A l'estiu, tota cuca viu

197 recurrències en 88 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. A l'"istiu" tota cuca viu (1999, 1 font)

Notem el fenomen dialectal d'assimilació vocàlica per atracció de la i tònica en el terme estiu.

Sinònim: Cortils i Vieta: "Al estiu, tota cuca viu".

Lloc: Blanes.

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.1. Frases fetes referents a la meteorologia. 2.1.2. Recollides per Cortils i Vieta a Ethologia de Blanes, 1886», p. 15. Web.

3. A l'estiu / tota cuca viu; / per sant Joan / tot se fa gran (1951, 1 font)

Font: Gomis Zool. 435.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de juny. 24 de juny. Sant Joan», p. 98. Editorial Barcino.

4. A l'estiu i a l'hivern, tota cuca perd son govern (1987, 1 font)

6. A l'estiu tot bitxo viu (1995, 2 fonts)

Sàlvia (2009): Poesia infantil i juvenil «Dites populars i refranys de l'estiu, Sant Joan i del mes de juny. Dites i refranys de l'estiu». Web.

9. A l'estiu tot el món viu (1987, 6 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Agost», p. 11. Ajuntament de Cocentaina.

Refranys que es limiten a descriure fets fonamentats en l'observació, l'experiència i el raonament inductiu, i que no comporten cap judici de valor. Fan referència a fenòmens atmosfèrics o naturals, ensenyament sobre el conreu del camp, sobre el temps circular, sobre el coneixement de la natura….

Conca, Maria (1987): Paremiologia «1.2. Refranys descriptius i prescriptius», p. 28. Publicacions de la Universitat de València.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Correu / Mosquera Lorente, Maria Josep (2010). Correu electrònic.
Sàlvia (2009): Poesia infantil i juvenil «Dites populars i refranys de l'estiu, Sant Joan i del mes de juny. Dites i refranys de l'estiu». Web.

10. A l'estiu tot el món viu (*) (2010, 1 font)

Lloc: Bocairent (Vall d'Albaida).

Correu / Palou, Jordi (2010). Correu electrònic.

11. A l'estiu tot lo (el) món viu (2010, 1 font)

12. A l'estiu tot lo mon viu (1987, 2 fonts)

13. A l'estiu tot lo món viu (1995, 4 fonts)

Lloc: Carcaixent.

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent.

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

14. A l'estiu tot reviu (1986, 4 fonts)

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.
Sàlvia (2009): Poesia infantil i juvenil «Dites populars i refranys de l'estiu, Sant Joan i del mes de juny. Dites i refranys de l'estiu». Web.

17. A l'estiu tota cuca viu (1979, 37 fonts)

"Guillem del Món": Avui «"Enraonar". "Tota cuca viu"», p. 28. L'Avui / El Punt Avui.
Candel, Francesc: Avui «"Diàleg". "Dormir a la intempèrie"», p. 12. L'Avui / El Punt Avui.
Catalunya Ràdio / Carreras, J.. Catalunya Ràdio.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Que a l'estiu hi ha molts bitxos perquè no fa fred.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Estacions. Estiu», p. 243. Edicions Tres i Quatre.

Lloc: Aldaia (L'Horta de València).

Correu / Barberà i Guillem, Consol (2010). Correu electrònic.
Correu / Cases, Maria Antònia (2010). Correu electrònic.
Cullell, Pere: Avui Diumenge «"Retrat". "Josep Maria Bachs"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

A l'estiu és més fàcil conservar la salut i alimentar-se.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre animals petits». Web.

Lloc: Balsareny.

Escola Guillem de Balsareny (1989): Dites populars «Dites conegudes pels pares. Referents a les estacions. Estiu», p. 12. Escola Guillem de Balsareny.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.
Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

Del Xato, mariner de Torredembarra.

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

Lloc: El Pont de Suert.

L'estiu és favorable a la vida. El rigor meteorològic, almenys en el nostre encontorn, se suavitza i, després de l'explosió de la natura a la primavera, l'estiu és una estació agraïda al camp, per les collites, i a les llars, per les vacances.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.

Fa referència a la facilitat amb què tot es desenvolupa durant l'estiu.

Sinònim: A l'estiu tothom viu.

Equivalent en castellà: Cuando hay en los campos hay para todos los santos.

Ens recorda l'anar fent la viu-viu, com qui no vol la cosa.

Sinònim: A l'estiu, tothom (o tot el món) viu | A l'estiu tota cuca viu; a l'hivern, perd son govern.

Ens recorda l'anar fent la viu-viu, com qui no vol la cosa.

Sinònim: A l'estiu, tothom (o tot el món) viu | A l'estiu tota cuca viu; a l'hivern, perd son govern.

Equivalent en castellà: Cuando hay en los campos, hay para todos los santos.

Ens recorda l'anar fent la viu-viu, com qui no vol la cosa.

Sinònim: A l'estiu, tothom (o tot el món) viu | A l'estiu tota cuca viu; a l'hivern, perd son govern.

Equivalent en castellà: En verano cada rana lava su paño.

Pintura i reformes Sant Esteve de les Roures (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu???». Twitter.

Lloc: Girona.

Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (i III)». Web.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Dels dies, els mesos i l'any. El clima», p. 59. Web.

Pas de l'any.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 7. Web.

Reviscolar-se.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 8. Web.

Reviscolar-se, pas de l'any.

(2013): Locucions i frases fetes «Refranys», p. 5. Web.

19. A l'estiu tota cuca viu, menos els sastres (1951, 1 font)

20. A l'estiu tota cuca viu, menys els sastres (1989, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Estiu». Web.
Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «Del sastre. La feina del sastre i el curs de l'any», p. 89. Editorial Ausa.

22. A l'estiu tota cuca viu; a l'hivern, perd son govern (2012, 1 font)

Ens recorda l'anar fent la viu-viu, com qui no vol la cosa.

Sinònim: A l'estiu tota cuca viu.

23. A l'estiu tota cuca viu; per sant Joan tot se fa gran (1993, 1 font)

Creences de caire agrari contingudes en refranys que parlen de l'esplendor de la naturalesa.

Font: Gomis, Zool., 435.

Romeu i Figueras, Josep (1993): La nit de sant Joan «IV. Els vegetals», p. 86. Editorial Altafulla.

24. A l'estiu tothom viu (1987, 5 fonts)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Altres relacionades amb lo temps», p. 10. PDF.

26. A l'estiu, tot el món viu (1994, 2 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Constatació i evidències», p. 144. Editorial Sargantana.

L'oratge i les collites originen un ambient exhuberant i fàcil, i tant per a la vida animal com per a la vegetal.

Sinònim: A l'estiu, tota cuca viu.

Lloc: País Valencià.

Font: X.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «4. Estiu. 4.2. Refranys, frases fetes i locucions de l'estiu», p. 95. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

27. A l'estiu, tot lo mon viu (2010, 1 font)

Correu / Soler, Jordi (2010). Correu electrònic.

28. A l'estiu, tot lo món viu (2003, 5 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Agost», p. 11. Ajuntament de Cocentaina.
Cerdà, Paco (2011): Levante-emv.com «Pel juny, la falç al puny». Web.

Agost.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

29. A l'estiu, tot reviu (1998, 3 fonts)

Lloc: Alt Pirineu.

És temps favorable epr a la natura.

31. A l'estiu, tota cuca viu (1937, 30 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.
Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Agost». Web.

Lloc: País Valencià.

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Refranys. Clau - 40.», p. 11. Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Correu / Torres, Roger (2010). Correu electrònic.
Escuer, Joan (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el temps». Web.

Lloc: Alt Pirineu.

Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català d'agost». Web.

L'oratge i les collites originen un ambient exhuberant i fàcil, i tant per a la vida animal com per a la vegetal.

Sinònim: A l'estiu, tot el món viu.

Lloc: País Valencià.

Font: X.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «4. Estiu. 4.2. Refranys, frases fetes i locucions de l'estiu», p. 95. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

És favorable a la vida.

Planas i Sanmartí: Avui «"Miramar". "Poca aigua i massa Aznar"», p. 18. L'Avui / El Punt Avui.

Vol dir que en l'estiu és relativament fàcil conservar la salut i procurar-se aliment (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1215 Estiu», p. 168. Institut Menorquí d'Estudis.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 31. Web.

Lloc: Solsona.

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Les estacions de l'any. Estiu», p. 161. Institut Francesc Ribalta.

Lloc: Begues.

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.
(1999): Dites, proverbis i refranys «Dites relacionades amb el temps». Web.

Vivacitat.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 8. Web.

32. A l'estiu, tota cuca viu, i a l'hivern, perd son govern (1993, 1 font)

Vol dir que en l'estiu és relativament fàcil conservar la salut i procurar-se aliment (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1215a Estiu», p. 168. Institut Menorquí d'Estudis.

33. A l'estiu, tota cuca viu, menys els sastres (2008, 1 font)

34. A l'estiu, tota cuca viu; a l'hivern, tota perd son govern (1992, 1 font)

36. A l'estiu, tota cuca viu; i a l'hivern, tot perd son govern (2003, 1 font)

37. A l'estiu, tota cuca viu; i a l'hivern, tota perd son govern (2008, 1 font)

Durant l'estiu amb manco diners es viu, i fins i tot el tenir cura de la salut és més fàcil.

Sinònim: A l'estiu, tota cuca viu.

38. A l'estiu, tota cuca viu; menys els sastres (1999, 1 font)

La feina forta dels sastres és per Nadal i Pasqua.

39. A l'estiu, tota cuca viu; per Sant Joan, tot es fa gran (2003, 1 font)

40. A l'estiu, tothom (o tot el món) viu (2012, 1 font)

Ens recorda l'anar fent la viu-viu, com qui no vol la cosa.

Sinònim: A l'estiu tota cuca viu.

41. A l'estiu, tothom viu (1989, 3 fonts)

En la història de la paremiologia catalana, el recull de Ros té importància perquè, a més d'una destacada influència posterior, com veurem més avall, s'hi troba la primera documentació coneguda de bastants unitats fraseològiques.

Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

45. A l'estiu… tota cuca viu! (2010, 1 font)

46. A l'istiu tot carli viu (1872, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1872): La Esquella de la Torratxa 1, núm. 1 (5 de maig, 1872): 3 «Refrans adobats», p. 3. Revista La Esquella de la Torratxa.

47. A l'istiu tota cuca viu (2010, 2 fonts)

A l'istiu, degut a la bonança del temps, la vida des pescadors és més fàcil.

Lloc: Cadaqués.

48. A l'istiu, tota cuca viu (2004, 4 fonts)

50. Al Estìu tot hom viu (1979, 1 font)

Sinònim: D'estiu tothom viu.

Lloc: Mallorca.

Font: TA, 45.

51. Al estiu / tota cuca viu (1918, 1 font)

54. Al estiu tothom viu (1979, 1 font)

Juliol és el mes de la calor i per tant s'entenen aquests dos refranys.

Lloc: Flix.

56. Al estiu, tot el món viu (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Agost», p. 13. Ajuntament de Cocentaina.

57. Al estiu, tota cuca viu (1886, 2 fonts)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 177. Centre Excursionista de Catalunya.

60. Al estiu, tothòm viu (1900, 2 fonts)

63. D'estiu tothom viu (1979, 1 font)

66. D'estíu tothom viu y divern ha mestér bon govern (1979, 1 font)

Sinònim: D'estiu tothom viu.

Lloc: Mallorca.

Font: Diari de Buja, 43.

67. En estiu tot el mon viu (2010, 1 font)

70. En estiu tota cuca viu o en estiu tot el món viu (2010, 1 font)

71. En l'estiu tot el mon viu (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre l'oratge». Web.

73. En l'estiu tot lo món viu (2010, 1 font)

75. En l'estiu, tot lo món viu (1980, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Estiu». Web.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «NATURA, ANY NAT. I SANT., ORATGE, CAMP I COLLITES», p. 91. Editorial l'Esquer.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

Lloc: Ribera.

78. En l'istiu, tota coca viu (2011, 1 font)

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. E», p. 366. Web.

79. En lo estiu, tota 'malaltía viu' (1865, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1865): Un tros de paper, 20 (1 d'octubre, 1865): p4 «Refrans arreglats al últim patró», p. 4. Revista Un tros de paper.

80. En lo estiu, tota cuca viu, menos las que 's moren (1866, 1 font)

Refranys estrafets (o adaptats).

Lo Noy de la Mare (1866): Lo Noy de la mare, 15 (16 de setembre, 1866), p2 «Refrans adobats», p. 2. Revista Lo Noy de la Mare.

82. En s'estiu tothom viu (1986, 3 fonts)

En s'estiu no es necessiten roba ni tapalls, i menjar n'hi ha pel camp.

Sinònim: En 'estiu tota cuca viu.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 35. Institut d'Estudis Eivissencs.

És una bona estació per a la salut.

Lloc: Men.

83. En s'estiu tuthom viu (1 font)

Lloc: Menorca.

Ferrer Guinard, Andreu: Paremiologia «Modismes i locucions. E», p. 6. Cultura Popular de Menorca.

84. En s'estiu, tota cuca viu (1984, 1 font)

D'estiu, és més fàcil vegetar.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Animals. Menors», p. 160. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

85. En s'estiu, tothom viu (1993, 1 font)

Vol dir que en l'estiu és relativament fàcil conservar la salut i procurar-se aliment (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1215b Estiu», p. 168. Institut Menorquí d'Estudis.

86. L'estiu, tota cuca viu (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Estiu». Web.

88. Per l'estiu, tot el mon viu (2010, 1 font)

Lloc: Vall d'Albaida.

Claustre del CEIP Verge dels Desemparats d'Atzeneta d'Albaida (2010). Web.
A l'estiu, tota cuca viu

Tocat del bolet (2019) «Les millors dites populars catalanes»

A l'estiu, tota cuca viu

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

A l'estiu, tota cuca viu

Bernabeu Pla, Marisa: Pinterest «Coses per la classe. Els mesos de l'any»

A l'estiu, tota cuca viu

Google «Dites dels mesos color»

A l'estiu, tota cuca viu

Google «Dites dels mesos color»

A l'estiu, tota cuca viu

Mínguez Martínez, Virgínia, palmera.vir (2019): Instagram «Palmera.vir»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte