No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

306 recurrències en 234 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

2. Bernat, no li diguis blat que no sigui al sac, i encara ben lligat, i així i tot, a un pagès una rata se li va menjar (1935, 1 font)

3. Bernat, no li diguis blat, que no sigui al sac, i encara ben lligat, i, així i tot, a un pagès una rata se li va menjar (1999, 1 font)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XIII. Referències diverses. Els refranys amb nom de persona», p. 535. Edicions 62.

4. El blat al sac i ben lligat (2010, 1 font)

5. El blat al sac i ben lligat (o ben fermat) (2012, 1 font)

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat.

6. El blat fins que no és al sac i ben lligat, no és blat (2010, 2 fonts)

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat.

7. El blat no és blat sinó és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

8. Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat (2012, 1 font)

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat.

9. Mai diguis acabat fins que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

10. Mai diguis sac si no es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

11. Mai no diguis blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

12. Mai no diguis blat, fins que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

13. Mai no diguis blat, si no es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

14. Mai no es pot dir blat, si no és al sac i encara ben lligat (1993, 1 font)

15. No 'digos' blat fins que 'sigo' al sac i ben lligat (2016, 1 font)

17. No cridis blat, fins que no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

18. No digas blat que no sia al sac y encara ben lligat (1831, 2 fonts)

19. No digas blat que no sia al sac, y encara bèn lligad (1839, 1 font)

21. No digas blat que no siga al sach, 'ni CÓLERA que no s'hagi declarat' (1865, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1865): Un tros de paper, 15 (27 d'agost, 1865): p2 «Refrans y modismes espatllats», p. 2. Revista Un tros de paper.

23. No digis blat fins al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

24. No digues blat fins qu'estiga nel sac i ben lligat (2010, 1 font)

27. No digues blat fins que no el tingues al sac i ben lligat (2010, 1 font)

28. No digues blat fins que no el tingues en el plat (2010, 1 font)

Sinònim: No digues "gat" fins que no el tingues en el sac.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

29. No digues blat fins que no el tingues nugat i en el sac (2010, 1 font)

30. No digues blat fins que no estiga al sac (2010, 1 font)

31. No digues blat fins que no estiga al sac i ben lligat (2010, 3 fonts)

És recomanable no alegrar-se abans d’hora d’un èxit, pel que encara puga passar.

Sinònim: No digues oliva fins que no la tingues baix la biga.

Es diu per a indicar que cal ser prudents i no donar res per fet.

Sinònim: No digues oliva fins que no estiga davall la biga.

32. No digues blat fins que no estiga en el sac (2010, 1 font)

33. No digues blat fins que no estigue al sac i ben lligat (2010, 1 font)

34. No digues blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

35. No digues blat fins que no siga al sac i ben lligat (2010, 1 font)

36. No digues blat que no estiga al sac i ben lligat (2010, 1 font)

42. No digues blat que no sigue al sac i ben lligat (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 64. Web.

43. No digues blat que no sigui al sac i encara ben lligat (2011, 1 font)

És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.

Lloc: La Franja de Ponent.

Rosa (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Web.

44. No digues blat que no tingues al sac i que estiga ben nigat (i si potser que no'stiga foradat) (2010, 1 font)

45. No digues blat si no el tens dins el sac i ben lligat (o amarrat) (1994, 1 font)

Canta victòria al seu temps; la confiança mata l'home.

Sinònim: No digues oliva fins que no "estiga baix" (siga davall) biga.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «4. Estiu. 4.5.2. Refranys, frases fetes i locucions de la batuda», p. 104. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

46. No digues blat si no el tens lligat dins del sac (2010, 1 font)

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

48. No digues blat, fins que no estiga en el sac, en casa i ben lligat (1993, 2 fonts)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. N», p. 61. Ajuntament de Quart.

49. No digues blat, fins que no siga al sac i ben lligat (2010, 1 font)

50. No digues blat, que no estiga en el sac i ben lligat (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 28. Editorial l'Esquer.

52. No digues blat, que no siga al sach, e encare ben lligat (1900, 1 font)

53. No digues blat, que no sigui al sach, y ben lligat (1910, 1 font)

54. No digues blat, si no el tens lligat dins del sac (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Juny», p. 18. Ajuntament de Cocentaina.

55. No digues blat, si no està al sac i ben lligat (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. N», p. 6. PDF.

57. No digues bllat hasta que sigue al sac i bem lligat (2010, 1 font)

58. No digues gat fins no tindre'l al sac (2010, 1 font)

60. No digueu blat fins que estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

61. No digueu blat sinó està al sac i ben lligat (2010, 2 fonts)

Per a una qüestió només embastada.

Lloc: València.

Correu / Gomis, Àlex (2010). Correu electrònic.

62. No digui blat fins que no sigui al sac ben lligat (2010, 1 font)

63. No diguis blat fins a que estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

64. No diguis blat fins q no el tinguis al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Oral / Guerrero, Francesc (2010): Facebook. Web.

66. No diguis blat fins que el tinguis al sac i ben lligat! (2010, 1 font)

67. No diguis blat fins que el tinguis el sac i ben lligat (2010, 1 font)

69. No diguis blat fins que estigui dins del sac i ben lligat (1987, 1 font)

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

70. No diguis blat fins que està ben lligat i al sac (2018, 1 font)

D'una epidemia de polls a Barcelona els anys 1500.

Kepapere (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

71. No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat (1982, 6 fonts)

Seguretat en les coses.

Lloc: Garrigues.

Correu / Farré, Dolors (2010). Correu electrònic.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur. Altres parèmies també expressen aquesta cautela davant les coses incertes, com ara 'No vendre la pell de l'os abans d'haver-lo caçat'.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.

72. No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat (i encara hi pot haver un forat) (2010, 1 font)

73. No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat, i tot i així, a vegades s'escapa (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

74. No diguis blat fins que no el tinguis dins el sac i ben lligat (2010, 1 font)

75. No diguis blat fins que no el tinguis segat i ben lligat (2010, 1 font)

76. No diguis blat fins que no es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

77. No diguis blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

78. No diguis blat fins que no estigui al sac i encara ben lligat (2010, 1 font)

79. No diguis blat fins que no estigui dins el sac… i ben fermat (2010, 2 fonts)

Lloc: Mallorca.

Correu / Catalan, Albert (2010). Correu electrònic.

80. No diguis blat fins que no sigui al sac (2001, 1 font)

Abans de la victòria no cantis triomf.

Equivalent en llatí: Ante victoriam ne canas triumphum.

Font: HW 34822.

81. No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat (1992, 7 fonts)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Cranc"», p. B23. L'Avui / El Punt Avui.
Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.

Ensenyaments negatius. Missage de conformisme, de no canviar.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

82. No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat! (2010, 1 font)

83. No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat, encara s'escapa (1989, 1 font)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

84. No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat. I, a vegades, encara s'escapa (2010, 1 font)

85. No diguis blat fins que no sigui al sac i encara ben lligat (2010, 1 font)

87. No diguis blat fins que no sigui al sac, i ben lligat! (2010, 1 font)

88. No diguis blat fins que no sigui al sac. I ben lligat (2010, 1 font)

89. No diguis blat fins que no sigui al sac… i ben lligat! (2010, 1 font)

90. No diguis blat fins que no sigui al sac… i encara ben lligat (2010, 1 font)

92. No diguis blat fins que sigui al sac (i amb el sac ben lligat) (2010, 1 font)

93. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lliga (2010, 1 font)

94. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat (i encara mira que no estigui foradat) (2010, 1 font)

95. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat i que no sigui foradat (2018, 1 font)

Encara que el jovent el vol tot en un tres i no res i se'ns esta fent més llarg que un dia sense pa, ja que hi ha mes dies que llonganisses, no farem Pasqua abans de Rams i no direm blat fins que sigui al sac i ben lligat i que no sigui foradat.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

96. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat, encara s'escapa (1989, 1 font)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

97. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat… i que no sigui foradat (2010, 1 font)

98. No diguis blat fins que sigui al sac, I ben lligat (2010, 1 font)

99. No diguis blat fins que sigui dins del sac i ben lligat (2010, 1 font)

100. No diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat (2010, 1 font)

101. No diguis blat fins que és al sac (i ben lligat) (2010, 1 font)

102. No diguis blat fins que és al sac ben lligat (2010, 1 font)

103. No diguis blat fins que és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

104. No diguis blat hasta sigui al sac i ben lligat i q no tingui cap forat (2010, 1 font)

105. No diguis blat que no diguis sac i encara fermat (1993, 1 font)

Volen dir que no cal confiar d'aquelles coses que encara han de venir (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «412a Blat», p. 67. Institut Menorquí d'Estudis.

106. No diguis blat que no diguis sac, / i encara fermat (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

107. No diguis blat que no el tenguis as sac i ben lligat (2010, 1 font)

108. No diguis blat que no el tinguis al sac (i ben lligat?) (2010, 1 font)

109. No diguis blat que no estigui al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

110. No diguis blat que no estigui dins es sac (1885, 1 font)

Equivalent en castellà: De la mano á la boca se quita la sopa.

Lloc: Menorca.

Benejam i Vives, Joan (1885): Vocabulario menorquin-castellano «Refranes menorquines con sus equivalentes castellanos», p. 170. Imprenta de Salvador Fábregues.

111. No diguis blat que no estigui dins es sac i encara ben fermat (2008, 1 font)

No es pot assegurar una cosa ni comptar amb ella, fins que no estigui ben acabada. El demés és el conte de la lletereta.

Sinònim: No es pot dir blat fins que no estigui dins es sac i ben lligat.

112. No diguis blat que no sigui (o estigui o el vegis) dins es sac (1993, 1 font)

Volen dir que no cal confiar d'aquelles coses que encara han de venir (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «413 Blat», p. 67. Institut Menorquí d'Estudis.

114. No diguis blat que no sigui al sac (i ben lligat) (2010, 1 font)

115. No diguis blat que no sigui al sac (i ben lligat) (i que li hagis descomptat l'IVA i l'IRPF) (2010, 1 font)

116. No diguis blat que no sigui al sac i [encara] ben lligat (1999, 1 font)

Sinònim: No es pot dir blat que no sigui al sac | No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 377. Edicions 62.

117. No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (1985, 8 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 107. Pagès Editors.

Equivalent en esperanto: Ankoraŭ la gajno no estas en la mano | Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Saviesa i prudència, consells | Saĝo kaj prudento, konsiloj», p. 13. Associació Catalana d'Esperanto.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «segur». Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 110. Museu Arxiu de Sentmenat.

118. No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (i a punt de moldre) (2010, 1 font)

119. No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat, i que no hi hagi cap forat (2014, 1 font)

Testimoniat per Verdaguer, 'Jovenívoles', on diu: «No digues blat / que no sia al sac / i encara ben lligat». El pare també el diu com segueix: «No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat i que no hi hagi cap forat». També: «No es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat».

Lloc: Vic (Osona).

121. No diguis blat que no sigui al sac i encara ben lligat (1989, 6 fonts)

Sinònim: No diguis oliva que no sigui collida.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Prudència», p. 183. Edicions Tres i Quatre.

Assegurar-se'n.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

Que no cal comptar en allò que encara ha d'esdevenir.

No cantis victòria fins al final.

Sinònim: No diguis oliva fins que no sigui collida; No es pot dir cigró que no sia al sarró; Veg. tb. Vendre la pell de l'ós abans de caçar-lo.

Equivalent en castellà: Al freír será el reír (y al pagar será el llorar); Antes que acabes no te alabes; No digas oliva hasta que sea cogida; No vendas la piel del oso hasta que sea cazado.

Precaucions: estalviem adversitats.

122. No diguis blat que no sigui al sac i encara ben lligat. Encara hi va haver un pagès que se li va emportar la riuada (1951, 1 font)

Refranys replicats. El segon contesta al primer.

123. No diguis blat que no sigui al sac i encara ben lligat. I més segur si és pastat (1951, 1 font)

Refranys replicats. El segon contesta al primer.

124. No diguis blat que no sigui al sac i encare ben lligat (2011, 1 font)

125. No diguis blat que no sigui al sac i, encara, ben lligat! (2010, 1 font)

126. No diguis blat que no sigui al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

127. No diguis blat que no sigui al sac, i encara ben lligat (1977, 3 fonts)

Precaució, prevenció, prudència.

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Equivalent en castellà: De la mano a la boca se pierde la sopa | nadie se alabe hasta que se acabe | no digas oliva hasta que sea cogida | no vendas la piel del oso hasta que sea cazado.

128. No diguis blat que no sigui al sac, i encara ben lligat, / i més segur si és pastat (1987, 1 font)

129. No diguis blat que no sigui al sac. I ben lligat! (2010, 1 font)

130. No diguis blat que no sigui al sac… i encara ben lligat (o que no sigui al sac, ben lligat…, i que no sigui foradat!) (2007, 1 font)

Sia).

Sinònim: De la collita del pagès, fins que no sigui al sac no en diguis res | Encara no som allà on anem | No diguis oliva fins que no sigui collida (o bé del ruc fins que no el tinguis conegut, o cigró fins que no el tinguis al sarró, o mal del dia que passat no.

Equivalent en castellà: Antes que acabes no te alabes.

131. No diguis blat que no sigui al xssac i ben lligat (1982, 1 font)

132. No diguis blat que no sigui dins es sac, i encara ben fermat (1993, 1 font)

Volen dir que no cal confiar d'aquelles coses que encara han de venir (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «413a Blat», p. 67. Institut Menorquí d'Estudis.

133. No diguis blat que nos sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

134. No diguis blat si no es al sac i ben lligat (2010, 3 fonts)

Correu / Borrell Busquets, Roser (2010). Correu electrònic.
Correu / Cases, Maria Antònia (2010). Correu electrònic.

135. No diguis blat si no es al sac i ben lligat. I encara de vegades s'escapa per un forat (2010, 1 font)

137. No diguis blat si no és al sac ben lligat (i sense cap forat) (2010, 1 font)

138. No diguis blat si no és al sac i ben lligat (2010, 4 fonts)

Correu / Vilà i Ribé, Rosa (2010). Correu electrònic.
Monmack (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.
Oral / Riudor, Núria. Font oral.

139. No diguis blat si no és al sac i ben lligat (i encara mira que no hi hagi cap forat) (2010, 1 font)

141. No diguis blat sinò és al sac i ben lligat (2018, 1 font)

Esparrukada Sant Esteve de Roures (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

143. No diguis blat, fins que no estigui en el sac i ben lligat (2010, 1 font)

144. No diguis blat, fins que no sigui al sac i ben lligat (2008, 2 fonts)

145. No diguis blat, fins que no sigui dins el sac i ben lligat (1 font)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Bessons"», p. B20. L'Avui / El Punt Avui.

146. No diguis blat, fins que no és al sac i ben lligat (2018, 1 font)

Sinònim: I que no sigui foradat (afegitó de Montvitó).

Joan Cibersheep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

147. No diguis blat, fins que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

148. No diguis blat, fins que sigui al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

149. No diguis blat, fins que sigui dintre el sac, i ben lligat! (2010, 1 font)

150. No diguis blat, que no diguis sac (1993, 3 fonts)

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat.

Volen dir que no cal confiar d'aquelles coses que encara han de venir (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «412 Blat», p. 67. Institut Menorquí d'Estudis.

151. No diguis blat, que no diguis sac, i encara fermat (1984, 1 font)

No cantis victòria abans d'hora.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Arbres. Plantes. Fruites», p. 166. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

152. No diguis blat, que no sigui al sac (2010, 1 font)

153. No diguis blat, que no sigui al sac i ben lligat (1984, 4 fonts)

No cal cantar victòria abans del final.

Sinònim: Qui guanya primer, s'escanya darrer.

Equivalent en castellà: Antes que acabes no te alabes.

154. No diguis blat, que no sigui al sac, i encara ben lligat (1926, 1 font)

El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim… pam… pum… (Dites i refranys)», p. 1. Revista El Borinot.

155. No diguis blat, que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

156. No diguis blat, si no es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

160. No diguis gat fins que no estigui dins es sac, i ben fermat (2010, 1 font)

161. No diguis mai blat que no sigui al sac i ben lligat (1992, 2 fonts)

Com poden veure, si alguna cosa no som és escriptors de ciència-ficció, i no diem mai blat que no sigui al sac i ben lligat.

Camps Mundó, C.; Fulquet, J.M. (1992): El barco fantasma «"¿Poesia catalana actual? Que els donin pel cim!"», p. 163. Llibres de l'Index, S.A..

Enviats per la mare del Martí Fígols, sentits a la seva mare, de Girona (94 anys).

Lloc: Girona.

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

162. No diguis mai blat si no el tens al sac i ben lligat (2010, 1 font)

163. No diguis mai blat si no és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

164. No diguis mai blat si no és al sac i ben lligat, i encara mira que no hi hagi cap forat (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Manich, Salvador; Mira, David (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

165. No diguis mai blat, fins que estigui al sac ben lligat (2010, 1 font)

166. No diguis mai blat, fins que estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

167. No diguis que s'ha acabat fins que el blat no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

168. No diguis que és blat, fins que no és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

169. No diguis sac fins que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

170. No en diguis blat, si no és al sac i ben lligat (2015, 1 font)

171. No es diu blat "hasta" que està dins es sac i ben lligat (2010, 1 font)

172. No es pot dir blat / que no sigui al sac / i encara ben lligat (1936, 2 fonts)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 34. Autoedició.

Ara bé; el pagès ha sembrat per collir, i totes les il·lusions se n'anirien per terra si al batre no es trobés el fruit de les suors de l'any. Però.

173. No es pot dir blat / que no sigui al sac / i encara ben lligat / que no sigui a casa / i no se'l mengin les rates (1936, 1 font)

174. No es pot dir blat fins que es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

176. No es pot dir blat fins que no es al sac, ben lligat i que no sigui foradat (2010, 1 font)

177. No es pot dir blat fins que no estiga dins es sac (1955, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 29. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

178. No es pot dir blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Mon pare -pagès- afegeix: … i venut i cobrat!

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

179. No es pot dir blat fins que no està al sac i ben lligat (2010, 1 font)

180. No es pot dir blat fins que no sigui al sac (i ben lligat) (2010, 1 font)

182. No es pot dir blat fins que no sigui al sac, i ben lligat (… i que no tingui cap forat) (2010, 1 font)

183. No es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat (2009, 4 fonts)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Cranc"», p. B23. L'Avui / El Punt Avui.
(2009): El Debat.cat «S'ajorna la festa blaugrana». Web.

184. No es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat (i que no sigui foradat) (2010, 1 font)

185. No es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat! (2010, 1 font)

186. No es pot dir blat fins que no és al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

187. No es pot dir blat fins que no és dins el sac i ben lligat (1 font)

"Professor Lester": Avui Estiu «"Horòscop". "Sagitari"», p. VII. L'Avui / El Punt Avui.

188. No es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat (2008, 3 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.

Aquest refrany ens diu que no podem estar segurs d'obtenir una cosa fins que la tinguem entre mans.

1. Obrar humà. n) Prudència | (No venguis la pell fins que hagis caçat l'ós).

Equivalent en castellà: No me digas oliva hasta que me tengas en el saco | FR: C'est viande mal prête que lièvre en buisson (És millor carn mal preparada que llebre als matolls) | EN: Don't sell the skin till you have caught the bear.

189. No es pot dir blat fins que és al sac i ben lligat (2008, 3 fonts)

Lloc: Albera (Alt Empordà).

Correu / Solà Gardell, Amadeu (2010). Correu electrònic.

190. No es pot dir blat fins que és al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

191. No es pot dir blat mentre no sigui al sac i ben lligat (1 font)

Pujol, Jordi: Avui «"Política". "Aznar i Pujol negocien un discurs…"», p. 11. L'Avui / El Punt Avui.

192. No es pot dir blat q no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

193. No es pot dir blat que està dins es sac… i ben fermat! (2003, 1 font)

194. No es pot dir blat que no estigue al sac, i ben lligat encara s'escapa (2010, 1 font)

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

195. No es pot dir blat que no estigui dins es sac i ben lligat (1986, 1 font)

No hem de donar per fet allò que encara no hem acabat d'aconseguir.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 21. Institut d'Estudis Eivissencs.

197. No es pot dir blat que no sigui / al sac i encara ben lligat (1999, 1 font)

199. No es pot dir blat que no sigui al sac (1951, 3 fonts)

Sinònim: No diguis blat que no sigui al sac i [encara] ben lligat | No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 377. Edicions 62.

200. No es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat (2008, 3 fonts)

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

201. No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat (1968, 9 fonts)

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat que no sigui al sac i [encara] ben lligat | No es pot dir blat que no sigui al sac.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 377. Edicions 62.

El pagès ha sembrat per collir, i totes les il·lusions se n'anirien per terra si al batre no es trobés el fruit de les suors de l'any.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «El batre», p. 172. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

202. No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat (que no sigui a casa i no se'l mengin les rates) (1987, 1 font)

El pagès ha sembrat per collir, i totes les il·lusions se n'anirien per terra si al batre no es trobés el fruit de les suors de l'any // rates.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «El batre», p. 172. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

203. No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat, que no sigui foradat i que les rates no s'hi posin (1968, 1 font)

204. No es pot dir blat que no sigui al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

205. No es pot dir blat que no sigui al sac, i encara ben lligat (2010, 1 font)

206. No es pot dir blat si no està al sac i ben lligat, venut i cobrat (2010, 1 font)

208. No es pot dir blat, / que no sigui al sac, / i encara ben lligat (1937, 1 font)

Parlem de la inconstancia, del poc que hom s'ha de fiar de les apariències, de la necessitat de no ésser impacients Puix una collita, per bona que es presenti, esta subjecta a mil contingències que poden esguerrar la granaor, que els pardals l'aturmentin molt, que pot pedregar, que les pluges poden fer malbé, que pot mullar-se-li la batuda.

209. No es pot dir blat, fins que estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

210. No es pot dir blat, fins que no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

211. No es pot dir blat, fins que no és al sac i ben lligat (1996, 4 fonts)

Correu / Amigó Palés, Esteve (2010). Correu electrònic.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del pagès», p. 16. Web.

212. No es pot dir blat, fins que és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

213. No es pot dir blat, que no sigui al sac, i encara ben lligat… (1995, 1 font)

Tant si es sega al juny com al juliol, que depèn de la situació geogràfica i de les pluges de l'any, el que cal fer és batre tot seguit.

214. No es pot dir blat, si no és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

215. No es pot dir blat, si no és dins del sac… i ben lligat (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

217. No es pot dir mai blat fins que no és al sac i ben lligat (2009, 1 font)

Luengo, Andrés (2009): El Periòdic d'Andorra «Equipaments polèmica». Web.

218. No es pot dir mai blat si no està al sac i ben lligat (1 font)

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Feines del camp i cultius», p. 206. Web.

219. No es pot dir que es té blat, fins que és al sac i encara ben lligat (2007, 1 font)

Lloc: Begues.

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.

220. No es pot dit blat fins que es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

221. No poden dir blat fins que està dins el sac (i ben lligat) (2010, 1 font)

222. No poden dir blat fins que no el tenen dins el sac (2010, 1 font)

224. No pots dir nitrat / fins que no és al sac i ben lligat (2006, 1 font)

Refranys estrafets. El nitrat potàssic és un important producte usat en pirotècnia i per a preparar pólvora negra, com a conservant de carns i per a altres aplicacions. La seva obtenció consisteix a barrejar el clorur de potassi amb nitrat de sodi en.

Mitjà aquós i precipitar la sal. Les solubilitats diferencials de les sals són de tal manera que a 25 oC precipita el nitrat de potassi, mentre que el clorur de sodi queda en dissolució.

Sinònim: No pots dir blat si no és al sac i ben lligat.

Mans, Claudi (2006): Revista de la Societat Catalana de Química, 7 (2006), p78-80 «Pel juliol, ni dona ni glicol», p. 79. Institut d'Estudis Catalans.

225. No serà blat fins que no serà al sac i encara ben lligat! (1 font)

Sinònim: No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop. Capricorn"», p. 25. L'Avui / El Punt Avui.

226. No venguis el blat fins que no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

227. No és blat fins que és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

No pots estar segur d'una cosa fins que és segura.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.

228. No és pot dir blat fins que no és el sac i ben lligat (2010, 1 font)

229. No és pot dir blat, si no és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

230. No's pot dir blat que no siga al sach y encara ben lligat (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 22. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

233. Nó diguis blat que nó sigui al sach, y encara ben lligat (1917, 1 font)

Sinònim: No diguis blat que no sigui al sac, i encara ben lligat.

234. Posa el blat al sac i ben lligat (2010, 1 font)

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Desconegut (2019): Facebook

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Tocat del bolet (2019) «Les millors dites populars catalanes»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): Diccionari de parèmies «No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Curiositats de Catalunya (1936): Curiositats de Catalunya, 4 «No diguis blat que no sigui al sac»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Faves comptades (2015) «Twitter»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

El Foment de Girona (2019): Test dites

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte