència, adduccions sense força.

Serra i Boldú, Valeri (1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 53 (Any II, 30-gener-1937) «Folklore de la pagesia. Ruc, somera», p. 132. Revista Curiositats de Catalunya.

En el llenguatge corrent, és igual a «tant és que diguis com que no diguis», referint-se a al·legacions sense raó, veus d'impotència, adduccions sense força.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Bèsties de peu rodó. Ruc, somera», p. 121. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «B», p. 19. Tarascó, Viladot & Cuesta.

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa Ruiz, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. B», p. 364. Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 123. Museu Arxiu de Sentmenat.

Quan volem indicar que allò que algú diu no mereix ser atès.

(1981): Apunts de català pràctic. 3 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.
(1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 20 (Any I, 16-maig-1936) «Aforismes i proverbis», p. 18. Revista Curiositats de Catalunya.

38. Brams d'ase no pugen al cel, ni tampoc el seu bruel i si hi pugen no li diuen amén (1987, 1 font)

Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «Ase», p. 23. Editorial Millà.

40. Brams d'ase no pujen al cel (1910, 2 fonts)

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «11.2. Sants - Misses i processons». Blogger.

Quan algú'ns insulta y no 'n volem fer cas.

Equivalent en castellà: Maldición de becerro / no llega al cielo.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. L'ase. Aforismes», p. 26. L'Avenç.

Quan algú'ns insulta y no 'n volem fer cas.

Equivalent en castellà: Oración de perro / no va al cielo.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. L'ase. Aforismes», p. 26. L'Avenç.

Quan algú'ns insulta y no 'n volem fer cas.

Equivalent en castellà: Quien arriba escupe, encima le cae (Andalucia).

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. L'ase. Aforismes», p. 26. L'Avenç.

41. Brams d'ase nó pujan al cel (1917, 1 font)

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 171. Editorial Trabucaire.

42. Brams d'ase, no arriban al cel (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 180. Centre Excursionista de Catalunya.

43. Brams d'ase, no arriben al cel (1980, 3 fonts)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Adell, Enric (2010): En mà (company de feina). Font oral.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. L'ase», p. 108. Garsineu Edicions.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Ase», p. 106. J. Huguet Pascual, editor.

47. Brams d'asse no entren al cel (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

53. Brams de carlí, no pujan al cel (1872, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1872): La Esquella de la Torratxa 1, núm. 1 (5 de maig, 1872): 3 «Refrans adobats», p. 3. Revista La Esquella de la Torratxa.

54. Brams de ruc / no arriben al cel (2008, 1 font)

(2008): L'Estel «Refranys d'animals», p. 32. Revista L'Estel.

55. Brams de ruc no arriben al cel (2010, 2 fonts)

A qui no escolta ningú, als pobres, desemparats.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

56. Cap bram de ruc no ha arribat mai al cel (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 5. Del món de les bèsties», p. 70. Edicions Salòria.

57. De bram d'ase no en puja cap al cel (2010, 2 fonts)

Lloc: Calders (Bages).

Correu / Beatset (2010). Correu electrònic.

Lloc: Múltiples localitzacions (concreta Sabadell, Vallès Occidental i Calders, Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

58. De brams d'ase / no en puja cap al cel (1998, 1 font)

Lloc: Sant Vicent del Raspeig.

Garcia Molina, Rafael (1998): Almanac il·lustrat de Sant Vicent del Raspeig per a l'any 1998 «Novembre 1998». Web.

61. Els brams d'ase, no arriben al cel (2010, 1 font)

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

62. Paraules d'ase no arriben al cel (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 64. Web.

64. Veu de molendo no arriba al cel (2017, 1 font)

En totes aquestes expressions se confronta l'home amb aquesta pobra bèstia, posant en evidència totes aquelles formes negatives, fent perdre de dignitat al molendo, que de veritat no mereix, a voltes, d'ésser comparat amb certes persones.

Lloc: L'Alguer (Sardenya).

Loi, Vito (2017): Maneres de diure «Qui renta lo cap al molendo perd temps, treball i sabó», p. 38. Edicions de l'Alguer.

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte