Tal faràs, tal trobaràs

418 recurrències en 92 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

1. Borràs, borràs, tal faràs tal trobaràs (1935, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranys personals, p. 27. Editorial Selecta-Catalonia.

4. Conforme fas, trobaràs (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La família i les relacions familiars», p. 162. Editorial l'Esquer.

5. El que faràs, trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: Vila-real (Plana Baixa).

Correu / Pesudo, Natividad (2010). Correu electrònic.

6. Fill eres, pare seràs, allò que faces trobaràs (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amor, matrimoni i família», p. 160. Editorial Sargantana.

9. Fill eres, pare serás, lo que faces trovarás (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «F», p. 123. Editorial Arte y Letras.

10. Fill eres, pare seràs: el que faces trobaràs (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Pares, fills i altres coses», p. 122. J. Huguet Pascual, editor.

11. Fill eres; pare seràs; el que faràs, trobaràs (1993, 1 font)

Sinònim: Tal faràs, tal trobaràs.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La família. Parents», p. 102. Edicions Tres i Quatre.

12. Fill èts y pare serás qual farás tal trobarás (1805, 1 font)

Equivalent en castellà: Hijo eres, padre serás, qual hicieres tal habrás.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Pare», p. 152.

Equivalent en llatí: Quae intuleris patri, genitor atipendia sumes.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Pare», p. 152.

13. Fill ets, pare seràs (1987, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

L'expressió temporal en futur.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 84. Publicacions de la Universitat de València.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer del parentiu», p. 559. Web.

14. Fill ets, pare seràs, / tal faràs, tal trobaràs (1979, 2 fonts)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 43. Autoedició.

Aquest altre justifica aquesta acció com causa de l'experiència rebuda del que son pare ha fet amb els avis anteriors També pot tenir la interpretació de que tal com el pare tracti als fills, els fills tractaran als pares, interpretació lligada bastant a l'anterior.

Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Muñoz, Pere (dir.) (1979): Refranys dels vells de les nostres terres «Família», p. 57. Autoedició.

16. Fill ets, pare seràs, tal faràs tal trobaràs (1926, 9 fonts)

La vida te tractarà de la mateixa manera que t'hagis portat.

Sinònim: Filla ets, mare seràs; com tu facis, et faran.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.7. Vida familiar i social. 9.7.6. Família. Refranys», p. 433. Editorial Moll.

Lloc: Lleida.

Anyell, J (1926): Vida lleidatana, Any I, Núm. 16 (15 de desembre de 1926) «Refraner. Els fills. De la conducta dels fills», p. 277. Vida Lleidatana. Revista quinzenal il·lustrada.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Sinònim: Tal faràs tal trobaràs.

Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «LA SOCIETAT. LA FAMILIA. PARES, FILLS I PARENTS», p. 28. L'Avui / El Punt Avui.

Segons com actues, actuaran amb tu.

Sinònim: Similars: Segons el que sembres, colliràs | Tal pare, tal fill.

Equivalent en castellà: Quien siembra vientos recoge tempestades.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer del parentiu», p. 560. Web.

Sinònim: Tal faràs tal trobaràs.

Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys dels fills, la llar i els amics», p. 39. Editorial Millà.

Equivalent en castellà: Hijo eres y padre serás; con la vara que midas te medirán.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Ser», p. 116. Edicions 62.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 258. Edicions 62.
Salvà, Francesc (1990): Aforismes i refranys, p. 28. Editorial Miguel A. Salvatella.

17. Fill èts, pare serás, tal farás tal trobarás (1803, 1 font)

Equivalent en castellà: Hijo eres y padre serás, qual hicieres, tal habrás.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fill», p. 380.

Equivalent en llatí: Quae intuleris patri, genitor stipendia sumes.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fill», p. 380.

18. Fill ets, pare seràs, tal faràs, / tal trobaràs (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes. Encreuats «De tota mena», p. 43. Autoedició.

19. Fill ets, pare seràs, tal faràs, tal trobaràs (1998, 7 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Recollit a Refranys glossats i als compendis de Burguera i de Ros.

Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

Conca, Maria; Guia, Josep (2001): Els orígens de la paremiografia catalana contemporània, dins Caplletra, 31, p101-114, p. 107. Revista Caplletra.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La família», p. 23. Garsineu Edicions.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 5. Refranys sobre la llar i la família». Llibres de l'Index, S.A..
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.

20. Fill ets, pare serás, tal farás, tal trobarás (1839, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Hijo eres y padre serás, cual hicieres, tal habrás.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 647. Imprenta y Librería de Pablo Riera.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «3. Aforismes referents á la paternitat y á la familia», p. 15. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

21. Fill ets, pare seràs, tal faràs, tal trobràs (1996, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 51. Web.

23. Fill ets, pare seràs: tal faràs, tal trobaràs (2007, 1 font)

Sinònim: Qui la fa, la paga.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «493», p. 144. Garsineu Edicions.

24. Fill ets, pare seràs; / tal faràs, tal trobaràs (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Tu es fils, tu seras père; / comme tu agiras, il t'arrivera.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «La família / La famille», p. 136. Robert Morel Editeur.

27. Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs (1914, 10 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VII. La família. Els pares i els fills», p. 54. Pagès Editors.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «F 955», p. 468. Columna Edicions.
Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «IV. Dites populars», p. 141. Editorial Claret.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer del parentiu», p. 559. Web.

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «F», p. 23. Autoedició.

Sinònim: Veg. Tal faràs, tal trobaràs.

Equivalent en castellà: Hijo eres, padre serás; cual hicieres, tal habrás.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «fill». Editorial Barcanova.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs, tal trobaràs.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Equivalent en castellà: Hijo eres y padre serás; cual hicieres, tal habrás.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. F», p. 804. Antoni López, Editor.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

29. Filla ets, mare seràs com tu facis et faran (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

30. Filla ets, mare seràs; com tu facis et faran (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de les dones», p. 1187. Editorial Selecta-Catalonia.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Aconsella portar-se bé i ser exemplar.

Sinònim: Contrari: Fer com fan no és pecat.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer del parentiu», p. 559. Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 258. Edicions 62.

31. Fillets, pare serás, tal farás tal trobarás (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Hijo eres, padre serás, cual hicieres, tal habrás.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «321», p. 76. Imprenta de Saurí y Compañía.

32. L'hereu, que si, se l'entoma / de seguida cap al Mas / tot pensant que diu la dita: Tal faràs, tal trobaràs (1959, 1 font)

Tal faràs, tal trobaràs: Son pare és vell, temps ha que està malalt i no cal pas que esperi d'ell gran cosa; més aviat resulta que fa nosa... L'hereu porta son pare a l'hospital. / Tot reposant, el vell se li entristí fins a plorar. L'hereu que li fa: —I ara? —A l'hospital quan jo duia el meu pare, també em record que vaig reposar ací.

Junceda, Joan G. (1959): Bon seny. Aforismes, faules i acudits «Les faules», p. 66. Llibres de l'Index, S.A..

34. Mal faràs mal trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

35. Mal faràs, mal trobaràs (1927, 4 fonts)

Lloc: Lleida.

Anyell, J (1927): Vida lleidatana, Any II, Núm. 38 (15 de novembre de 1927) «Refraner. XXVII. El mal», p. 342. Vida Lleidatana. Revista quinzenal il·lustrada.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada V «M 390», p. 696. Columna Edicions.

Lloc: Taradell (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilanant (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
(1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 30 (Any I, 22-agost-1936) «Aforismes i proverbis», p. 104. Revista Curiositats de Catalunya.

36. Pare seràs e així.t faran com em faràs (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Padre seràs, y assí te harán como me harás.

Font: Capítol XII. (XII.8).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 252. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

37. Pare seràs i així et faran com em faràs (1996, 1 font)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 303. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

39. Qual farás tal trobarás; ó tal farás, tal trobarás (1805, 1 font)

Sinònim: V. Fill èts, pàre serás, etc.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Trobar», p. 385.

40. Qui bé fa / bé troba (1947, 2 fonts)

Un dia el brau lleó va agafar una rata i, misericordiós, la va deixar anar. Temps després, el lleó va caure en un parany del qual de cap manera no es podia escapar. La rata, agraïda, va rosegar les malles de la xarxa i va fer-hi un forat, per on el lleó es va poder escapar. De: Isop.

Font: Llibre primer.

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop, p. 25. Tipografia Carreras.

El llibre tercer comença amb la faula del lleó ferit per una espina que va clavar-se al peu. Un pastor la hi va llevar i li féu possible de seguir la seva via. Temps després el lleó va caure en un parany i fou destinat a la trepa d'altres lleons devoradorsals quals hom llençava els delinqüents. El pastor fou acusat injustament d'un delicte i condemnat a ésser tirat als lleons. El lleó que el pastor havia guarit el va reconèixer, va defensar-lo dels altres lleons i, en comptes d'agredir-lo (continua...). De: Isop.

Font: Llibre tercer.

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop, p. 33. Tipografia Carreras.

41. Qui tal farà, tal haurà (1993, 1 font)

Significa que les males accions solen arribar a esser castigades (D.).

Equivalent en castellà: Tal haràs, tal hallaràs.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1259 Farà», p. 174. Institut Menorquí d'Estudis.

42. Segons fas, trobaràs (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Advertències, consells i reflexions», p. 110. Editorial Sargantana.

43. Si mal fas, / mal trobaràs (1997, 1 font)

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Cabanas-Alibau, Miquel (1997): Recull de refranys «Refranys», p. 33. Autoedició.

44. Si mal fas, mal trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: La Vall d'en Bas (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Em sembla que és més llarg, però no ho sé.

Lloc: Vilanova de Meià (Noguera).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

45. Tal diràs tal trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

47. Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) (2012, 1 font)

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs, tal trobaràs.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

48. Tal faràs faràs, tal trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

51. Tal faràs tal trobaràs (1966, 27 fonts)

ACCAT (2012): Correu «Refranys per al Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.
ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.
Àngels (2020): Twitter «twitter.com/aireblau/status/1222919218087321600». Twitter.
Aurembiaix (2021): Twitter «twitter.com/aurembiax4/status/1422738902432063493». Twitter.

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 19. Editorial Virgili & Pages.
BV, Marta (2022): Twitter «twitter.com/MarBlaVa71/status/1539945506281070594». Twitter.
Caralt, Ramon (1966): Parleu bé el català - I - Vocabulari d'incorreccions «Locucions adverbials i frases corrents», p. 77. Editorial Claret.

Sinònim: Donde les dan les tomen (cast.).

Lloc: Bellvís.

Carrilet (1995): Carrilet, 117 (1/7/1995) «Parleu bé el català. D», p. 17. Revista Carrilet.

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Correu / Bosch, Miquel (2010). Correu electrònic.

Nat i resident a Manresa, al Bages. El pare, la mare i l'àvia materna, també. L'avi materna nat a Sant Salvador de Guardiola. Avi patern a Sant Pere de Sallavinera i l'àvia a Aguilar de Segarra.

Lloc: Manresa (Bages).

Correu / Camprubí Servitja, Pere (2013): Correu «Els 10 refranys». Correu electrònic.
Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.
Correu / Pérez Farriols, Joan (2010). Correu electrònic.

Lloc: Sant Vicenç de Torelló (Osona).

Correu / Rodríguez Cruells, Maria (2010). Correu electrònic.
Correu / Sagarra, Pere (2010). Correu electrònic.
Correu / Sans, Lídia (2010). Correu electrònic.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «SENT., ACC., PARAULES... RESPONSABILITAT», p. 24. L'Avui / El Punt Avui.
Kepapere (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Refranys catalans poc coneguts.

M. Soler (2022): Twitter «twitter.com/montsi57/status/1486440287111102471». Twitter.
Merri (2021): Twitter «twitter.com/Merri00394750/status/1422508476220203009». Twitter.

Sinònim: Tal faràs tal hauràs.

Equivalent en castellà: Donde las dan las toman.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 91. Editorial Claret.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Andorra.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Arbúcies (Selva).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Bages.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Baix Camp (Tarragona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona - Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona i Baix Penedès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona i Camprodon.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Callosa d'en Sarrià (Marina Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Callús (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Canet de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cervera i Sedó (Segarra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Lleida (Segrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mont-roig del Camp (Baix Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montblanc (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Petra (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Celoni (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Valls (Alt Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vila-seca (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Bellvís.

Salvia, Ramon (2011): Carrilet, 210 (1/1/2011) «Refranys populars de les nostres contrades», p. 44. Revista Carrilet.

Lloc: Bellvís.

Salvia, Ramon (2011): Carrilet, 212 (1/5/2011) «Refranys populars», p. 48. Revista Carrilet.

Hi ha una vigilància molt estreta encers les accions del proïsme que ha d'actuar sempre segons els cànons de la comunitat.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Altres consells i constatacions», p. 208. Web.
Torrent, Joaquim (2020): Twitter «twitter.com/JoaquimTorrent/status/1223309889952518150». Twitter.

52. Tal farás tal trobarás (1839, 7 fonts)

Son antich y sempre nou proverbi Tal hi vá que no s'ho creu, sa comedia Tants caps, tants barrets y son drama Tal farás tal trobarás.

Batlle, Joan Baptista (1900): Calendari català, pera l'any 1900 «Necrológicas. Eduard Vidal de Valenciano», p. 22. Joan Bta. Batlle.

Equivalent en castellà: Haces mal espera otro tal.

Lloc: Menorca.

Benejam i Vives, Joan (1885): Vocabulario menorquin-castellano «Refranes menorquines con sus equivalentes castellanos», p. 171. Imprenta de Salvador Fábregues.
Briz, Francesch Pelayo (1865): Calendari catalá del any 1866, p. 19. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

Equivalent en castellà: Hijo eres, padre serás, cual hicieres, tal habrás.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 663. Imprenta y Librería de Pablo Riera.
Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «I. Bons consells sobre religió y moral». Estampa de'n Tomás Carreras.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 28. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

53. Tal farás tal trobaras (2018, 1 font)

Francesc Roca (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

55. Tal faràs tal trobaràs! (2018, 1 font)

QueodeVidriera. JBM. (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

57. Tal faràs tal trovarás (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

58. Tal faràs, / tal trobaràs (1918, 4 fonts)

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Cabanas-Alibau, Miquel (1997): Recull de refranys «Refranys», p. 17. Autoedició.

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XXVIII.- Moral», p. 314. Institut Menorquí d'Estudis.

Equivalent en francès: Ce que tu feras (sèmeras), / tu le trouveras (récolteras).

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Temps, vida i mort / Temps, vie et mort», p. 382. Robert Morel Editeur.

Lloc: Baix Empordà.

IESI la Bisbal (2014): IESI la Bisbal «Remeis i saviesa popular - www.xtec.cat/ieslabisbal/recull/ref4.htm». Blogger.

59. Tal faràs, / tal trobràs (2018, 1 font)

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Respecte». Blogger.

60. Tal faràs, tal (et) trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona - Vallès Occidental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

62. Tal faràs, tal et trobaràs (2010, 2 fonts)

Lloc: Vallès Oriental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Parareda, Anna (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

63. Tal faràs, tal patiràs (2010, 1 font)

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

64. Tal faràs, tal reberàs (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

65. Tal faràs, tal trobarà (1985, 1 font)

Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 54. Editorial Joventut.

66. Tal faràs, tal trobaràs (1910, 134 fonts)

Ara serà bo adonar-se que no ens ho podem tirar tot a l'esquena i esperar que soni la flauta per casualitat. Tal faràs, tal trobaràs. Qui sembra vents, cull tempestes.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Balança"», p. B20. L'Avui / El Punt Avui.
"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Cranc"», p. 61. L'Avui / El Punt Avui.
"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Verge"», p. B20. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Adell, Enric (2010): En mà (company de feina). Font oral.
Alberich, Lídia (2018): Twitter «twitter.com/pllengua/status/1049201490009710592». Twitter.

Les teves accions tendran premi o càstig, segons hagin estades bones o dolentes.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «10. Accions diverses. 10.8. Fer. Refranys», p. 477. Editorial Moll.

Refranys equivalents o equiparèmies.

Sinònim: Qui mal fa mal troba.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Pròleg», p. 101. Editorial Selecta-Catalonia.
Arenós, Joan (2021): Twitter «twitter.com/JoanArenos/status/1422282313489076225». Twitter.

Sinònim: Qui la fa la paga.

Badia i Pujol, Jordi (2019): Ras i curt «Deu dites mal dites - www.vilaweb.cat/noticies/deu-dites-mal-dites/». Vilaweb.

Equivalent en castellà: Donde las dan, las toman | quien haga mal como ciento no espere mal como uno | quien mal anda mal acaba | según cebas, así pescas.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 210. Editorial Pòrtic.
Bardina, Antònia (2020): Twitter «twitter.com/antoniabardina/status/1222917422149251072». Twitter.

Ja no té vigència.

Mentida podrida, estic tipa de veure que sovint passa al revés.

Lloc: Arbeca (Garrigues).

Bellmunt, Teresa (2005): La Borrassa. Per saber què passa!, 6, p19-20 «Refranys i dites sense actual vigència», p. 19. Revista El Borinot.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVIII. La roda de la fortuna. L'equilibri», p. 137. Pagès Editors.

De: Bohigas, Iu.

Lloc: Comarques Gironines.

Font: Revista la Farga, 273 i 274.

Bohigas Costabella, Miquel: Iu Bohigas i Blanc. Mestre de català «Alguns trets característics del parlar de Girona - iubohigas.blogspot.com/2011/07/alguns-trets-caracteristics-del-parlar.html». Blogger.
Campe, Miquel (2020): Twitter «twitter.com/Miquel_campe/status/1222947931038322689». Twitter.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Cervera, Maria J. (2021): Twitter «twitter.com/mariajcervera/status/1403007059327475717». Twitter.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans, p. 20. Edicions Tres i Quatre.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El poder instituït. Justícia i lleis», p. 215. Edicions Tres i Quatre.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La roda de la fortuna. Equilibri», p. 226. Edicions Tres i Quatre.

L'expressió temporal en futur.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 84. Publicacions de la Universitat de València.
Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Saviesa popular». Correu electrònic.

Lloc: Lloret de Mar (Selva).

Correu / Macià, Carme (2010). Correu electrònic.
Correu / Raki Xinxin (2013): Correu «10 refranys més coneguts». Correu electrònic.
Correu / Riera i Fernández, Núria (2010). Correu electrònic.
Correu / Saragatona (2010). Correu electrònic.

Equivalent en castellà: Donde las dan, las toman.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 258. Editorial Diàfora.
Digueu-me Núria (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Refrany que vol dir que les males accions solen ésser castigades.

Equivalent en castellà: Donde las dan las toman.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Fer», p. 115. Enciclopèdia Catalana.

Equivalent en castellà: Quien a hierro mata a hierro muere.

Ermitaño de los Pirineos (1995): Calendario religioso, astronómico y literario para 1995 «Sección literaria. Refranyer Popular», p. 43. Sociedad General Española de Librería.
Espuny i Pujol, Mercè (2018): Twitter «twitter.com/MerceEspuny/status/1049198235800227841». Twitter.

Sinònim: Segons sembraràs, així colliràs.

Equivalent en llatí: Ab alio exspectes, alteri quod feceris (Trad.: Espera dels altres el que als altres hagis fet).

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «S», p. 108. Edicions de 1984.

Sinònim: Qui la fa, la paga.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «493», p. 144. Garsineu Edicions.

Cadascú ha de fer les coses com un vol però sempre sense molestar als altres i si fas en contrari, no queixar-se quan volen molestar-te a tu.

Eulàlia (2009): Eulàlia. Magisteri infantil «No hi ha any sense refrany». Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «F 608», p. 382. Columna Edicions.

Hi ha un refrany català que diu: tal faràs, tal trobaràs.

Ferran, Joan (2008): El blog d'en Joan Ferran «Artur Mas és amnèsic». Web.

Significa que les males accions solen arribar a ser castigades.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.

Refranys en català i anglès en les inicials del diccionari de Jordi Colomer (Pòrtic, 1981).

Equivalent en anglès: As a man makes his bed, so must he lie.

Font: Nou diccionari anglès-català català-anglès (Pòrtic, 1981).

Gazofilaci (2021): Twitter «twitter.com/Gazofilaci/status/1421871136305041412». Twitter.

Equivalent en castellà: Haces mal, espera otro tal; ó donde las dan, las toman.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Adagis catalans ab els séus equivalents castellans», p. 235. Imp. de J. Horta.

La justícia és present sempre en aquest món, bé per recompensar una acció bona, bé per castigar el mal.

Equivalent en castellà: A cada puerco le llega su San Martín.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Consells morals», p. 167. Editorial de Vecchi.

Segons com actuem podrem esperar el resultat en consonància.

Sinònim: Connex: A tal senyor, tal honor.

Equivalent en castellà: Similars: Quien siembra, recoge | Quien simbra vientos, recoge tempestades | Quien guarda, halla | A tal puta, tal infierno.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 389. Web.

Segons actuem envers els altres, actuaran els altres envers nosaltres.

Sinònim: Similars: Qui sembra vents recull tempestes | Fes bé i no ho perdràs | El temps acaba posant a cada u en el seu lloc.

Equivalent en castellà: Similars: Quien mal anda, mal acaba | Quien siembra, recoge | Quien siembra vientos recoge tempestades | A ama gruñona, criada rezongona | Donde las dan, las toman.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 514. Web.

Però no és exacte.

Equivalent en castellà: A cada cerdo le llega su San Martín.

Gomà, Enric (2022): La tarda de Catalunya Ràdio «A cada porc li arriba el seu Sant Martí i altres frases fetes molt internacionals!». Catalunya Ràdio.
Infante, Mar (2021): Twitter «twitter.com/marinfante_76/status/1422303755362611209». Twitter.

Drama d'Eduard Vidal i Valenciano, en vers i en tres actes, estrenat la nit del 4 d'abril del 1865, sobre les taules del Teatre Principal de Barcelona.

J. C. C. (1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 86 (Any II, 18-setembre-1937) «Catalans notables, Eduard Vidal i Valenciano», p. 366. Revista Curiositats de Catalunya.
JR, Carme (2020): Twitter «twitter.com/Pol_i_Roc/status/1222860704518234112». Twitter.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 40. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.
Junceda, Joan G. (1959): Bon seny. Aforismes, faules i acudits «Les faules», p. 66. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «11. Qui no té un all té dues cebes», p. 116. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. T», p. 8. PDF.

Refranys catalans poc coneguts.

Linares Domènech, Anna (2022): Twitter «twitter.com/annamarialinare/status/1486327395158220800». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/401373136257839104». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/542251098288177152». Twitter.
Lo Satanàs de Tàrrega (2021): Twitter «twitter.com/BInfernalis/status/1422281651103707148». Twitter.

Lloc: Bellvís.

López de Vallverdú, Núria (1977): Carrilet, 4 (1/7/1977) «Recull», p. 22. Revista Carrilet.
Martí Mestre, Joaquim (2017): Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), p. 1827. Publicacions de la Universitat de València.

Equivalent en esperanto: Kia ago, tia pago | Por ĉiu ago venos tempo de pago.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Saviesa i prudència, consells | Saĝo kaj prudento, konsiloj», p. 15. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «T», p. 201. Autoedició.
Martínez, Matilde (2020): Twitter «twitter.com/matilmartinez/status/1222959950948896769». Twitter.
Maynou, Xavier (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 247. Llibres de l'Index, S.A..

Abans de posar-te a actuar pensa que tal faràs, tal trobaràs.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 96. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «III». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «IV». Web.

Lloc: Vilaplana.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2007): Lo Pedrís «Revista 29 - Dites i refranys: Societat i vida - www.lopedris.cat/dites-refranys-societat-vida-c1048». Web.

Lloc: Vilaplana.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Lo Pedrís «Revista 31 - Dites i Refranys a la vora del foc (III) - www.lopedris.cat/dites-refranys-vora-del-foc-iii-maria-del-carme-mestre-c1093». Web.

Lloc: Vilaplana.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Lo Pedrís «Revista 32 - Dites i Refranys a la vora del foc (IV) - www.lopedris.cat/dites-refranys-vora-del-foc-maria-del-carme-mestre-c1130». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 176. Editorial Millà.

Font: ME, FX, MR, N, TC.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «Fer i desfer», p. 33. Instituto de Estudios Turolenses.
Mosama (2021): Twitter «twitter.com/mosama59/status/1422324004845719555». Twitter.

Drama en tres actes d'Eduard Vidal i Valenciano, que s'estrenà al Principal el 4 d'abril del 1865.

Nogués Pahí, Gabriel (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 24 (Any I, 13-juny-1936) «El Teatre Català. II. "La Gata". Pitarra i els seus contemporanis», p. 3. Revista Curiositats de Catalunya.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 96. Edicions Salòria.

Si ajudes, t'ajudaran.

Oral / Monereo, Montse (mare). Font oral.

Ensenyaments negatius.

Oral / Torroella, Assumpta (FB) (2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. T», p. 122. Autoedició.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «010 - Tal faràs, tal trobaràs», p. 010. Blogger.

Més tard o més d'hora, els actes que fem tindran les seves conseqüències. Aquesta mateixa idea la podem expressar amb molt diverses parèmies.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.

Tard o d'hora, tothom rep el seu premi o càstig, en funció dels seus actes.

Sinònim: Amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà; Fas mal? Espera altre tant; Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs; Veg. tb. Qui la fa, la paga; Veg. tb. Qui sembra vents, recull tempestats.

Equivalent en castellà: Donde las dan, las toman; Hijo eres, padre serás, cual hicieres, tal habrás; Quien a hierro mata, a hierro muere; Quien mal anda, mal acaba; Quien siembra vientos, recoge tempestades.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «fer». Editorial Barcanova.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Aiguafreda (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Anoia - Vallès Occidental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Arenys de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Arenys de Munt (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Baix Llobregat i Barcelonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Gràcia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Sant Andreu del Palomar).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Sarrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona - Urgell.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Bellpuig (Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Besalú (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cabrera de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Castelldefels (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cornudella de Montsant (Terres de l'Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Diversos.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: El Vendrell (Baix Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Esparreguera (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Granyenella (Segarra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Lleida (Segrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa - Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Marata (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Maresme.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Molló (Camprodon).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montblanc (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Olot (Garrotxa) i Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Palamós (Baix Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Palma (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ribes de Freser (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Jordi (Palma de Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Martí de Tous (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Santa Coloma de Gramenet.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sitges (Garraf).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Cadascú és tractat així com ell tracta els altres.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OM - Observacions morals», p. 134. Institut d'Estudis Eivissencs.

El fruit acostuma a respondre a la dedicació que hom ha posat a obtenir-lo.

Sinònim: Com sembraràs, colliràs.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Es diu amb un cert to despectiu (compara la persona amb un porc, animal, com hem vist, amic dels creadors de refranys) per advertir les persones que han actuat malament o amb mala fe que ja els arribarà l'hora de retre comptes, més tard o més d'hora.

Sinònim: A cada porc li arriba el seu Sant Martí.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Equivalent en italià: A chi mal fa, mal va.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Equivalent en castellà: Donde las dan las toman.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Equivalent en castellà: Hijo eres, padre serás, cual hicieres, tal habrás.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Equivalent en francès: Qui ainsi fera, ainsi recevra.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Equivalent en occità: Qui mau farà, mau troubarà.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Equivalent en castellà: Quien mal anda mal acaba.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Trad.: Amb la mesura amb què mesureu, sereu mesurats també vosaltres.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Equivalent en llatí: Eadem, mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis (Evangeli de Lluc).

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Trad.: Tal sembraràs, tal colliràs.

Sinònim: Tal faràs (o diràs), tal cobraràs (o patiràs, o rebràs) | Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs | Fill ets, pare seràs; tal faràs, tal trobaràs || A cada porc li arriba el seu sant Martí | Conforme sembrareu, collireu.

Equivalent en llatí: Ut sementem feceris, ita metes, de Marc Tul·li Ciceró (a De oratore) (106-43 aC).

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Tothom rep el seu premi o el seu càstig.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 412. Edicions 62.

De: Ciceró.

Equivalent en llatí: Ut sementem feceris, ita metes.

Font: De Orat. 2.261.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2995», p. 171. Enciclopèdia Catalana.

Espera dels altres el que als altres hagis fet. De: Publili Sirus.

Equivalent en llatí: Ab alio exspectes, alteri quod feceris.

Font: A 2.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «31». Enciclopèdia Catalana.

Amb la mesura amb què mesureu, sereu mesurats també vosaltres. De: Bíblia. Sant Lluc.

Equivalent en llatí: Eadem mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis.

Font: Luc. 6.38.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «769». Enciclopèdia Catalana.

Sovint el bé i el mal troben llur recompensa o càstig en aquest món.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «fer (o no)», p. 58. Editorial Millà.

Significa que les males accions solen arribar a esser castigades (D.).

Equivalent en castellà: Tal haràs, tal hallaràs.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1259a Farà», p. 174. Institut Menorquí d'Estudis.

Hi ha una relació de causa i efecte entre "A" i "B", on "A" és l'antecedent de l'efecte "B".

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «2. Què són els refranys? 2.4 Estructura dels refranys», p. 14. Web.

Aquest refrany ens assenyala que els actes que fem tindran les seves conseqüències.

1. Obrar humà. g) Conseqüències.

Equivalent en francès: Comme on fait son lit, on se couche (Trad.: Tal com un es fa el llit, s'acotxa).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 34. Web.

Aquest refrany ens assenyala que els actes que fem tindran les seves conseqüències.

1. Obrar humà. g) Conseqüències.

Equivalent en anglès: Do well and have well (Trad.: Fes bé i tindràs bé).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 34. Web.

Aquest refrany ens assenyala que els actes que fem tindran les seves conseqüències.

1. Obrar humà. g) Conseqüències.

Equivalent en castellà: Tal como hayas sembrado, cosecharás.

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 34. Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 54. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «fer / trobar / càstig». Web.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Justícia», p. 186. Institut Francesc Ribalta.

Trobar el que es mereix.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Resultats: conseqüències», p. 79. Edicions 62.
Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb les persones», p. 9. Revista L'Estel.

És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.

Lloc: La Franja de Ponent.

Rosa (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Web.
Rosal·lina (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/rosatgn/status/1080912215094439937». Twitter.

Equivalent en castellà: Haces mal, espera otro tal.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. T», p. 836. Antoni López, Editor.

Tal faràs, tal trobaràs.

Sabaté, Laura: Avui «"Societat". "Tal faràs, tal trobaràs..."», p. 23. L'Avui / El Punt Avui.

Per altra banda, a les frases fetes i expressions hi he evitat les dites.

Lloc: Empordà.

Sabater i Costa, Robert (2021): D'abantes a Xurrencai. El parlar de l'Empordà «Presentació», p. 13. Gorbs Comunicació i Edicions.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 175. Museu de Vilafranca.
Sagarra, Josep M. de: Avui «"Diàleg". "Tal faràs, tal trobaràs"», p. C4. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats, p. 122. Zenobita Edicions.

Sinònim: Amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà. [BM: Mc 4, 24].

Equivalent en francès: À bon chat, bon rat. [DG: I i X].

Font: [LEM: 176] - [P: IX, 1150] - [S&C: 296].

Sinònim: Amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà. [BM: Mc 4, 24].

Equivalent en francès: Tel est pris, qui croyait prendre. [S&C: 296].

Font: [LEM: 176] - [P: IX, 1150] - [S&C: 296].

Sinònim: Amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà. [BM: Mc 4, 24].

Equivalent en anglès: The deed comes back upon the doer. [S&C: 296].

Font: [LEM: 176] - [P: IX, 1150] - [S&C: 296].

Sinònim: Amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà. [BM: Mc 4, 24].

Equivalent en anglès: Tit for tat is fair play. [S&C: 296].

Font: [LEM: 176] - [P: IX, 1150] - [S&C: 296].

A quien habla mal de alguien o le hace daño, pueden pagarle con la misma moneda y ha de aguantarse. También suele decirlo quien devuelve la indirecta, el golpe o el daño recibido.

Sinònim: Amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà. [BM: Mc 4, 24].

Equivalent en castellà: Donde las dan, las toman [y callar es bueno]. [S&C: 296].

Font: [LEM: 176] - [P: IX, 1150] - [S&C: 296].

Tothom rep el seu premi o el seu càstig | Ens recorda que solem recollir allò que hem sembrat, ja que el fruit acostuma a respondre a la dedicació que s'ha posat a obtenir-lo.

Sinònim: Amb la mesura amb què mesureu, se us mesurarà. [BM: Mc 4, 24].

Equivalent en castellà: Donde las dan, las toman. [DG: I i X].

Font: [LEM: 176] - [P: IX, 1150] - [S&C: 296].

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. T», p. 175. Edicions Víctor.

Ja caurà de la figuera que, per a nosaltres qui dies passa, anys empeny.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Que no se'n rigui dels nostres dolors, que quan siguin vells, els seus seran nous dons ja sabem que tal faràs, tal trobaràs.

SeniorsxRep (2018): Twitter «twitter.com/SeniorsxRep/status/1033605335196553218». Twitter.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de tot una mica», p. 71. Seuba Edicions.

Sentència (inclou sempre un senti moral i va encaminada a educar el sentiment, aconsellar la virtut i censurar la immoralitat).

Font: Amades, Joan.

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys», p. 198. Web.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 39. Web.
Solsona, Ramon: Avui «"Opinió". "Tal faràs, tal trobaràs"», p. B17. L'Avui / El Punt Avui.

Jo ja ho deia que l'Ànec Mut no podia continuar aixís, que algú el tenia de fer anar dret com una bitlla abans que fos massa tard... Tal faràs, tal trobaràs.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 278. Edicions Proa.
Tinta China (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Equivalent en llatí: Ab alio spectes alteri quod feceris.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Equivalent en castellà: Donde las dan las toman.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 27». Autoedició.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Altres refranys», p. 133. Museu Arxiu de Sentmenat.

Equivalent en castellà: Donde las dan las toman.

(1981): Apunts de català pràctic. 1 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

Equivalent en castellà: Donde las dan las toman.

(1997): Curs d'escriptura catalana «18.1 La preposició», p. 18.6.
(2003): L'Estel «Dites relacionades amb les persones», p. 23. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Dites relacionades amb les persones», p. 39. Revista L'Estel.
(2008): L'Estel «Refranys», p. 27. Revista L'Estel.

67. Tal farás, tal trobarás (1847, 9 fonts)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «T», p. 276. Editorial Arte y Letras.
Briz, Francesch Pelayo (1865): Calendari catalá del any 1866, p. 165. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

Refranys catalans poc coneguts.

Caramela (2022): Twitter «twitter.com/pitxuline/status/1486334346126573577». Twitter.
Codinach y Espinalt, Joan (1903): Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans «Aforismes catalans», p. 159. Est. Tip. La Hormiga de Oro.

Equivalent en castellà: Haces mal, espera otro tal.

D. y M. (1847): Diccionario catala-castellano y vice versa, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera) «Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana. Fèr», p. 14. Agencia Médica Catalana.
Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 134. Editorial Rourich.

Lloc: València (Horta).

Lo Rat Penat (1879): Lo Rat-Penat. Calendari llemosí 1879: p169-170; 172 «Refranys», p. 135. Revista Lo Rat Penat.

Tal farás tal trobarás. 19-3-1912.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1829.jpg. Manuscrit.

Tal farás tal trobarás. 30-4-1894 / =98, 99.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1831.jpg. Manuscrit.

69. Tal farás, tal trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: Sopeira (Alta Ribagorça, Osca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

71. Tal faràs, tal trobaras (1977, 1 font)

M'ho fa arribar Antoni Gimeno a través del correu electrònic, d'un llibre que li arriba a la Sàrria de Llibres.

Lloc: Gurb de la Plana (Osona).

Tañà i Lleonart, Ramon (1977): Gurb de la Plana, gresol d'Osona «Recull de dites i refranys».

73. Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs (2010, 2 fonts)

Lloc: Cerdanya.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Les males accions solen tenir el seu càstig, més tard o més d'hora.

Sinònim: Tal faràs, tal trobaràs.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

76. Tal faràs, tal troveràs (2014, 1 font)

Que rebràs el que has fet.

Lloc: Barcelona.

Correu / Planas, Amèrica (2014): Aportacions orals des del web.

77. Tal faras, tal trubaras (2010, 1 font)

Lloc: Vilanova del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

80. Tal fas tal trobaràs (2009, 2 fonts)

El Mèlich (2009): El Mèlich «Tal fas...». Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

82. Tal fas, Pere, tal t'espera (1995, 1 font)

Pinter i Soler, Sílvia (1995): El funcionament de l'antropònim en la fraseologia popular «3. Apèndixs. 3.1 Apèndix I», p. 864. Web.

84. Tal ferás tal reberás (2010, 1 font)

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

87. Tal feràs, tal trobaràs (1984, 1 font)

Ses males accions, solen trobar es seu càstig.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Moral», p. 242. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

90. Tan faràs, tan trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

92. Tant feràs tant et trobaràs (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Tal faràs, tal trobaràs

Junceda, Joan G. (1959): Bon seny. Aforismes, faules i acudits «Tal faràs, tal trobaràs»

Tal faràs, tal trobaràs

El Foment de Girona (2019): Test dites

Tal faràs, tal trobaràs

Faves comptades (2015) «Twitter»

Tal faràs, tal trobaràs

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «010 - Tal faràs, tal trobaràs»

Tal faràs, tal trobaràs

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Tal faràs, tal trobaràs

Tocat del bolet (2019) «Les millors dites populars catalanes»

Tal faràs, tal trobaràs

Tocat del bolet (2019) «Les millors dites populars catalanes»

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte