La por guarda la vinya

107 recurrències en 33 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Ahon no hi ha fre no hi ha por, / diu l'adagi valencià, / que la por guarda la vinya (1996, 1 font)

Font: Conversacions entre Saro Perrengue i el dotor Cudol (1820).

2. Aquell adagi comú que diu 'lo temor guarda la vinya', si per aquest temor entenem lo sant temor de Déu, i per la vinya entenem a cada una de nostres ànimes, és lo predit adagi una sentència infalible (1996, 1 font)

Font: Formiguera, J., canonge de Tàrrega, en fer una aplicació del sentit metafòric a referents de la ideologia religiosa, en un manual de sermons de l'any 1718.

3. Car diu un proverbi que paor guarda la vinya (1996, 1 font)

Sí que la ciutat no usa de les leis de la Enforçada mas que la Digesta, molt poria menyscabar de sa honor e de son bé, e molts se atrevirien a prejudicar-la, que per temor d'açò no gosen. Car diu un proverbi que paor guarda la vinya.

Font: 'Doctrina compendiosa', sobre el regiment de la cosa pública.

4. Ella, veent aquesta tan gran minva sua, guardava's fort d'eixorar; per tal li deia son marit a vegades: -Dona, que és que diga lo bander, paor guarda la vinya (1996, 1 font)

Passatge on el marit amenaça la dona amb la pobresa si no el servia bé. De: Eiximenis, Francesc.

Font: Terç (1384).

5. La pau guarda la vinya (1882, 2 fonts)

On cal dir que 'pau' deu ser la transcripció gràfica de la fonètica rossellonesa del mot 'por', pronunciat [póu], segons el DCLC (VI,698).

Font: A la col·lecció d'en Bergnes (1882).

6. La por 'guarde' la vinya (2016, 1 font)

7. La por guarda la vinya (1814, 51 fonts)

Tot nominatiu diu relació ó dependencia á un verb del modo finit; y tot verb actiu transitiu regeix un nom, que es lo terme de la sua acció.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La por i la covardia», p. 100. Pagès Editors.

Sinònim: La por guarda la vinya.

Catalunya Ràdio / "Parlem del. Catalunya Ràdio.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Por i covardia», p. 174. Edicions Tres i Quatre.

Amb definitzador (definit). Valor genèric. Substituïble per "tots" o "qualsevol".

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 81. Publicacions de la Universitat de València.

(Civera 1820:4a. conv.,p.2).

Sinònim: La soltura de les dones | ha arribat a l'últim grau | (…) | ¿I a qui es castiga, Perrengue? | Pues d'ací dimana el mal | Ahon no hi ha fre, no hi ha por, | diu l'adagi valencia, | que la por guarda ia vinya.

Font: Manel Civera, entrats ja al segle XIX, en les Conversacions entre Saro Perrengue i el doctor Cudol (1820).

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña, que no el viñadero.

Font: Mayans, J. A. (1718-1801).

Equivalent en castellà: El temor tira la rienda | El miedo guarda la viña, que no el viñadero.

Font: Mayans, J. A. (1718-1801).

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña.

Font: El DRCC (1831: núm. 355).

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: DFe (1839).

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: S. Genís (1909).

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: DSa (1886).

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña | Miedo guarda viña que no viñadero.

Font: Dla (164-65).

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña | Miedo guarda viña que no viñadero.

Font: DBel (1803-1805).

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña.

Font: DRAE.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: E. S. O'Kane (1959:160), aporta tres refer+encies provinents del Glosario del Escorial, del seniloquium i de RV, totes tres amb la mateixa formulació.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: RG-1524, F. de Arce (1533:IV.20) i P. Vallés (1549).

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: DRAE.

Amb explicacions semblants en ambdós casos sobre la significació del proverbi.

Font: DCVB (VIII:749; X:823).

Hi afig un parell de variants, l'una invertint sense sentit els termes de la primera clàusula.

Equivalent en castellà: Viña guarda miedo, ke no viñadero.

Font: G. Correas (1627).

I l'altra afegint-hi un vocatiu per aconseguir la rima. Añaden "niña" por konsonancia, i da buen aviso a las mozas para su rrekato i onestidad.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, ke no viñador, niña.

Font: G. Correas (1627).

Recomana d'infondre por als altres com a mitjà per evitar la presència de lladres.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «L», p. 32. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 22. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre agricultura». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 243. Llibres de l'Index, S.A..

No és de covards, sinó de previsors, mirar com a possibles els perills i procurar de no caure-hi.

Sinònim: La por guarda la vinya i la closca la pinya.

Equivalent en castellà: El miedo guarda el viñedo.

Sinònim: La por guarda la vinya i la closca la pinya.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 376. Edicions 62.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «por». Web.

Precaucions: estalviem adversitats.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda la viña, que no viñadero.

És clar, i ja diu el refrany que la por guarda la vinya. Els bombers no som herois, en aquest món professional els herois no existeixen.

Soler, Albert (2008): Diari de GIrona «Els bombers no som herois, el que hi ha és molt d'ofici». Diari de Girona.

Lloc: Ribera.

La vinya és del veí, és clar, i el veí l'ha conreada i la vol per a ell. I encara que els raïms siguin sucosos i madurs, haureu d'estar-vos-en, si no voleu sentir damunt les vostres costelles el pes de la sanció que no perdona.

8. La por guarda la vinya i la closca la pinya (1951, 3 fonts)

La por que té el lladre.

Sinònim: La por guarda la vinya.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 376. Edicions 62.

9. La por guarda la vinya que no el vinyater (1984, 2 fonts)

Vinyater.

Forgas Berdet, Esther (1984): AC Conca Barberà - Espitllera (Montblanc), 1/9/1984, p. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. I. Plantar una vinya», p. 55. Revista Espitllera.
Forgas Berdet, Esther (1984): Revista Espitllera, pàg. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. I. Plantar una vinya. Vinyater». Web.

11. La por guarda la vinya, i la closca la pinya (1 font)

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

12. La por guarda la vinya, i la closca, la pinya (1988, 11 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del pagès», p. 15. Web.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites sobre la vinya». Web.

13. La por guarda la vinya, la closa la pinya (1996, 1 font)

16. La por guarda la vinya, que no-l vinyader (1996, 1 font)

L'afegit potser és degut a la influència del refranyer de J. M. Caro y Cejudo (1675).

Font: Ros, Carles, al seu 'Tractat' (1733).

18. La por guarda la vinya; / la closca, la pinya (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 60. L'Avenç.

19. La por guarda la vinya; la closca, la pinya (1992, 1 font)

21. La por és qui guarda realment la vinya (1 font)

Diuen que "la por és qui guarda realment la vinya". Hi ha moltes coses que ens fan patir mentre que realment no ens hauríem de preocupar tant i ens hauríem de centrar a buscar solucions.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop. Capricorn"», p. 27. L'Avui / El Punt Avui.

22. La por, guarda la vinya (1998, 1 font)

24. La pó' guarda la vinya (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

25. La temor guarda la vinya (1989, 3 fonts)

La prudència i l'estalvi venen per la por de quedar-nos sense res.

Lloc: Tortosa.

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 63. Web.

29. Por guarda la vinya (1996, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Font: RF-1509: IV.8.

Resulta bastant clar que dins de la tradició catalana d'aquest proverbi es desenvolupa la formulació més lacònica i dins de la castellana la més llarga.

D'altra banda, el mot 'paor', usat en el proverbi per Eiximenis, probablement ja havia estat substituït per 'por' a la fi del segle XV.

Font: RF-1509 i RF-1515.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Font: Capítol IV. (IV.8).

30. Sa por guarda sa vinya (1918, 6 fonts)

Lloc: Menorca.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 39. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Significa que no és de covards, sinó de previsors, mirar com a possibles els perills i procurar de no caure-hi (D.).

Equivalent en castellà: El miedo guarda el viñedo.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2287 Por», p. 311. Institut Menorquí d'Estudis.

Per por d'es càstig, no se fa tant de mal.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Arbres. Plantes. Fruites», p. 168. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

31. Sa por guarda sa vinya, que no es vinyòvol (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñador.

Font: DFi (1849).

32. Sa pòr guarda sa vinya (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

33. És la por que guarda la vinya (1996, 1 font)