Caldera vella, bony o forat

179 recurrències en 81 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. A caldera vella, bony o forat (2010, 2 fonts)

Lloc: Almoines (La Safor).

Correu / Malonda Grau, Batiste (2010). Correu electrònic.

4. A la vellesa bony i forat (2010, 1 font)

Els vells, quan no tenen una malaltia, en tenen una altra.

5. A la vellesa, bony i forat (2003, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Novembre», p. 14. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

6. A la vellesa, bonys i berrugues (1999, 5 fonts)

7. A la vellesa, bonys i verrugues (1999, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Escuer, Joan (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.

8. Barca vella, bony o forat (2010, 1 font)

Qualsevol estri ja vell no té massa utilitat. També, i des d'una visió masclista, es podia referir a ses dones.

Sinònim: Barca vella, sempre fa aiga.

Lloc: Cadaqués.

9. Barca vella, bony o forat / o sinó, tot plegat (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De la salut», p. 15. Autoedició.

10. Barca vella, bony o forat o tavella (1951, 2 fonts)

11. Barca vella… bony o forat! (o ambdues) (2019, 1 font)

Interj. Dita popular per desciure les xacres que acompanyen la vellesa. A la vila, dit també 'olla vella… bony o forat!'.

Sinònim: olla vella… bony o forat!

Lloc: Palafrugell.

12. Calder vell, bony o forat (2020, 1 font)

De: Barbal, Maria.

Ben mirat, no tens gaires arrugues, sembles més jove que la majoria de dones de la teva edat, però has envellit en l'actitud. Ja ho dius tu: calder vell, bony o forat.

Font: País íntim (Barcelona: Columna, 2005).

Rodamots (2020): Rodamots «Caldera vella, bony o forat». Ediciones Rodegar.

13. Caldera "veia", o bony o forat; o si no, tot plegat (1999, 1 font)

Notem la vocalització de la palatal, com a pronúncia dialectal.

Lloc: Blanes.

14. Caldera vea. / bony o furat (1918, 1 font)

15. Caldera veia bony o forat (1984, 1 font)

Ses persones veies, sempre tenen deficiències de salut.

Lloc: Menorca.

16. Caldera veia, bony o forat (2003, 1 font)

17. Caldera veia, bony o furat (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 8, novembre 1944 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 130. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

18. Caldera vella (pronunciat "veia") bony o forat (2010, 1 font)

19. Caldera vella bony i forat (2010, 1 font)

20. Caldera vella bony o forat (2010, 3 fonts)

Correu / Martí (2010). Correu electrònic.
Kepapere (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu???». Twitter.

21. Caldera vella bony ó forat (1847, 3 fonts)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 41. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

22. Caldera vella bonyo o forat, o tot plegat (2010, 1 font)

24. Caldera vella i terrat, sempre té bony o forat (1999, 2 fonts)

Font: Ballot.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «vell». Web.

25. Caldera vella i terrat, tavella, bony o forat (1951, 2 fonts)

El temps ho malmet tot.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat | Caldera vella i teulat vell, o tavella o forat.

26. Caldera vella i teulat vell, o tavella o forat (1951, 2 fonts)

El temps ho malmet tot.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat | Caldera vella i terrat, tavella, bony o forat.

27. Caldera vella o bony o forat (2010, 1 font)

28. Caldera vella o terrat sempre té bony o forat (2003, 1 font)

30. Caldera vella o terrat, no està sense cap bony ni cap forat (1998, 1 font)

31. Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat (1914, 5 fonts)

Sinònim: Ase vell, plé de nafres.

Equivalent en castellà: Hombre viejo, saco de hazares.

32. Caldera vella ò terrat, sempre té bony ò forat (1900, 2 fonts)

Sinònim: Malaltia es vellèa accidental, è vellèa malaltia natural (Jafuda) | Fòrt mala companyia fan très còses ab altres très: plet ab nicèa, pobrèa ab perèa, è malaltia ab vellèa (Prov. Ar. s. XIV).

Equivalent en castellà: La vejez es enfermedad.

35. Caldera vella, bony i forat (1936, 14 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Desembre», p. 10. Ajuntament de Cocentaina.

Per a la gent vella, moltes vegades s'ho diu ella mateixa quan té mala salut o no pot fer les coses.

Lloc: Tortosa.

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. C», p. 61. Ajuntament de Quart.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

Constació d'allò que és inevitable: el pas del temps, on tot envelleix i s'atrotina.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Altres consells i constatacions», p. 208. Web.

36. Caldera vella, bony o fora (2010, 1 font)

37. Caldera vella, bony o forat (1935, 41 fonts)

Mots de patxanga.

Lloc: Xàtiva (Costera).

Alietes el del Corralot (2009): El Penjoll «Mots de patxanga (V): Sentències». Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les edats de la vida. Vellesa», p. 81. Edicions Tres i Quatre.

Definització: absència d'article, que essencialitza la representació semàntica, tot abstraent-hi els valors d'existencialitat.

Sinònim: Caldera vella, o terrat, no esta sens bony o forat.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 80. Publicacions de la Universitat de València.

Ho deia l'àvia: La caldera vella era ella i els bonys i forats els seus mals.

Lloc: Alcanar (Montsià).

Correu / Rosàs Reverte, Joan (2010). Correu electrònic.

Consell que se li diu a les dones d'edat que miren la vida en negatiu com un bony o en possitiu com un forat.

Lloc: Vall d'Albaida.

Correu / Timoneda, Jesús M. (2010). Correu electrònic.

Lloc: Bot.

Es diu per justificar les dolences de les persones grans.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.

Perquè tot refrany té sempre un doble sentit: l'un, recte o literal i l'altre figurat o metafòric. El fet natural o el fruit d'una experiència són utilitzats com a exemple i explicació de la conducta humana.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

MP.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «C», p. 16. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys de filosofia pràctica». Web.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Condicions físiques, salut o malalties. Vellesa i la mort», p. 107. Editorial l'Esquer.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Societat i vida». Web.

Sinònim: A la vellesa, bony i forat | A la vellesa, bonys i berrugues | Caldera vella, bony i forat | Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat.

Sinònim: A la vellesa, bony i forat | A la vellesa, bonys i berrugues | Caldera vella, bony i forat | Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat.

Equivalent en castellà: A perro flaco, todo se le vuelven (o todo son pulgas).

Sinònim: A la vellesa, bony i forat | A la vellesa, bonys i berrugues | Caldera vella, bony i forat | Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat.

Equivalent en castellà: Hombre viejo, saco de azares.

El temps ho malmet tot.

Sinònim: Caldera vella i terrat, tavella, bony o forat | Caldera vella i teulat vell, o tavella o forat.

Lloc: Carcaixent.

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «de tot una mica», p. 85. Web.

Pobra Encarnacion, és llei de vida: caldera vella, bony o forat.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 273. Edicions Proa.

Lloc: Carcaixent.

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 61. Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. La salut i la higiene», p. 117. Museu Arxiu de Sentmenat.

40. Caldera vella, bony o forat i sinó, hi és tot plegat (2011, 1 font)

41. Caldera vella, bony o forat o tot plegat (1999, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

42. Caldera vella, bony o forat, o si no tot plegat (2007, 1 font)

Lloc: Begues.

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.

43. Caldera vella, bony o forat, o tot plegat (1998, 1 font)

44. Caldera vella, bony o forat…, i si no tot plegat! (2007, 1 font)

48. Caldera vella, bonys i forats (1987, 1 font)

Referència a la vellesa de l'home.

Lloc: Garrigues.

49. Caldera vella, bonys o forats (2010, 1 font)

Lloc: Pego (Marina Alta).

Correu / Sendra Chesa, Josep (2010). Correu electrònic.

52. Caldera vella, forats y bonys (1875, 1 font)

Un home vell diuhen que no serveix per res: es un trasto inútil, ¿vritat?

P. K. (1875): La Campana de Gràcia, Any 6, núm. 254 (7 de març, 1875): p2 «Refrans», p. 2. Revista La Campana de Gràcia.

53. Caldera vella, o bony o forat (1982, 3 fonts)

54. Caldera vella, o bony o forat (o enfony) (1993, 1 font)

Es diu en sentit figurat per justificar o posar de manifest alguna xacra pròpia de l'edat.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «515 Caldera», p. 81. Institut Menorquí d'Estudis.

55. Caldera vella, o enfony o bony (1993, 1 font)

Es diu en sentit figurat per justificar o posar de manifest alguna xacra pròpia de l'edat.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «515a Caldera», p. 81. Institut Menorquí d'Estudis.

56. Caldera vella, o terrat, no està sens bony o forat (1987, 1 font)

Definització: absència d'article, que essencialitza la representació semàntica, tot abstraent-hi els valors d'existencialitat.

Recollit així al "Tratat d'adagis i refranys valencians" de Carles Ros (1736).

Sinònim: Caldera vella, bony o forat.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 80. Publicacions de la Universitat de València.

58. Caldera vella, tot són boixornis (2017, 1 font)

Els joves són millors que els vells per a determinades feines i tenen més bona salut.

Sinònim: Burro vell, ple de nafres.

Lloc: Cerdanya.

59. Caldera vella, y terrat no está sens bony, ò forát (1796, 1 font)

60. Caldera vella: bony o forat (2010, 1 font)

62. Caldera véia bony o forat, o bony i forat (2003, 1 font)

63. Caldera véia, bony o forat (1960, 2 fonts)

Les coses velles sempre tenen desperfectes, per motla cura que s'hi posi.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 23. Institut d'Estudis Eivissencs.

64. Casa vella sempre té forat o tavella (1951, 2 fonts)

65. Cassola vella, bony o forat (2010, 3 fonts)

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

66. Dona, caldera, i terra, tavella, bony o forat (1930, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 52. Editorial Selecta-Catalonia.

69. Ja se sap, caldera vella bony o forat (2018, 1 font)

Harmonia (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

71. Olla vella o bony o forat o tot plegat (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

72. Olla vella, bony o forat (2010, 2 fonts)

Lloc: Alcoià.

Correu / Cerdà, Joan Antoni (2010). Correu electrònic.

73. Olla vella, bony o forat, o tot plegat (2008, 2 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

74. Olla vella, bonys i forats (2010, 1 font)

75. Olla vella, o bony o forat (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

76. Olla vella… bony o forat (1999, 3 fonts)

Artés, Joan (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb menjar». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

77. Perola veia, bony o forat (2014, 1 font)

79. Perola vella, bony o forat (1992, 2 fonts)

Significa que el temps ho malmet tot. El mot «perola» de vegades és substituït per «caldera» (però a casa es diu sempre «perola»).

Sinònim: Caldera vella, bony o forat, o tot plegat.

Lloc: Vic (Osona).

80. Perola vella, bony o forat, o tot plegat (2010, 1 font)

Lloc: Vilablareix (Gironès).

Correu / Gispert-Sauch Viader, Pilar (2010). Correu electrònic.