No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

517 recurrències en 283 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

2. Bernat, no li diguis blat que no sigui al sac, i encara ben lligat, i així i tot, a un pagès una rata se li va menjar (1935, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranys personals, p. 23. Editorial Selecta-Catalonia.

3. Bernat, no li diguis blat, que no sigui al sac, i encara ben lligat, i, així i tot, a un pagès una rata se li va menjar (1999, 1 font)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XIII. Referències diverses. Els refranys amb nom de persona», p. 535. Edicions 62.

4. El blat al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Les Planes d'Hostoles (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

5. El blat al sac i ben lligat (o ben fermat) (2012, 1 font)

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

6. El blat fins que no és al sac i ben lligat, no és blat (2010, 2 fonts)

Lloc: Andorra.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

7. El blat no és blat sinó és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Mollerussa (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

8. Hasta que no'l tíngos al sac, lligat i ben cobrat... no digos blat (2013, 1 font)

Hasta que no tens un negocí o algo ben acabat, no cantos victoria.

Lloc: Mequinensa.

Grup de Mequinensa (2013): Paraules, refrans i frases aportades per gent del poble «Locucions adverbials i frases corrents», p. 41. Web.

9. Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat (2012, 1 font)

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

10. Mai diguis acabat fins que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona - Ripollès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

11. Mai diguis sac si no es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

12. Mai no diguis blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

13. Mai no diguis blat, fins que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

14. Mai no diguis blat, si no es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

15. Mai no es pot dir blat, si no és al sac i encara ben lligat (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La natura. Terra», p. 251. Edicions Tres i Quatre.

16. No 'digos' blat fins que 'sigo' al sac i ben lligat (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 88. Edicions Salòria.

17. No 's pót dir blat, que no 's tinguia llengua per dirho (1866, 1 font)

Refranys estrafets (o adaptats).

Lo Noy de la Mare (1866): Lo Noy de la mare, núm. 13 (2 de setembre, 1866), p2 «Refrans adobats», p. 2. Revista Lo Noy de la Mare.

19. No cridis blat, fins que no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Andorra.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

20. No digas blat que no sia al sac y encara ben lligat (1831, 2 fonts)

Equivalent en castellà: De la mano á la boca, se pierde la sopa.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «125», p. 32. Imprenta de Saurí y Compañía.

Adv. que no hi ha seguretat en cosas per mòlta confiansa ques tinga.

Equivalent en castellà: De la mano á la boca se pierde la sopa.

D. y M. (1847): Diccionario catala-castellano y vice versa, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera) «Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana. Blat», p. 6. Agencia Médica Catalana.

22. No digas blat que no sia al sac, y encara bèn lligad (1839, 1 font)

Equivalent en castellà: No me digas oliva hasta que me veas cojida | De la mano á la boca se pierde la sopa.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 654. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

23. No digas blat que no sia al sac, y encara ben lligat (1803, 1 font)

Equivalent en castellà: De la mano á la boca se pierde la sopa.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Blats», p. 97.

Equivalent en llatí: Saepius ora interque manum cadit offula dulcis.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Blats», p. 97.

24. No digas blat que no sia al sac, y encara bèn lligat (1805, 1 font)

Equivalent en castellà: De la mano á la boca se pierde la sopa.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Sac», p. 303.

Equivalent en castellà: No me digas oliva hasta que me veas cogida.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Sac», p. 303.

Equivalent en llatí: Saepius ora interque manum cadit offula dulcis.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Sac», p. 303.

27. No digas blat que no siga al sach y encara ben lligat (1919, 1 font)

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «B», p. 7. Manuscrit.

28. No digas blat que no siga al sach, 'ni CÓLERA que no s'hagi declarat' (1865, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1865): Un tros de paper, 15 (27 d'agost, 1865): p2 «Refrans y modismes espatllats», p. 2. Revista Un tros de paper.

30. No digas blat... si non hi ha necessitat (1874, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1874): La Llumanera de Nova York 1, 1 (novembre, 1874): p3 «Refranys corretgits», p. 3. Revista La Llumanera de Nova York.

31. No digis blat fins al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Molló (Camprodon).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

32. No diguem blat que no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Els treballs del camp». Correu electrònic.

33. No digues blat fins qu'estiga nel sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: L'Alcúdia (Ribera del Xúquer).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

34. No digues blat fins que (no) el tingues lligat (2011, 1 font)

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 318. Web.

36. No digues blat fins que no el dugues al sac (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Les coses, fins que no estan completament executades, estan en l'aire i són una quimera dependent de les circumstàncies.

Sinònim: No digues moixó que no el tingues dintre del sarró, i si pot ser a la cassola, encara millor | I el següent.

Equivalent en castellà: De ilusión también se vive | El hombre propone y Dios dispone || Similar: Más vale pájaro en mano que ciento volando.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de la cuina i el vi», p. 135. Web.

38. No digues blat fins que no el tingues al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Alcoi (Alcoià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

39. No digues blat fins que no el tingues en el plat (2010, 1 font)

Sinònim: No digues "gat" fins que no el tingues en el sac.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

40. No digues blat fins que no el tingues lligat (2018, 1 font)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

41. No digues blat fins que no el tingues nugat i en el sac (2010, 1 font)

Lloc: Algemesí (Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

42. No digues blat fins que no estiga a la taleca i ben lligat (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Taleca = saquet, coixinera. Com l'anterior.

Sinònim: Contrari: Per la boca mor el peix.

Equivalent en castellà: Antes de acabar, nadie se debe alabar.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de la cuina i el vi», p. 136. Web.

43. No digues blat fins que no estiga al sac (2010, 1 font)

Lloc: Benifaió (la Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

44. No digues blat fins que no estiga al sac i ben lligat (2010, 3 fonts)

És recomanable no alegrar-se abans d'hora d'un èxit, pel que encara puga passar.

Sinònim: No digues oliva fins que no la tingues baix la biga.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «N», p. 235. Juli Jordà Mulet.

Lloc: Benicarló (Baix Maestrat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Es diu per a indicar que cal ser prudents i no donar res per fet.

Sinònim: No digues oliva fins que no estiga davall la biga.

Verbofília. Populogis (2012): Verbofília. Populogis «rbn.jimdo.com/verbof%C3%ADlia/populogis/». Web.

45. No digues blat fins que no estiga dins del sac i ben lligat (2021, 1 font)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «N», p. 137. Autoedició.

46. No digues blat fins que no estiga en el sac (2010, 1 font)

Lloc: Alacant (Alacantí).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

47. No digues blat fins que no estigue al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Amposta (Montsià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

48. No digues blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Nonasp (Baixa Matarranya).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

49. No digues blat fins que no siga al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Diversos.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

50. No digues blat que no el tingues lligat (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 319. Web.

51. No digues blat que no estiga al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

52. No digues blat que no estiga dins es sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

57. No digues blat que no siga al sach y encare ben lligat (1898, 1 font)

Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «IV. Sobre filosofía, lleys, bona criança, port y tracte social, etc.». Estampa de'n Tomás Carreras.

58. No digues blat que no sigue al sac i ben lligat (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 64. Web.

59. No digues blat que no sigui al sac i encara ben lligat (2011, 1 font)

És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.

Lloc: La Franja de Ponent.

Rosa (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Web.

60. No digues blat que no tingues al sac i que estiga ben nigat (i si potser que no'stiga foradat) (2010, 1 font)

Lloc: Benicarló (Baix Maestrat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

61. No digues blat si no el tens dins el sac i ben lligat (o amarrat) (1994, 1 font)

Canta victòria al seu temps; la confiança mata l'home.

Sinònim: No digues oliva fins que no "estiga baix" (siga davall) biga.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «4. Estiu. 4.5.2. Refranys, frases fetes i locucions de la batuda», p. 104. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

62. No digues blat si no el tens lligat dins del sac (2010, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 318. Web.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

64. No digues blat, fins que no estiga en el sac, en casa i ben lligat (1993, 2 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Plantes». Web.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. N», p. 61. Ajuntament de Quart.

65. No digues blat, fins que no siga al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Calaceit (Matarranya).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

67. No digues blat, que no estiga en el sac i ben lligat (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 28. Editorial l'Esquer.

69. No digues blat, que no siga al sach, e encare ben lligat (1900, 1 font)

Sinònim: No digues «molt bé» del ruch fins que-l tingues conegut.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «D», p. 34. Tarascó, Viladot & Cuesta.

70. No digues blat, que no sigui al sach, y ben lligat (1910, 1 font)

Equivalent en castellà: No digas oliva hasta que sea cogida; ó nadie se alabe hasta que acabe; ó de la mano á la boca, se pierde la sopa.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Adagis catalans ab els séus equivalents castellans», p. 229. Imp. de J. Horta.

71. No digues blat, si no el tens lligat dins del sac (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Juny», p. 18. Ajuntament de Cocentaina.

73. No digues blat, si no està al sac i ben lligat (2009, 1 font)

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. N», p. 6. PDF.

74. No digues bllat hasta que sigue al sac i bem lligat (2010, 1 font)

Lloc: Sopeira (Alta Ribagorça, Osca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

75. No digues gat fins no tindre'l al sac (2010, 1 font)

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

76. No digues gat, fins que no el tingues en el sac (2010, 1 font)

Lloc: Algemesí (Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

78. No digueu blat fins que estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: València (Horta) - Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

79. No digueu blat sinó està al sac i ben lligat (2010, 2 fonts)

Per a una qüestió només embastada.

Lloc: València (Horta).

Correu / Gomis, Àlex (2010). Correu electrònic.

Lloc: València (L'Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

80. No digui blat fins que no sigui al sac ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

81. No diguis blat / fins que el tinguis al sac / i ben lligat (2019, 1 font)

De: Amades, Joan.

Font: La divinitat del pa.

Torrents, Jacint; Sañé, Joaquim (2019): Pa de flequer. La cultura d'un aliment bàsic «Tradicions. Festes de sembrar, segar i batre», p. 124. Edicions Morera.

82. No diguis blat / que no sigui al sac / i ben fermat (2007, 1 font)

(2007): L'Estel «Refranys», p. 32. Revista L'Estel.

84. No diguis blat fins a que estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Figueres (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

85. No diguis blat fins q no el tinguis al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Oral / Guerrero, Francesc (2010): Facebook. Web.

87. No diguis blat fins que el tinguis al sac i ben lligat! (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

88. No diguis blat fins que el tinguis el sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Figueres ( Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

89. No diguis blat fins que és al sac (i ben lligat) (2010, 1 font)

Lloc: Vallès Oriental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

90. No diguis blat fins que és al sac ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Cabrera de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

92. No diguis blat fins que està ben lligat i al sac (2018, 1 font)

D'una epidemia de polls a Barcelona els anys 1500.

Kepapere (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

94. No diguis blat fins que estigui dins del sac i ben lligat (1987, 1 font)

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

95. No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat (1982, 8 fonts)

Seguretat en les coses.

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 18. Editorial Virgili & Pages.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Correu / Farré, Dolors (2010). Correu electrònic.

Equivalent en castellà: Nadie se alabe hasta que acabe / de la mano a la boca se pierde la sopa.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 33. Editorial Diàfora.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 3. Sobre oficis i beneficis (diners, treballs, oficis...)». Llibres de l'Index, S.A..
Olivart, Amadeo (2021): Twitter «twitter.com/amadeoolivart/status/1422550938364088324». Twitter.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur. Altres parèmies també expressen aquesta cautela davant les coses incertes, com ara 'No vendre la pell de l'os abans d'haver-lo caçat'.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Alella (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Gràcia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Begues (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gironès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada i Pla de Sant Tirs (Alt Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Palma (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Mateu de Bages (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sarrià (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

96. No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat (i encara hi pot haver un forat) (2010, 1 font)

Lloc: Tordera (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

97. No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat, i tot i així, a vegades s'escapa (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. El comerç i negoci», p. 67. Garsineu Edicions.

98. No diguis blat fins que no el tinguis dins el sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Algerri (Lleida) - Manresa i Fonollosa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

99. No diguis blat fins que no el tinguis segat i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Darnius (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

102. No diguis blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Arenys de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Sarrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (vivint al Vendrell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Font d'en Carròs (La Safor).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tarragona (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

103. No diguis blat fins que no estigui al sac i encara ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

104. No diguis blat fins que no estigui dins el sac... i ben fermat (2010, 2 fonts)

Lloc: Mallorca.

Correu / Catalan, Albert (2010). Correu electrònic.

Lloc: Queralbs (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

106. No diguis blat fins que no sigui al sac (2001, 1 font)

Abans de la victòria no cantis triomf.

Equivalent en llatí: Ante victoriam ne canas triumphum.

Font: HW 34822.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «211». Enciclopèdia Catalana.

107. No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat (1992, 11 fonts)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Cranc"», p. B23. L'Avui / El Punt Avui.
Àngels (2020): Twitter «twitter.com/aireblau/status/1222919218087321600». Twitter.

Equivalent en suec: Prisa inte fisken förrän du har den på disken (Trad.: No posis preu al peix fins que no el tinguis al taulell).

Anna (2013): Viure a Estocolm «Refranys - viureaestocolm.blogspot.com/2013/02/refranys.html». Blogger.
Cabús i Fornas, Pau (2019): Twitter «twitter.com/paucabus/status/1119664334718873605». Twitter.
Cabús, Pau (2019): Twitter «twitter.com/paucabus/status/1119664334718873605». Twitter.
Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.

Refrany d'ordre moral.

Forgas Berdet, Esther (1992): El blat i el pa a les dites catalanes «La collita. Blat, forment, messes», p. 47. Edicions de L'Ateneu de Tarragona.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Plantes». Web.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Poblenou).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Diversos.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró - Barcelona - Bages.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Molins de Rei (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ponts (Noguera).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Premià de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Celoni (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Climent del Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vila-seca (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Ensenyaments negatius. Missage de conformisme, de no canviar.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

108. No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat! (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

109. No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat, encara s'escapa (1989, 1 font)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

110. No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat. I, a vegades, encara s'escapa (2010, 1 font)

Lloc: Santa Coloma de Gramenet.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

111. No diguis blat fins que no sigui al sac i encara ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Tivissa (la Ribera d'Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

113. No diguis blat fins que no sigui al sac, i ben lligat (2010, 2 fonts)

Jordi (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/JordiCasiluz/status/1080901228379492352». Twitter.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

114. No diguis blat fins que no sigui al sac, i ben lligat! (2010, 1 font)

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

115. No diguis blat fins que no sigui al sac. I ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelonès/Vallès Oriental/Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

116. No diguis blat fins que no sigui al sac... i ben lligat! (2010, 1 font)

Lloc: Florejacs (Segarra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

117. No diguis blat fins que no sigui al sac... i encara ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

118. No diguis blat fins que sigui al sac (i amb el sac ben lligat) (2010, 1 font)

Lloc: Alella (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

119. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lliga (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

120. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat (1985, 1 font)

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «7. De xiquet, es cria l'arbre dret», p. 75. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

121. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat (i encara mira que no estigui foradat) (2010, 1 font)

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

122. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat i que no sigui foradat (2018, 1 font)

Encara que el jovent el vol tot en un tres i no res i se'ns esta fent més llarg que un dia sense pa, ja que hi ha mes dies que llonganisses, no farem Pasqua abans de Rams i no direm blat fins que sigui al sac i ben lligat i que no sigui foradat.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

123. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat, encara s'escapa (1989, 1 font)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

124. No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat... i que no sigui foradat (2010, 1 font)

Lloc: Ripoll (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

125. No diguis blat fins que sigui al sac, I ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

126. No diguis blat fins que sigui dins del sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

127. No diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

128. No diguis blat hasta sigui al sac i ben lligat i q no tingui cap forat (2010, 1 font)

Lloc: Bisbal d'Empordà (Baix Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

131. No diguis blat que no diguis sac i encara fermat (1993, 1 font)

Volen dir que no cal confiar d'aquelles coses que encara han de venir (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «412a Blat», p. 67. Institut Menorquí d'Estudis.

132. No diguis blat que no diguis sac, / i encara fermat (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. V.- Arbres, plantes, fruites», p. 286. Institut Menorquí d'Estudis.

133. No diguis blat que no el tenguis as sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

134. No diguis blat que no el tinguis al sac (i ben lligat?) (2010, 1 font)

Lloc: La Pobla de Lillet (Berguedà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

136. No diguis blat que no estigui al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

137. No diguis blat que no estigui dins es sac (1885, 1 font)

Equivalent en castellà: De la mano á la boca se quita la sopa.

Lloc: Menorca.

Benejam i Vives, Joan (1885): Vocabulario menorquin-castellano «Refranes menorquines con sus equivalentes castellanos», p. 170. Imprenta de Salvador Fábregues.

138. No diguis blat que no estigui dins es sac i encara ben fermat (2008, 1 font)

No es pot assegurar una cosa ni comptar amb ella, fins que no estigui ben acabada. El demés és el conte de la lletereta.

Sinònim: No es pot dir blat fins que no estigui dins es sac i ben lligat.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «4. Camperoles. 4.2. Arbres i fruits. 4.2.2. Fruits, herbes, altres plantes (Per a fruita i verdura, veg. tb. 9.5.1. Aliments). Refranys», p. 203. Editorial Moll.

139. No diguis blat que no sigui (o estigui o el vegis) dins es sac (1993, 1 font)

Volen dir que no cal confiar d'aquelles coses que encara han de venir (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «413 Blat», p. 67. Institut Menorquí d'Estudis.

140. No diguis blat que no sigui á nes sach y encara ben fermat (1896, 1 font)

Lloc: Menorca.

Laporta, José (1896): Revista de Menorca, 1898 (3a època) «Refranes menorquines. Letra B», p. 90. Revista de Menorca.

142. No diguis blat que no sigui al sac (i ben lligat) (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

143. No diguis blat que no sigui al sac (i ben lligat) (i que li hagis descomptat l'IVA i l'IRPF) (2010, 1 font)

Lloc: Argentona (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

144. No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (1985, 12 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 107. Pagès Editors.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 41. Editorial Joventut.

Refrany que vol dir que no s'ha de confiar en l'èxit d'una cosa fins que no sigui segur, fins que no s'hagi esdevingut.

Equivalent en castellà: Antes que acabes no te alabes.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Blat», p. 34. Enciclopèdia Catalana.

Lloc: Palafrugell.

Manent, Albert; Cervera, Joan; Cruset, Lídia; Massegosa, Rosa M.;Vega, Salvador (2014): Els noms populars de núvols, boires i vents del Baix Empordà «Recull de refranys, dites i curiositats», p. 108. Edicions Sidillà.

Equivalent en esperanto: Ankoraŭ la gajno no estas en la mano | Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Saviesa i prudència, consells | Saĝo kaj prudento, konsiloj», p. 13. Associació Catalana d'Esperanto.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Bages i Solsonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Castelldefels (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cervera (Segarra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Martorell (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Plana de Vic.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Prudència». Blogger.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Treball». Blogger.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «segur». Web.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 36. Web.

Lloc: Mallorca.

Sureda, Xesca (2016): Biaix. Treballam la llengua i la literatura catalanes «Locucions i frases fetes - biaix.blog.cat/2016/12/15/locucions-i-frases-fetes/». Blogger.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 110. Museu Arxiu de Sentmenat.

145. No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (i a punt de moldre) (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

146. No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat, i que no hi hagi cap forat (2014, 1 font)

Testimoniat per Verdaguer, 'Jovenívoles', on diu: «No digues blat / que no sia al sac / i encara ben lligat». El pare també el diu com segueix: «No diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat i que no hi hagi cap forat». També: «No es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat».

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 237. Llibres de l'Index, S.A..

148. No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat; i encar ahi pot haver un ratolí i trobar-lo foradat (2018, 1 font)

No hi ha mai res segur del tot.

Antoja, Joan; Matas, Anna M.; Oriol, Joan (2018): Bestial! Cultura popular, refranys i frases fetes... molt animals «Ratolí (i rata). Refranys», p. 82. Cossetània Edicions.

149. No diguis blat que no sigui al sac i encara ben lligat (1989, 8 fonts)

Sinònim: No diguis oliva que no sigui collida.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Prudència», p. 183. Edicions Tres i Quatre.

Assegurar-se'n.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

Que no cal comptar en allò que encara ha d'esdevenir.

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. Del sac», p. 137. Editorial Ausa.

Refranys en català i anglès en les inicials del diccionari de Jordi Colomer (Pòrtic, 1981).

Equivalent en anglès: Do not count your chickens before they are hatched.

Font: Nou diccionari anglès-català català-anglès (Pòrtic, 1981).

Gazofilaci (2021): Twitter «twitter.com/Gazofilaci/status/1421344628037623809». Twitter.

No cantis victòria fins al final.

Sinònim: No diguis oliva fins que no sigui collida; No es pot dir cigró que no sia al sarró; Veg. tb. Vendre la pell de l'ós abans de caçar-lo.

Equivalent en castellà: Al freír será el reír (y al pagar será el llorar); Antes que acabes no te alabes; No digas oliva hasta que sea cogida; No vendas la piel del oso hasta que sea cazado.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Blat». Editorial Barcanova.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona - València.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Precaucions: estalviem adversitats.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Dificultats: conèixer-les», p. 72. Edicions 62.

150. No diguis blat que no sigui al sac i encara ben lligat. Encara hi va haver un pagès que se li va emportar la riuada (1951, 1 font)

Refranys replicats. El segon contesta al primer.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Pròleg», p. 103. Editorial Selecta-Catalonia.

151. No diguis blat que no sigui al sac i encara ben lligat. I més segur si és pastat (1951, 1 font)

Refranys replicats. El segon contesta al primer.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Pròleg», p. 103. Editorial Selecta-Catalonia.

152. No diguis blat que no sigui al sac i encare ben lligat (2011, 1 font)

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa Ruiz, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. N», p. 369. Web.

153. No diguis blat que no sigui al sac i que estigui ben lligat (1981, 1 font)

Lloc: Bellvís.

Seuma, Jaume (1981): Carrilet, 32 (1/5/1981), p. 18. Revista Carrilet.

154. No diguis blat que no sigui al sac i [encara] ben lligat (1999, 1 font)

Sinònim: No es pot dir blat que no sigui al sac | No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 377. Edicions 62.

155. No diguis blat que no sigui al sac i, encara, ben lligat! (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

156. No diguis blat que no sigui al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Sants).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

157. No diguis blat que no sigui al sac, i encara ben lligat (1977, 5 fonts)

Precaució, prevenció, prudència.

ACCAT (2012): Correu «Refranys per al Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Precaució, prevenció, prudència.

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Equivalent en castellà: De la mano a la boca se pierde la sopa | nadie se alabe hasta que se acabe | no digas oliva hasta que sea cogida | no vendas la piel del oso hasta que sea cazado.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 153. Editorial Pòrtic.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Diversos.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilablareix (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

158. No diguis blat que no sigui al sac, i encara ben lligat, / i més segur si és pastat (1987, 1 font)

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «L'auca del pagès», p. 19. Autoedició.

159. No diguis blat que no sigui al sac. I ben lligat! (2010, 1 font)

Lloc: Àger (Noguera).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

160. No diguis blat que no sigui al sac... i encara ben lligat (o que no sigui al sac, ben lligat..., i que no sigui foradat!) (2007, 1 font)

Sia).

Sinònim: De la collita del pagès, fins que no sigui al sac no en diguis res | Encara no som allà on anem | No diguis oliva fins que no sigui collida (o bé del ruc fins que no el tinguis conegut, o cigró fins que no el tinguis al sarró, o mal del dia que passat no.

Equivalent en castellà: Antes que acabes no te alabes.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «375», p. 113. Garsineu Edicions.

161. No diguis blat que no sigui al sach y encara ben lligat (1881, 1 font)

Avisa que per fundadas esperansas que 's tingan de conseguir alguna cosa, no hi ha seguretat d'ella dins que ja se ha alcansat.

Equivalent en castellà: De la mano á la boca se pierde la sopa.

Duran y Escayola, Luis (1881): Temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano «Tema 53. Refrans», p. 60. Imprenta del Ferrocarril.

162. Nó diguis blat que nó sigui al sach, y encara ben lligat (1917, 1 font)

Sinònim: No diguis blat que no sigui al sac, i encara ben lligat.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 175. Editorial Trabucaire.

163. No diguis blat que no sigui al xssac i ben lligat (1982, 1 font)

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. Agrícoles», p. 167. Museu de Vilafranca.

164. No diguis blat que no sigui dins es sac, i encara ben fermat (1993, 1 font)

Volen dir que no cal confiar d'aquelles coses que encara han de venir (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «413a Blat», p. 67. Institut Menorquí d'Estudis.

165. No diguis blat que nos sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

166. No diguis blat si no és al sac ben lligat (i sense cap forat) (2010, 1 font)

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

167. No diguis blat si no es al sac i ben lligat (2010, 3 fonts)

Correu / Borrell Busquets, Roser (2010). Correu electrònic.
Correu / Cases, Maria Antònia (2010). Correu electrònic.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

168. No diguis blat si no és al sac i ben lligat (2010, 5 fonts)

Correu / Vilà i Ribé, Rosa (2010). Correu electrònic.
Monmack (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.
Oral / Riudor, Núria. Font oral.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona - Vall d'en Bas (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Corbera de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Escala (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Costa de Montseny.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Lleida (Segrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montblanc (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vallès Oriental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Proverbi català.

Sant Fruitós Digital (2012): Sant Fruitós Digital «Frases/Dites». Web.

169. No diguis blat si no és al sac i ben lligat (i encara mira que no hi hagi cap forat) (2010, 1 font)

Lloc: Tortosa - Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

170. No diguis blat si no es al sac i ben lligat. I encara de vegades s'escapa per un forat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

171. No diguis blat si no és al sac... (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

173. No diguis blat sinò és al sac i ben lligat (2018, 1 font)

Esparrukada Sant Esteve de Roures (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

176. No diguis blat, fins que està al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

178. No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat (2012, 1 font)

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent en llatí: Ante victoriam ne canas triumphum.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent en anglès: Don't count your chickens before they're hatched.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent en castellà: Hasta el rabo, todo es toro.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent en anglès: It ain't over 'til it's over.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent en anglès: It ain't over 'til the fat lady sings.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent en castellà: No le llames trigo hasta que esté en el silo.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent en castellà: No me llames seda que no me tengas en la rueda.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur. Trad.: Fins que no acabis, no t'alabis.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent: Enquanto não acabes, não te gabes.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur. Trad.: No s'ha de cantar abans de la festa.

Sinònim: Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) al sac i ben lligat | No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo caçat | No podem cantar victòria abans del triomf | No diguis blat, que no diguis sac.

Equivalent en francès: Il ne faut pas chanter avant la fête.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

179. No diguis blat, fins que no el tinguis al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

180. No diguis blat, fins que no és al sac i ben lligat (2018, 1 font)

Sinònim: I que no sigui foradat (afegitó de Montvitó).

Cibersheep, Joan (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

181. No diguis blat, fins que no estigui en el sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

182. No diguis blat, fins que no sigui al sac i ben lligat (2008, 3 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.
Lilo (2021): Twitter «twitter.com/liloooooo13/status/1422306965477367813». Twitter.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Besalú (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanya.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mollerussa (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

183. No diguis blat, fins que no sigui dins el sac i ben lligat (1 font)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Bessons"», p. B20. L'Avui / El Punt Avui.

185. No diguis blat, fins que sigui al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Diversos.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

186. No diguis blat, fins que sigui dintre el sac, i ben lligat! (2010, 1 font)

Lloc: Sarral (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

187. No diguis blat, que no diguis sac (1993, 3 fonts)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Volen dir que no cal confiar d'aquelles coses que encara han de venir (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «412 Blat», p. 67. Institut Menorquí d'Estudis.

188. No diguis blat, que no diguis sac, i encara fermat (1984, 1 font)

No cantis victòria abans d'hora.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Arbres. Plantes. Fruites», p. 166. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

189. No diguis blat, que no estigui al sac i ben lligat (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

190. No diguis blat, que no sigui al sac (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

191. No diguis blat, que no sigui al sac i ben lligat (1984, 4 fonts)

Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «Els vegetals. Cereals», p. 85. Graó Editorial.

No cal cantar victòria abans del final.

Sinònim: Qui guanya primer, s'escanya darrer.

Equivalent en castellà: Antes que acabes no te alabes.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Consells morals», p. 178. Editorial de Vecchi.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. N», p. 117. Autoedició.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Arenys de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona - Vallès Occidental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

192. No diguis blat, que no sigui al sac, / i encara ben lligat (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Ne dis pas «blé», qu'il ne soit dans le sac, / et encore bien ficelé.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Estalvi i malgastar / Économie et gaspillage», p. 274. Robert Morel Editeur.

193. No diguis blat, que no sigui al sac, i encara ben lligat (1926, 1 font)

El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim... pam... pum... (Dites i refranys)», p. 1. Revista El Borinot.

194. No diguis blat, que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

195. No diguis blat, si no es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

199. No diguis gat fins que no estigui dins es sac, i ben fermat (2010, 1 font)

Lloc: Alaró (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

200. No diguis mai blat que no sigui al sac i ben lligat (1992, 2 fonts)

Com poden veure, si alguna cosa no som és escriptors de ciència-ficció, i no diem mai blat que no sigui al sac i ben lligat.

Camps Mundó, C.; Fulquet, J.M. (1992): El barco fantasma «"¿Poesia catalana actual? Que els donin pel cim!"», p. 163. Llibres de l'Index, S.A..

Enviats per la mare del Martí Fígols, sentits a la seva mare, de Girona (94 anys).

Lloc: Girona (Gironès).

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

201. No diguis mai blat si no el tens al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

202. No diguis mai blat si no és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

203. No diguis mai blat si no és al sac i ben lligat, i encara mira que no hi hagi cap forat (1999, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Plantes». Web.
Manich, Salvador; Mira, David (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.
Roig, Francesc (1999): L'Estel «Refranys populars (I)», p. 11. Revista L'Estel.
(2009): L'Estel «Dites», p. 14. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Refranys», p. 12. Revista L'Estel.

204. No diguis mai blat, fins que estigui al sac ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

205. No diguis mai blat, fins que estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

206. No diguis que és blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2019, 1 font)

Lacuelo (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/LacuelL/status/1080908345278525440». Twitter.

207. No diguis que és blat, fins que no és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

208. No diguis que s'ha acabat fins que el blat no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Castelldefels (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

209. No diguis sac fins que sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

211. No en diguis blat, si no és al sac i ben lligat (2015, 1 font)

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats, p. 98. Zenobita Edicions.

212. No és blat fins que és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

No pots estar segur d'una cosa fins que és segura.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.

213. No es diu blat «hasta» que està dins es sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

214. No es pot dir blat / que no sigui al sac / i encara ben lligat (1936, 2 fonts)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 34. Autoedició.

Ara bé; el pagès ha sembrat per collir, i totes les il·lusions se n'anirien per terra si al batre no es trobés el fruit de les suors de l'any. Però.

Serra i Boldú, Valeri (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 14 (Any I, 4-abril-1936) «Folklore de la pagesia. El batre», p. 19. Revista Curiositats de Catalunya.

215. No es pot dir blat / que no sigui al sac / i encara ben lligat / que no sigui a casa / i no se'l mengin les rates (1936, 1 font)

La qual cosa vol dir que, fins al moment precís, havem de pensar sempre que.

Serra i Boldú, Valeri (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 14 (Any I, 4-abril-1936) «Folklore de la pagesia. El batre», p. 19. Revista Curiositats de Catalunya.

216. No es pot dir blat fins que és al sac i ben lligat (2008, 3 fonts)

Lloc: Albera (Alt Empordà).

Correu / Solà Gardell, Amadeu (2010). Correu electrònic.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Gent». Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cantallops (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Reus (Baix Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

217. No es pot dir blat fins que es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

218. No es pot dir blat fins que és al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

221. No es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat (2009, 6 fonts)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Cranc"», p. B23. L'Avui / El Punt Avui.

Vol dir que no es pot confiar en l'èxit d'una cosa fins que no sigui segura, que no es pot cantar victòria abans d'hora. Prové de quan els pagesos batien a potes: si hi havia un canvi de temps, amb la batuda estesa a l'era, no podien acabar de batre i ensacar el gra.

Sinònim: No diguis oliva fins que no sigui collida.

Equivalent en llatí: Ante victoriam ne canas triumphum (Trad.: Abans de la victòria no cantis triomf).

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «N», p. 78. Edicions de 1984.
Falgarona (2018): Twitter «twitter.com/fligantada/status/1049247378400841728». Twitter.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cambrils (Baix Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montblanc (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Plana Munté, Josep M (2018): Twitter «twitter.com/JmPlanaMunte/status/1049241277634662400». Twitter.
(2009): El Debat.cat «S'ajorna la festa blaugrana». Web.

222. No es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat (i que no sigui foradat) (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

223. No es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat! (2010, 1 font)

Lloc: Pineda de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

224. No es pot dir blat fins que no es al sac, ben lligat i que no sigui foradat (2010, 1 font)

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

225. No es pot dir blat fins que no és al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

226. No es pot dir blat fins que no és dins el sac i ben lligat (1 font)

"Professor Lester": Avui Estiu «"Horòscop". "Sagitari"», p. VII. L'Avui / El Punt Avui.

227. No és pot dir blat fins que no és el sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Olot (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

228. No es pot dir blat fins que no està al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

229. No es pot dir blat fins que no estiga dins es sac (1955, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 29. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

No és prudent celebrar un èxit abans d'estar segur d'haver-lo aconseguit.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «EF - Economia i feina», p. 89. Institut d'Estudis Eivissencs.

230. No es pot dir blat fins que no estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Verdú (Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Mon pare -pagès- afegeix: ... i venut i cobrat!

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

231. No es pot dir blat fins que no sigui al sac (i ben lligat) (2010, 1 font)

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

233. No es pot dir blat fins que no sigui al sac, i ben lligat (... i que no tingui cap forat) (2010, 1 font)

Lloc: Vinaixa (Garrigues).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

234. No es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat (2008, 3 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Aquest refrany ens diu que no podem estar segurs d'obtenir una cosa fins que la tinguem entre mans.

1. Obrar humà. n) Prudència | (No venguis la pell fins que hagis caçat l'ós).

Equivalent en castellà: No me digas oliva hasta que me tengas en el saco | FR: C'est viande mal prête que lièvre en buisson (És millor carn mal preparada que llebre als matolls) | EN: Don't sell the skin till you have caught the bear.

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 42. Web.

235. No es pot dir blat mentre no sigui al sac i ben lligat (1 font)

Pujol, Jordi: Avui «"Política". "Aznar i Pujol negocien un discurs..."», p. 11. L'Avui / El Punt Avui.

236. No es pot dir blat q no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

237. No es pot dir blat que està dins es sac... i ben fermat! (2003, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. N», p. 47. Consell de Mallorca.

238. No es pot dir blat que no estigue al sac, i ben lligat encara s'escapa (2010, 1 font)

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

239. No es pot dir blat que no estigui dins es sac i ben lligat (1986, 1 font)

No hem de donar per fet allò que encara no hem acabat d'aconseguir.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 21. Institut d'Estudis Eivissencs.

241. No es pot dir blat que no sigui / al sac i encara ben lligat (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes. Encreuats «Del treball i diners», p. 40. Autoedició.

243. No es pot dir blat que no sigui al sac (1951, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pagès», p. 1042. Editorial Selecta-Catalonia.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: No diguis blat que no sigui al sac i [encara] ben lligat | No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 377. Edicions 62.

244. No es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat (2008, 3 fonts)

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Menjar». Web.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Garrigues.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sidamon (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

245. No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat (1968, 11 fonts)

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (1998): Revista Bellpuig, 579 «Refranyer popular. Febrer», p. 36. Revista Bellpuig.

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (2001): Revista Bellpuig, 639 «Refranyer popular», p. 14. Revista Bellpuig.
Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «IV. Dites populars», p. 143. Editorial Claret.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de consells i advertiments a pagesos», p. 138. Editorial Millà.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Sinònim: No diguis blat que no sigui al sac i [encara] ben lligat | No es pot dir blat que no sigui al sac.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 377. Edicions 62.

No es pot confiar en res que no sigui ben segur.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «sac», p. 127. Editorial Millà.

El pagès ha sembrat per collir, i totes les il·lusions se n'anirien per terra si al batre no es trobés el fruit de les suors de l'any.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «El batre», p. 172. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en llatí: Post factum lauda.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Trigo.

Equivalent en castellà: No digas que tienes trigo hasta que lo hayas cogido.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 67». Autoedició.

246. No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat (que no sigui a casa i no se'l mengin les rates) (1987, 1 font)

El pagès ha sembrat per collir, i totes les il·lusions se n'anirien per terra si al batre no es trobés el fruit de les suors de l'any // rates.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «El batre», p. 172. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

247. No es pot dir blat que no sigui al sac i encara ben lligat, que no sigui foradat i que les rates no s'hi posin (1968, 1 font)

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 22. Les nostres virtuts», p. 330. Editorial Pòrtic.

248. No es pot dir blat que no sigui al sac, i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Tarragona (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

249. No es pot dir blat que no sigui al sac, i encara ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

252. No es pot dir blat si no està al sac i ben lligat, venut i cobrat (2010, 1 font)

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

253. No es pot dir blat, / que no sigui al sac i encara ben lligat (1997, 1 font)

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Cabanas-Alibau, Miquel (1997): Recull de refranys «Refranys», p. 22. Autoedició.

254. No es pot dir blat, / que no sigui al sac, / i encara ben lligat (1937, 1 font)

Parlem de la inconstancia, del poc que hom s'ha de fiar de les apariències, de la necessitat de no ésser impacients Puix una collita, per bona que es presenti, esta subjecta a mil contingències que poden esguerrar la granaor, que els pardals l'aturmentin molt, que pot pedregar, que les pluges poden fer malbé, que pot mullar-se-li la batuda.

Serra i Boldú, Valeri (1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 83 (Any II, 28-agost-1937) «Elogi del saber de la pagesia. Algunes frases que el blat i l'ordi han proporcionat al llenguatge», p. 282. Revista Curiositats de Catalunya.

255. No es pot dir blat, fins que és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Santa Coloma de Gramenet.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

256. No es pot dir blat, fins que estigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

257. No és pot dir blat, fins que estigui dins es sac i ben lligat (1996, 1 font)

No és pot tenir una cosa ben segura, fins que la tenguis al teu poder.

Lloc: S'Arenal.

Alzamora Bisbal, Jaume (1996): S'Unió de S'Arenal, 108 «Espigolant dins l'antigor (VIII). Refranys», p. 24. S'Unió de S'Arenal.

258. No es pot dir blat, fins que no és al sac i ben lligat (1996, 4 fonts)

Correu / Amigó Palés, Esteve (2010). Correu electrònic.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del pagès», p. 16. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del pagès». Web.

259. No es pot dir blat, fins que no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Oliana (Alt Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

260. No es pòt dir blat, que no estiga en lo sac y ben lligat (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «N», p. 183. Editorial Arte y Letras.

262. No es pot dir blat, que no sigui al sac, i encara ben lligat... (1995, 1 font)

Tant si es sega al juny com al juliol, que depèn de la situació geogràfica i de les pluges de l'any, el que cal fer és batre tot seguit.

Carbó, Joaquim (1995): L'home dels nassos «Juliol», p. 81. La Galera.

263. No és pot dir blat, si no és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

264. No es pot dir blat, si no és al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

266. No es pot dir blat, si no és dins del sac... i ben lligat (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Blat», p. 84. J. Huguet Pascual, editor.

269. No es pot dir mai blat fins que no és al sac i ben lligat (2009, 1 font)

Luengo, Andrés (2009): El Periòdic d'Andorra «Equipaments polèmica». Web.

270. No es pot dir mai blat si no està al sac i ben lligat (1 font)

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Feines del camp i cultius», p. 206. Web.

271. No es pot dir que es té blat, fins que és al sac i encara ben lligat (2007, 1 font)

Lloc: Begues (Baix Llobregat).

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.

272. No es pot dit blat fins que es al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Castellserà (Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

273. No poden dir blat fins que està dins el sac (i ben lligat) (2010, 1 font)

Lloc: Sencelles (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

274. No poden dir blat fins que no el tenen dins el sac (2010, 1 font)

Lloc: Vilafranca de Bonany (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

277. No pots dir nitrat / fins que no és al sac i ben lligat (2006, 1 font)

Refranys estrafets. El nitrat potàssic és un important producte usat en pirotècnia i per a preparar pólvora negra, com a conservant de carns i per a altres aplicacions. La seva obtenció consisteix a barrejar el clorur de potassi amb nitrat de sodi en.

Mitjà aquós i precipitar la sal. Les solubilitats diferencials de les sals són de tal manera que a 25 oC precipita el nitrat de potassi, mentre que el clorur de sodi queda en dissolució.

Sinònim: No pots dir blat si no és al sac i ben lligat.

Mans, Claudi (2006): Revista de la Societat Catalana de Química, 7 (2006), p78-80 «Pel juliol, ni dona ni glicol», p. 79. Institut d'Estudis Catalans.

278. No serà blat fins que no serà al sac i encara ben lligat! (1 font)

Sinònim: No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop. Capricorn"», p. 25. L'Avui / El Punt Avui.

279. No venguis el blat fins que no sigui al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

280. No's pot dir blat que no siga al sach y encara ben lligat (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 22. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

283. Posa el blat al sac i ben lligat (2010, 1 font)

Lloc: Colliure (Catalunya Nord).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Catalan fàcil (2020): Instagram «No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Antoja, Joan (2018): Bestial!

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

El Foment de Girona (2019): Test dites

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Faves comptades (2015) «Twitter»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Curiositats de Catalunya (1936): Curiositats de Catalunya, 4 «No diguis blat que no sigui al sac»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): Diccionari de parèmies «No diguis blat, fins que no el tinguis al sac i ben lligat»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Tocat del bolet (2019) «Les millors dites populars catalanes»

No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat

Desconegut (2019): Facebook

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte