Caldera vella, bony o forat

253 recurrències en 113 variants.

1. A caldera vella, bony o forat (2010, 2 fonts)

Lloc: Almoines (Safor).

Correu / Malonda Grau, Batiste (2010). Correu electrònic.
Martí Mestre, Joaquim (2017): Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), p. 1757. Publicacions de la Universitat de València.

4. A la vellesa bony i forat (2010, 1 font)

Els vells, quan no tenen una malaltia, en tenen una altra.

Verdú, Jordi Raül (2010): La velleta refranyera, p. 11. Edicions del Bullent.

5. A la vellesa, bony i forat (2003, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Novembre», p. 14. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Confrides (La Marina Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

6. A la vellesa, bonys i berrugues (1999, 6 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Salut». Web.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la salut i com conservar-la». Web.

7. A la vellesa, bonys i verrugues (1999, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Escuer, Joan (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/404241761490722817». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/428098931684564992». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/543610055585955841». Twitter.

8. A olla vella, bony o forat (2010, 1 font)

Lloc: Sant Climent del Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

9. A perol vell, bonys i forats (2010, 1 font)

Lloc: Gata de Gorgos (Marina Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

10. Barca vella bony o forat (2020, 1 font)

Lloc: L'Escala (Alt Empordà).

PCCD / Targa Benet, Francesc (2020): Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) «Formulari». Web.

11. Barca vella, a la boia o al forat (2015, 1 font)

Filosofia de la vida.

Lloc: Palamós (Baix Empordà).

ORAL / Gimeno, Antoni (2015): Oral. Font oral.

12. Barca vella, bony i forat (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Barque vieille, bosse et trou.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «El mar i els mariners / La mer et les marins», p. 618. Robert Morel Editeur.

13. Barca vella, bony o fora (1985, 1 font)

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «8. Qui no treballa no menja ni va bonic el diumenge», p. 89. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

14. Barca vella, bony o forat (2010, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Qualsevol estri ja vell no té massa utilitat. També, i des d'una visió masclista, es podia referir a ses dones.

Sinònim: Barca vella, sempre fa aiga.

Lloc: Cadaqués (Empordà).

Contos, Montserrat (2010): Ditxos a Cadaqués, p. 24. Ajuntament de Cadaqués.

Quan les coses i els animals ens fem massa vells, perdem les capacitats que teníem.

Sinònim: Similars: Barca vella no aguanta vela nova | Caldera vella, bony o forat.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 196. Web.

15. Barca vella, bony o forat / o sinó, tot plegat (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De la salut», p. 15. Autoedició.

16. Barca vella, bony o forat o tavella (1951, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pescador i de mariner», p. 1026. Editorial Selecta-Catalonia.

De: Amades, Joan.

Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Els mariners i els pescadors», p. 352. Edicions 62.

17. Barca vella... bony o forat! (o ambdues) (2019, 1 font)

Interj. Dita popular per desciure les xacres que acompanyen la vellesa. A la vila, dit també 'olla vella... bony o forat!'.

Sinònim: olla vella... bony o forat!

Lloc: Palafrugell.

Bruguera Martí, Maria; Serra Mayoral, Carlos (2019): Coses sentides. El parlar de Palafrugell «B», p. 33. Edicions Baix Empordà.

18. Calder vell, bony o forat (2020, 1 font)

De: Barbal, Maria.

Ben mirat, no tens gaires arrugues, sembles més jove que la majoria de dones de la teva edat, però has envellit en l'actitud. Ja ho dius tu: calder vell, bony o forat.

Font: País íntim (Barcelona: Columna, 2005).

Rodamots (2020): Rodamots «Caldera vella, bony o forat». Web.

19. Caldera "veia", o bony o forat; o si no, tot plegat (1999, 1 font)

Notem la vocalització de la palatal, com a pronúncia dialectal.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 33. Web.

22. Caldera vea. / bony o furat (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XLV.- Vellesa», p. 332. Institut Menorquí d'Estudis.

23. Caldera veia bony o forat (1984, 1 font)

Ses persones veies, sempre tenen deficiències de salut.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Veiesa», p. 277. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

24. Caldera veia, bony o forat (1999, 3 fonts)

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (1999): Revista Bellpuig, 605 «Refranyer popular», p. 37. Revista Bellpuig.

Sinònim: Caldera veia, bony i forat.

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. C», p. 26. Consell de Mallorca.

Sinònim: Veg. Ca vei tot són puces.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OE - Observacions sobre l'edat», p. 101. Institut d'Estudis Eivissencs.

25. Caldera veia, bony o furat (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 8, novembre 1944 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 130. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

26. Caldera vella (pronunciat «veia») bony o forat (2010, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

28. Caldera vella bony o forat (2010, 5 fonts)

Correu / Martí (2010). Correu electrònic.
Kepapere (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu???». Twitter.

Lloc: Aldaia (Horta de València).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Bolulla (Marina Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Riola (Ribera Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Menorca.

Pons Marquès, Pilar (2020): Refranys i dites populars menorquines de sa meva estimada àvia, Pilar Orfila (1871-1960) «Refranys i dites populars», p. 11. Setmanaris i Revistes, SL.
Santi (2021): Twitter «twitter.com/SantiGSelfa/status/1422302602331557888». Twitter.

29. Caldera vella bony ó forat (1847, 3 fonts)

Adv. que la vellesa porta mòlts mals.

Equivalent en castellà: Hombre viejo saco de azares.

D. y M. (1847): Diccionario catala-castellano y vice versa, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera) «Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana. Caldèra», p. 8. Agencia Médica Catalana.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 41. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Equivalent en castellà: Hombre viejo saco de azares.

Marcet y Ll., J. (1863): Compendio de los errores en que incurren los catalanes al hablar y escribir «Refranes y adagios en castellano y catalán», p. 16. Imprenta de Luis Tasso.

30. Caldera vella bonyo o forat, o tot plegat (2010, 1 font)

Lloc: Bages i Moianès (a cavall entre Manresa i Calders).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

32. Caldera vella i terrat, sempre té bony o forat (1999, 2 fonts)

Sinònim: Ruc vell, ple de nafres (o carregat de mosques).

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «521», p. 153. Garsineu Edicions.

Font: Ballot.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «vell». Web.

33. Caldera vella i terrat, tavella, bony o forat (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la casa», p. 1096. Editorial Selecta-Catalonia.

El temps ho malmet tot.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat | Caldera vella i teulat vell, o tavella o forat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 311. Edicions 62.

34. Caldera vella i teulat vell, o tavella o forat (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la casa», p. 1094. Editorial Selecta-Catalonia.

El temps ho malmet tot.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat | Caldera vella i terrat, tavella, bony o forat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 311. Edicions 62.

35. Caldera vella o bony o forat (1984, 3 fonts)

Quan un es vei si no té malaltia, que l'esperi.

Lloc: S'Arenal.

Alzamora Bisbal, Jaume (1995): S'Unió de S'Arenal, 103 «Espigolant dins l'antigor (IV). Mots i Dites», p. 23. S'Unió de S'Arenal.

Lloc: Sant Feliu de Codines.

Font: Exposició «Les feines del bosc», a Sant Feliu de Codines, 1984.

Gimeno Vidal, Antoni (1984): Correu. Autoedició.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

36. Caldera vella o terrat sempre té bony o forat (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «IV. Les edats de la vida. La vellesa», p. 32. Pagès Editors.

37. Caldera vella o terrat, / sempre té bony o forat (1979, 1 font)

Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Muñoz, Pere (dir.) (1979): Refranys dels vells de les nostres terres «Visió del món», p. 75. Autoedició.

38. Caldera vella o terrat, bony o forat (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «C», p. 42. Editorial Arte y Letras.

39. Caldera vella o terrat, no està sense cap bony ni cap forat (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La vellesa», p. 49. Garsineu Edicions.

40. Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat (1914, 5 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 275», p. 511. Columna Edicions.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Menjar». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vell». Web.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sinònim: Ase vell, plé de nafres.

Equivalent en castellà: Hombre viejo, saco de hazares.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. C», p. 793. Antoni López, Editor.

41. Caldera vella y terrat, bony o forat (1910, 1 font)

Ve a ser com dir 'caldera vella y terrat, bony o forat', perquè tot lo vell, tant si es cosa com si es persona, sempre té un 'as' o un 'es'.

Sinònim: Ase vell, ple de nafres | Ase sech, carregat de mosques | Burro vell, carregat de vicis.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. L'ase. Aforismes», p. 31. L'Avenç.

43. Caldera vella ò terrat, sempre té bony ò forat (1900, 2 fonts)

Sinònim: Malaltia es vellèa accidental, è vellèa malaltia natural (Jafuda) | Fòrt mala companyia fan très còses ab altres très: plet ab nicèa, pobrèa ab perèa, è malaltia ab vellèa (Prov. Ar. s. XIV).

Equivalent en castellà: La vejez es enfermedad.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 293. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en alemany: Das Alter ist ein Spital das alle Krankheiten aufnimmt (Trad.: La vellèsa es un hospital en el que hi tènen entrada totes les malalties).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 294. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: Hombre viejo, cada dia un mal (duelo) nuevo.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 294. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: Hombre viejo, saco de azares.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 294. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en italià: Il vecchio porta l'almanacco adesso.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 294. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en francès: Le vieillard est toujours infirme, maladif, ou cacochyme.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 294. Centre Excursionista de Catalunya.

De: Pepratx.

Equivalent en francès: Vieux chaudron et vieux toit, ont toujours une bosse ou un trou.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 294. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en llatí: Vivimus ut numquam sensu careamus amaro (Ovidi).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 294. Centre Excursionista de Catalunya.

Sinònim: Qui cuida viure longament aparèll se de soferir mal de vellèa è mal en jovent (Id.).

Equivalent en castellà: Lo que la vejez cohonde (fa malbé), no hay maestro que lo adobe.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «X. Edats», p. 294. Centre Excursionista de Catalunya.

44. Caldera vella ó terrat sempre te bony ó dorat (1919, 1 font)

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «C», p. 11. Manuscrit.

47. Caldera vella, / bony o forat (1997, 1 font)

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Cabanas-Alibau, Miquel (1997): Recull de refranys «Refranys», p. 46. Autoedició.

48. Caldera vella, bony i forat (1936, 20 fonts)

Denota que la vejez acarrea consigo muchos males.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «C», p. 51. Comercial Denes, SL.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Desembre», p. 10. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 221. Manuscrit.

Lloc: País Valencià.

Comes i Nácher, Joan (1996): No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians «C», p. 39. Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura).
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Per a la gent vella, moltes vegades s'ho diu ella mateixa quan té mala salut o no pot fer les coses.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.
Espuny i Pujol, Mercè (2018): Twitter «twitter.com/MerceEspuny/status/1049198235800227841». Twitter.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vell». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 207. Web.

Quan algo esta vell, sempre te una quiticlera u altra. Se diu quan s'astorbe o s'averie algo vell. S'aplique igual als tras tes que a les persones. Siríe la expresió contraria a la anterior.

Lloc: Mequinensa.

Grup de Mequinensa (2013): Paraules, refrans i frases aportades per gent del poble «Locucions adverbials i frases corrents», p. 9. Web.

Caldera vella, bony i forat.

Lloc: Vinaròs (Baix Maestrat).

Lo vinarossenc correcte (2013): Facebook «www.facebook.com/LoVinarossencCorrecte/posts/394924453927370». Facebook.

Lloc: Cullera (Ribera Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. C», p. 61. Ajuntament de Quart.

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Puigmalet, Joan (2013): Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local. Trons a remolar. Dites i refranys del Prat de Llobregat «T. Calaix del sastre Mec», p. 75. Ajuntament del Prat de Llobregat.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. C», p. 122. Edicions Víctor.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

Constació d'allò que és inevitable: el pas del temps, on tot envelleix i s'atrotina.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Altres consells i constatacions», p. 208. Web.
Villalonga, Anna M (2018): Twitter «twitter.com/AnnaVillalonga/status/1049313968895021056». Twitter.
(1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 24 (Any I, 13-juny-1936) «Aforismes i proverbis», p. 21. Revista Curiositats de Catalunya.

50. Caldera vella, bony o forat (1935, 54 fonts)

Mots de patxanga.

Lloc: Xàtiva (Costera).

Alietes el del Corralot (2009): El Penjoll «Mots de patxanga (V): Sentències». Web.

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Caldera», p. 21. El Llamp.

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Vell», p. 76. El Llamp.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les edats de la vida. Vellesa», p. 81. Edicions Tres i Quatre.

Definització: absència d'article, que essencialitza la representació semàntica, tot abstraent-hi els valors d'existencialitat.

Sinònim: Caldera vella, o terrat, no esta sens bony o forat.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 80. Publicacions de la Universitat de València.

Ho deia l'àvia: La caldera vella era ella i els bonys i forats els seus mals.

Lloc: Alcanar (Montsià).

Correu / Rosàs Reverte, Joan (2010). Correu electrònic.

Consell que se li diu a les dones d'edat que miren la vida en negatiu com un bony o en possitiu com un forat.

Lloc: Vall d'Albaida.

Correu / Timoneda, Jesús M. (2010). Correu electrònic.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «L'harmonia de la llar», p. 43. Autoedició.

Es diu per justificar les dolences de les persones grans.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.

Refrany que significa que les persones velles sempre tenen xacres.

Equivalent en castellà: A perro flaco todo son pulgas.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Caldera», p. 45. Enciclopèdia Catalana.

Perquè tot refrany té sempre un doble sentit: l'un, recte o literal i l'altre figurat o metafòric. El fet natural o el fruit d'una experiència són utilitzats com a exemple i explicació de la conducta humana.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando (1987): Refraner de Xàbia, dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95 «Refraner de Xàbia», p. 83. Xàbiga.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando (1987): Refraner de Xàbia, dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95 «Refraner de Xàbia. El refraner local. El món anímic. Aforismes i sentències», p. 92. Xàbiga.

Lloc: Eivissa.

Fajarnés Cardona, Enrique (2020): Recull de dites i refrans d'Eivissa «C», p. 64. Institut d'Estudis Eivissencs.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 273», p. 509. Columna Edicions.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 10. Refranys sobre el menjar i beure». Llibres de l'Index, S.A..
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «NEIXER, VIURE, MORIR... LA VELLESA», p. 15. L'Avui / El Punt Avui.
Giralt, Esteve (2019): Twitter «twitter.com/GiraltEsteve/status/1119678423859965952». Twitter.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 207. Web.

Equivalent en francès: Vieille chaudière: bosse ou trou.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Salut i medecina / Santé et médecine», p. 184. Robert Morel Editeur.

Refranys catalans poc coneguts.

Imma (2022): Twitter «twitter.com/Imma83365960/status/1486332561903214596». Twitter.

Vol dir que quan s'és vell, es té una malaltia o se'n té una altra.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «C», p. 70. Juli Jordà Mulet.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «C», p. 16. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys de filosofia pràctica». Web.

Caldera vella, bony o forat.

Lloc: Vinaròs (Baix Maestrat).

Lo vinarossenc correcte (2013): Facebook «www.facebook.com/LoVinarossencCorrecte/posts/394924453927370». Facebook.
Maluquer i Maluquer, Albert (1935): Els vells. Font d'aforismes, p. 7. Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Condicions físiques, salut o malalties. Vellesa i la mort», p. 107. Editorial l'Esquer.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Societat i vida». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de remeis casolans i consells higienics», p. 74. Editorial Millà.

Font: VT, CL, CR, FV, FX, ME.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «les edats de la vida», p. 46. Instituto de Estudios Turolenses.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. C», p. 111. Autoedició.

El temps ho malmet tot.

Sinònim: Als terrats vells hi ha goteres.

Equivalent en castellà: Hombre viejo, saco de azares.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Caldera». Editorial Barcanova.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Benidorm (Marina Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: València (L'Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vall d'Albaida.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: A la vellesa, bony i forat | A la vellesa, bonys i berrugues | Caldera vella, bony i forat | Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sinònim: A la vellesa, bony i forat | A la vellesa, bonys i berrugues | Caldera vella, bony i forat | Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat.

Equivalent en castellà: A perro flaco, todo se le vuelven (o todo son pulgas).

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sinònim: A la vellesa, bony i forat | A la vellesa, bonys i berrugues | Caldera vella, bony i forat | Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat.

Equivalent en castellà: Hombre viejo, saco de azares.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sinònim: Veg. tb. 595.

Equivalent en castellà: A perro flaco, todo se le vuelven (o todo son) pulgas.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Vella», p. 127. Edicions 62.

El temps ho malmet tot.

Sinònim: Caldera vella i terrat, tavella, bony o forat | Caldera vella i teulat vell, o tavella o forat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 311. Edicions 62.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

El temps ho malmet tot.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «diversos», p. 38. Editorial Millà.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «de tot una mica», p. 85. Web.

Lloc: Garrigues.

Revés, Ignasi (2014): Twitter «twitter.com/jireves». Twitter.

Caldera vella bony. 30-4-1871.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_244.jpg. Manuscrit.

Caldera vella bony. 11-12-1877.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_245.jpg. Manuscrit.

Caldera vella bony. 1-1-1903 / 11-9-1903 / 29-2-1904 / 19-10-1904 / 10-10-1905.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_246.jpg. Manuscrit.

Un problema porta l'altre.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Dificultats: problemes», p. 73. Edicions 62.

Lloc: País Valencià.

Santi (2019): Twitter «twitter.com/santivalleys/status/1130065084678594560». Twitter.
Skaw (2009): Racó català «Dites i refranys en català. IV. Les edats de la vida. Vellesa», p. 74. Revue Catalane.

Pobra Encarnacion, és llei de vida: caldera vella, bony o forat.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 273. Edicions Proa.

Lloc: Mallorca.

Sureda, Xesca (2016): Biaix. Treballam la llengua i la literatura catalanes «Locucions i frases fetes - biaix.blog.cat/2016/12/15/locucions-i-frases-fetes/». Blogger.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.
Tute (2021): Twitter «twitter.com/Tute65454106/status/1422327622906884103». Twitter.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 61. Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. La salut i la higiene», p. 117. Museu Arxiu de Sentmenat.

53. Caldera vella, bony o forat i sinó, hi és tot plegat (2011, 1 font)

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Vida familiar. Els avis», p. 175. Institut Francesc Ribalta.

54. Caldera vella, bony o forat o tot plega (2003, 1 font)

(2003): L'Estel «Refranys», p. 12. Revista L'Estel.

55. Caldera vella, bony o forat o tot plegat (1999, 8 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vell». Web.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 76. Edicions Salòria.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «de tot una mica». Web.
Roig, Francesc (1999): L'Estel «Refranys populars (I)», p. 11. Revista L'Estel.
(1999): L'Estel «Refranys (II)», p. 11. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

56. Caldera vella, bony o forat, o si no tot plegat (2007, 2 fonts)

Lloc: Conca de Tremp (Pallars).

Dites del Pallars (2021): Instagram «www.instagram.com/p/CXEkM-cIySE/». Instagram.

Lloc: Begues (Baix Llobregat).

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.

57. Caldera vella, bony o forat, o tot plegat (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La vellesa», p. 49. Garsineu Edicions.

59. Caldera vella, bony o forat... o tot plegat (2020, 1 font)

Correu / Terrafeta, Rosa Maria (2020). Correu electrònic.

60. Caldera vella, bony o forat..., i si no tot plegat! (2007, 2 fonts)

Indica que amb el pas del temps tot —coses, animals, persones— comença a tenir defectes.

Sinònim: Teulada vella, goters nous.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «C», p. 29. Edicions de 1984.

Sinònim: Ruc vell, ple de nafres (o carregat de mosques).

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «521», p. 153. Garsineu Edicions.

65. Caldera vella, bonys i forats (1987, 4 fonts)

Referència a la vellesa de l'home.

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 28. V&P.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 207. Web.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Grup de Facebook Paraules Ebrenques (2016): Lo llibre 2. Paraules, frases fetes, dites, refranys, expressions i cançons «Les edats de la vida», p. 149. Cossetània Edicions.

66. Caldera vella, bonys o forats (2010, 1 font)

Lloc: Pego (Marina Alta).

Correu / Sendra Chesa, Josep (2010). Correu electrònic.

69. Caldera vella, forats y bonys (1875, 1 font)

Un home vell diuhen que no serveix per res: es un trasto inútil, ¿vritat?

P. K. (1875): La Campana de Gràcia, Any 6, núm. 254 (7 de març, 1875): p2 «Refrans», p. 2. Revista La Campana de Gràcia.

70. Caldera vella, o bony o forat (1982, 3 fonts)

Quan una persona va empesa pels anys, si no és el cap són les cames, però sempre necessita l'ajut del metge.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «5.Casa i vestit. 5.1. Casa i aixovar. Refranys», p. 231. Editorial Moll.

Lloc: Ciutadella (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 172. Museu de Vilafranca.

71. Caldera vella, o bony o forat (o enfony) (1993, 1 font)

Es diu en sentit figurat per justificar o posar de manifest alguna xacra pròpia de l'edat.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «515 Caldera», p. 81. Institut Menorquí d'Estudis.

72. Caldera vella, o enfony o bony (1993, 1 font)

Es diu en sentit figurat per justificar o posar de manifest alguna xacra pròpia de l'edat.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «515a Caldera», p. 81. Institut Menorquí d'Estudis.

73. Caldera vella, o terrat, no està sens bony o forat (1987, 1 font)

Definització: absència d'article, que essencialitza la representació semàntica, tot abstraent-hi els valors d'existencialitat.

Recollit així al "Tratat d'adagis i refranys valencians" de Carles Ros (1736).

Sinònim: Caldera vella, bony o forat.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 80. Publicacions de la Universitat de València.

75. Caldera vella, tot són boixornis (2017, 1 font)

Els joves són millors que els vells per a determinades feines i tenen més bona salut.

Sinònim: Burro vell, ple de nafres.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 217. Salvat, S.A. de Ediciones.

76. Caldera vella, y terrat no está sens bony, ò forát (1796, 1 font)

Carles i Amat, Joan (1796): Quatre cents aforismes catalans, p. 21. Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat.

78. Caldera vella: bony o forat (2010, 1 font)

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

79. Caldera véia bony o forat, o bony i forat (2003, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Modismes per ordre d'inicials. C», p. 88. Consell de Mallorca.

80. Caldera véia, bony o forat (1960, 2 fonts)

Lloc: Eivissa i Formentera.

Castelló Guasch, Joan (1960): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.

Les coses velles sempre tenen desperfectes, per motla cura que s'hi posi.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 23. Institut d'Estudis Eivissencs.

81. Caldera véia, o bony o forat (2004, 1 font)

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (2004): Revista Bellpuig, 710 «Els nostres modismes», p. 16. Revista Bellpuig.

83. Caldèra vèlla ó terrat, sempre té bony ó forat (1803, 1 font)

Equivalent en castellà: Hombre viejo saco de azares.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Caldèra», p. 117.

Equivalent en llatí: Infirmat senium vires, ac aera vetustas.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Caldèra», p. 117.

84. Canter vell, bony o forat (2010, 1 font)

Lloc: Pedreguer (Marina Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

85. Casa vella sempre té forat o tavella (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la casa», p. 1092. Editorial Selecta-Catalonia.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La casa», p. 268. Edicions 62.

86. Casa vella, sempre té forat o tavella (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

87. Cassola vella, bony o forat (2010, 3 fonts)

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

No ens podem fer grans: cassola vella, bony o forat (tot i que, trenquem una llança pels vells, o pels que ho són encara més que nosaltres: sens dubte, gallina vella fa bon caldo).

Llavina, Jordi (2020): Núvol «Parlem-ne: ¿"Flors i violes" o "tururut violes"? - www.nuvol.com/llengua/parlem-ne-flors-i-violes-o-tururut-violes-91609». Núvol. El digital de Cultura.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Les Borges Blanques (Les Garrigues).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

88. Dona, caldera, i terra, tavella, bony o forat (1930, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 52. Editorial Selecta-Catalonia.

93. Ja se sap, caldera vella bony o forat (2018, 1 font)

Harmonia (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

94. Olla vella bony o forat (2010, 1 font)

Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

96. Olla vella o bony o forat o tot plegat (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

97. Olla vella, bony o forat (2010, 3 fonts)

Lloc: Alcoià.

Correu / Cerdà, Joan Antoni (2010). Correu electrònic.
Marçal (2020): Twitter «twitter.com/Rosegarocs/status/1309752966811918337». Twitter.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Joan de Labritja (Eivissa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: València (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

98. Olla vella, bony o forat, o tot plegat (2008, 4 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vell». Web.

Es refereix que, quan ens fem vells, anem perdent facultats vitals i a tots se'ns accentuen la lletjor, els defectes, les manies i les malalties.

Equivalent en castellà: A la vejez, viruelas | Cuanto más viejo, más pellejo | Rancho viejo, todo es gotera | Rancho viejo no escapa a la gotera | A jacal viejo no le faltan goteras | No hay medicina buena para la vejez || Similars: Al viejo recién casado, rechazarle por finado.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 207. Web.

99. Olla vella, bony o forat, o tot plegat (cont.) (2011, 1 font)

Equivalent en castellà: Similars: Al viejo se le cae el diente, pero no la simiente | La muerte es el mañana de los viejos | La vejez es una maldición que nunca viene sola | Vejez, mal deseado es.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 207. Web.

100. Olla vella, bonys i forats (2010, 1 font)

Lloc: Benicarló (Baix Maestrat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

101. Olla vella, o bony o forat (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

102. Olla vella... bony o forat (1999, 3 fonts)

Artés, Joan (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb menjar». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Menjar». Web.

103. Paella vella, bony o forat (2010, 1 font)

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

106. Perola veia, bony o forat (2014, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Repertori lexicogràfic. Perola», p. 459. Llibres de l'Index, S.A..

107. Perola vella bony o forat o tot plegat (2010, 1 font)

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

108. Perola vella, bony o forat (1992, 4 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Sinònim: Caldera vella, bony o forat.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII, p. 146. Columna Edicions.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 207. Web.

Significa que el temps ho malmet tot. El mot «perola» de vegades és substituït per «caldera» (però a casa es diu sempre «perola»).

Sinònim: Caldera vella, bony o forat, o tot plegat.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XIII. Referències diverses. Vària», p. 273. Llibres de l'Index, S.A..

109. Perola vella, bony o forat i sinó tot plegat (2018, 1 font)

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Malalties». Blogger.

110. Perola vella, bony o forat, o tot plegat (2010, 1 font)

Lloc: Vilablareix (Gironès).

Correu / Gispert-Sauch Viader, Pilar (2010). Correu electrònic.

111. Perola vella, bonys o forats (2018, 1 font)

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Malalties». Blogger.

Caldera vella, bony o forat

Dites del Pallars (2021): Instagram «Dites del Pallars»

Caldera vella, bony o forat

Poch, Jofre (2014): Geolittera «Caldera vella... Joc 01»

Caldera vella, bony o forat

Dites i Refranys (2018): Dites i Refranys - Facebook «Caldera vella, bony o forat»

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte