La por guarda la vinya

175 recurrències en 44 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

1. Ahon no hi ha fre no hi ha por, / diu l'adagi valencià, / que la por guarda la vinya (1996, 1 font)

Font: Conversacions entre Saro Perrengue i el dotor Cudol (1820).

2. Aquell adagi comú que diu 'lo temor guarda la vinya', si per aquest temor entenem lo sant temor de Déu, i per la vinya entenem a cada una de nostres ànimes, és lo predit adagi una sentència infalible (1996, 1 font)

Font: Formiguera, J., canonge de Tàrrega, en fer una aplicació del sentit metafòric a referents de la ideologia religiosa, en un manual de sermons de l'any 1718.

3. Car diu un proverbi que paor guarda la vinya (1996, 1 font)

Sí que la ciutat no usa de les leis de la Enforçada mas que la Digesta, molt poria menyscabar de sa honor e de son bé, e molts se atrevirien a prejudicar-la, que per temor d'açò no gosen. Car diu un proverbi que paor guarda la vinya.

Font: 'Doctrina compendiosa', sobre el regiment de la cosa pública.

4. Ella, veent aquesta tan gran minva sua, guardava's fort d'eixorar; per tal li deia son marit a vegades: -Dona, que és que diga lo bander, paor guarda la vinya (1996, 1 font)

Passatge on el marit amenaça la dona amb la pobresa si no el servia bé. De: Eiximenis, Francesc.

Font: Terç (1384).

5. És la por que guarda la vinya (1996, 1 font)

Font: Ramellets (1880:71).

7. La pau guarda la vinya (1882, 2 fonts)

Lloc: Rosselló.

On cal dir que 'pau' deu ser la transcripció gràfica de la fonètica rossellonesa del mot 'por', pronunciat [póu], segons el DCLC (VI,698).

Font: A la col·lecció d'en Bergnes (1882).

8. La pó' guarda la vinya (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

9. La por 'guarde' la vinya (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

10. La por és qui guarda realment la vinya (1 font)

Diuen que "la por és qui guarda realment la vinya". Hi ha moltes coses que ens fan patir mentre que realment no ens hauríem de preocupar tant i ens hauríem de centrar a buscar solucions.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop. Capricorn"», p. 27. L'Avui / El Punt Avui.

11. La por guarda (o salva) la vinya, i la closca, la pinya (2021, 1 font)

Vol dir que, per a guardar allò que es té o estalviarse adversitats, cal prendre precaucions.

Sinònim: Guarda't de la primera i et guardaràs de totes.

Lloc: Terres de Ponent.

12. La pór guarda á la vinya «y al cólera» (1865, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1865): Un tros de paper, 16 (3 de setembre, 1865): p4 «Refrans adobats», p. 4. Revista Un tros de paper.

15. La por guarda la vinya (1814, 72 fonts)

Lloc: Lleida.

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Tot nominatiu diu relació ó dependencia á un verb del modo finit; y tot verb actiu transitiu regeix un nom, que es lo terme de la sua acció.

Lloc: Val d'Aran.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La por i la covardia», p. 100. Pagès Editors.

Sinònim: La por guarda la vinya.

Catalunya Ràdio / "Parlem del. Catalunya Ràdio.

Lloc: País Valencià.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Por i covardia», p. 174. Edicions Tres i Quatre.

Amb definitzador (definit). Valor genèric. Substituïble per "tots" o "qualsevol".

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 81. Publicacions de la Universitat de València.

(Civera 1820:4a. conv.,p.2).

Sinònim: La soltura de les dones | ha arribat a l'últim grau | (...) | ¿I a qui es castiga, Perrengue? | Pues d'ací dimana el mal | Ahon no hi ha fre, no hi ha por, | diu l'adagi valencia, | que la por guarda ia vinya.

Font: Manel Civera, entrats ja al segle XIX, en les Conversacions entre Saro Perrengue i el doctor Cudol (1820).

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña, que no el viñadero.

Font: Mayans, J. A. (1718-1801).

Equivalent en castellà: El temor tira la rienda | El miedo guarda la viña, que no el viñadero.

Font: Mayans, J. A. (1718-1801).

Font: Llagostera, F. (1883:22).

Font: Martí Gadea, J. (1891).

Font: R. Font (1900).

Font: Esteve, J. (1907-27: núm. 302).

Font: Ballot, J. P. (1814).

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña.

Font: El DRCC (1831: núm. 355).

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: DFe (1839).

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: DSa (1886).

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Font: S. Genís (1909).

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña | Miedo guarda viña que no viñadero.

Font: Dla (164-65).

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña | Miedo guarda viña que no viñadero.

Font: DBel (1803-1805).

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña.

Font: DRAE.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: E. S. O'Kane (1959:160), aporta tres refer+encies provinents del Glosario del Escorial, del seniloquium i de RV, totes tres amb la mateixa formulació.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: DRAE.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Font: RG-1524, F. de Arce (1533:IV.20) i P. Vallés (1549).

Amb explicacions semblants en ambdós casos sobre la significació del proverbi.

Font: DCVB (VIII:749; X:823).

Hi afig un parell de variants, l'una invertint sense sentit els termes de la primera clàusula.

Equivalent en castellà: Viña guarda miedo, ke no viñadero.

Font: G. Correas (1627).

I l'altra afegint-hi un vocatiu per aconseguir la rima. Añaden "niña" por konsonancia, i da buen aviso a las mozas para su rrekato i onestidad.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, ke no viñador, niña.

Font: G. Correas (1627).

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Els treballs del camp». Correu electrònic.

Vinyeta d'en Sísif, del 9-6-2011.

Correu / Palou, Jordi (2011): Correu. Correu electrònic.

Equivalent en castellà: Miedo guarda la viña.

Expressió usada per a posar en relleu que, prenent precaucions, hom conserva allò que té o s'estalvia adversitats.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña.

Sinònim: La por va a mitges.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñadero.

Recomana d'infondre por als altres com a mitjà per evitar la presència de lladres.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 289. Web.

Equivalent en francès: Le peur garde la vigne.

Lloc: Catalunya del Nord.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «L», p. 32. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Salt (Gironès).

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 22. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre agricultura». Web.

Lloc: Lleida (Segrià).

Lloc: Lleida (Segrià).

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 243. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Girona (Gironès).

[...] per això, si ben mirat fà riure, mirat a primer cop d'ull espanta més que la mateixa por, perquè vol venir a ser la representació de la por, que és la que guarda la vinya.

Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «L'espanta mones». José J. de Olañeta, Editor.

Lloc: Urgell.

No és de covards, sinó de previsors, mirar com a possibles els perills i procurar de no caure-hi.

Sinònim: La por guarda la vinya i la closca la pinya.

Equivalent en castellà: El miedo guarda el viñedo.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Girona (Gironès).

Lloc: Manresa (Bages).

Lloc: Pla del Penedès (Penedès).

Sinònim: Veg. tb. 1089.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda la viá, que no viñadero.

Sinònim: La por guarda la vinya i la closca la pinya.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 376. Edicions 62.

És a dir: la por que té el lladre.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «por». Web.

La por guarda. 8-10-1870.

Font: Calendari dels pagesos.

La por guarda. 1-5-1895.

Font: Calendari dels pagesos.

La por guarda. 29-3-1912.

Font: Calendari dels pagesos.

La por guarda. 12-4-1914 / 24-2-1916.

Font: Calendari dels pagesos.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Precaucions: estalviem adversitats.

De: Ros - Martí Gadea - Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «L», p. 188. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «P», p. 43. Manuscrit.

Lloc: Penedès.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Món del treball en general.

Lloc: Sant Boi de Llobregat.

Serret i Bernús, Carles (2021): Ràdio Sant Boi. La República Santboiana. Memòria i patrimoni «Refranys i frases fetes d'una santboiana del segle XX». La República Santboiana.

És clar, i ja diu el refrany que la por guarda la vinya. Els bombers no som herois, en aquest món professional els herois no existeixen.

Soler, Albert (2008): Diari de GIrona «Els bombers no som herois, el que hi ha és molt d'ofici». Diari de Girona.

Lloc: Ribera.

Aquestes expressions es fan servir avui amb tota naturalitat i totes fan referència a un món vegetal que sovint ens queda lluny.

La vinya és del veí, és clar, i el veí l'ha conreada i la vol per a ell. I encara que els raïms siguin sucosos i madurs, haureu d'estar-vos-en, si no voleu sentir damunt les vostres costelles el pes de la sanció que no perdona.

De: Gaillarde, B.

Lloc: Conflent i Vallespir.

Vera Grau, Idali (2014): Facebook - Jo parli català rossellonès - https://www.facebook.com/groups/catalunyadelnord/ «Dites sobre el conreu de la terra», p. 126. Facebook.
Vera Grau, Idali (2014): Facebook - Jo parli català rossellonès - https://www.facebook.com/groups/catalunyadelnord/ «Proverbis recollits per l'arxiver Joan Guibaud i recordats per Raimon Falco», p. 98. Facebook.

Lloc: Rosselló.

16. La pòr guarda la vinya (1803, 4 fonts)

Equivalent en llatí: Regna custodit metus (Séneca).

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Equivalent en llatí: Oderunt peccare mali formidine poenae.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña que no viñadero.

Equivalent en llatí: Oderunt peccare mali formidine poenae.

Sinònim: V. Pòr.

17. La por guarda la vinya i la closca la pinya (1951, 4 fonts)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

La por que té el lladre.

Sinònim: La por guarda la vinya.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 376. Edicions 62.

Lloc: Pla de l'Estany.

18. La por guarda la vinya que no el vinyater (1984, 2 fonts)

Vinyater.

Forgas Berdet, Esther (1984): AC Conca Barberà - Espitllera (Montblanc), 1/9/1984, p. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. I. Plantar una vinya», p. 55. Revista Espitllera.
Forgas Berdet, Esther (1984): Revista Espitllera, pàg. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. I. Plantar una vinya. Vinyater». Web.

20. La por guarda la vinya, i la closca la pinya (1926, 3 fonts)

Lloc: Lleida.

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

21. La por guarda la vinya, i la closca, la pinya (1988, 11 fonts)

Recomana prudència.

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Sinònim: Si camines per mal lloc, passa-hi a poc a poc.

Lloc: Bages.

Sinònim: Veg. tb. 862.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda la viña, que no viñadero.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del pagès», p. 15. Web.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites sobre la vinya». Web.

22. La por guarda la vinya, la closa la pinya (1996, 1 font)

Font: Alberola, E. (1928).

23. La pòr guarda la vinya, la clòsca la pinya (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 144. Editorial Arte y Letras.

25. La por guarda la vinya, que no el vinyater (1997, 1 font)

El temor del castigo suele ser eficaz remedio para evitar los delitos.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña, que no el viñatero.

Lloc: País Valencià.

27. La por guarda la vinya, que no-l vinyader (1996, 1 font)

L'afegit potser és degut a la influència del refranyer de J. M. Caro y Cejudo (1675).

Font: Ros, Carles, al seu 'Tractat' (1733).

29. La por guarda la vinya; / la closca, la pinya (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 60. L'Avenç.

30. La por guarda la vinya; la closca, la pinya (1992, 1 font)

Sinònim: Unull al camp i altre a la vinya.

33. La por, guarda la vinya (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

36. La temor guarda la vinya (1989, 4 fonts)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

La prudència i l'estalvi venen per la por de quedar-nos sense res.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

Significa que moltes vegades no fem determinades accions per a no ser criticats o agafats en flagrant delicte.

Sinònim: Similar: La por és lliure || Contrari: El que no prova, no es gita amb la sogra.

Equivalent en castellà: El miedo guarda la viña | Miedo guarda viña, que no viñadero || Similar: Por temor no pierdas honra.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 289. Web.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 63. Web.

38. Pahor guarda la vinya (1857, 1 font)

Car diu un proverbi que pahor guarda la vinya.

(1857): Doctrina moral y política «Que per tota la honor ne per tot lo profit de la ciutat no sia fet dan injuria o perjudici a alcun», p. 384.

39. Pahor guarda la vinya, que no lo vinyater (1900, 2 fonts)

Sinònim: La pór va a miges.

40. Por guarda la vinya (1996, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Font: RF-1509: IV.8.

Resulta bastant clar que dins de la tradició catalana d'aquest proverbi es desenvolupa la formulació més lacònica i dins de la castellana la més llarga.

D'altra banda, el mot 'paor', usat en el proverbi per Eiximenis, probablement ja havia estat substituït per 'por' a la fi del segle XV.

Font: RF-1509 i RF-1515.

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña.

Font: Capítol IV. (IV.8).

41. Sa pòr guarda sa vinya (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

42. Sa por guarda sa vinya (1918, 8 fonts)

Lloc: Menorca.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Lloc: Artà.

Lloc: Mallorca.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 39. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Les precaucions asseguren els bons resultats.

Lloc: Eivissa.

Significa que no és de covards, sinó de previsors, mirar com a possibles els perills i procurar de no caure-hi (D.).

Equivalent en castellà: El miedo guarda el viñedo.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2287 Por», p. 311. Institut Menorquí d'Estudis.

Per por d'es càstig, no se fa tant de mal.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Arbres. Plantes. Fruites», p. 168. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

43. Sa por guarda sa vinya, que no es vinyòvol (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Miedo guarda viña, que no viñador.

Font: DFi (1849).

44. —Tinc por. —La por guarda la vinya (2014, 1 font)

Respostes de rebot: quan algú diu la primera frase, tot seguit un altre contesta amb la segona.

Lloc: Vic (Osona).

Logotip de Common Voice

La por guarda la vinya
À Punt (2019): Twitter
La por guarda la vinya
Sísif (2011): El Punt Avui «En Sísif»
La por guarda la vinya
Fontova, Lleó (1866): La por guarda la vinya. Disbarat cómich en un acte en catalá y en vers «Coberta»

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte