Tants caps, tants barrets

162 recurrències en 17 variants.

1. Cada cap, el seu barret (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La prudència», p. 33. Garsineu Edicions.

2. Set caps set barrets (2010, 1 font)

Lloc: Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

3. Tans caps tans barrets (2010, 1 font)

Correu / Cases, Maria Antònia (2010). Correu electrònic.

6. Tant de caps tants de barrets (2010, 1 font)

Correu (2010): Aportacions orals des del web.

8. Tants caps tants barrets (1803, 33 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.

Tantes opinions com persones.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 4. Apunts curs nivell C català.

Sinònim: V. Cap.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Barret», p. 30. Enciclopèdia Catalana.

Referint-se a diferents persones, dit per a indicar la disparitat d'opinions, de conveniències, de propoòsits, etc., entre cadascuna i les altres.

Equivalent en castellà: Cada maestrillo tiene su librillo | Tantos hombres, tantos pareceres | Tantas seseras, tantas monteras.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Cap1», p. 52. Enciclopèdia Catalana.

Cadascú amb opinió distinta / expressió que indica, referint-se a diferents persones, la disparitat de conveniències, propòsits, etc., entre cadascuna i les altres / tants parers, tantes opinions, etc., com persones.

Érem quinze, tanmateix tants caps tants barrets: cadascú opinava de manera diferent.

Sinònim: Anar cadascú pel seu camí, tirar cadascú pel seu camí, pocs i malavinguts.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Dissensió». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Ref.

Equivalent en castellà: Cada gorrion con su espigon.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Cap», p. 125.

Ref.

Equivalent en llatí: Quod homines tot sententiae.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Cap», p. 125.

Ref. ab que s' notan los varios parers d'una multitut.

Equivalent en castellà: Cada gorrion con su espigon.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tant», p. 351.

Ref. ab que s' notan los varios parers d'una multitut.

Equivalent en llatí: Quot homines tot sententiae.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tant», p. 351.

Ref. que repren la poca unió d'alguna familia.

Equivalent en castellà: Los hijos de Mari Sabidilla cada uno come en su escudilla.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tant», p. 351.

Ref. que repren la poca unió d'alguna familia.

Equivalent en llatí: Si male ducuntur frangit discordia fratres.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tant», p. 351.

Equivalent en castellà: Cada gorrion con su espigon | Los hijos de Mari-Sabidilla, cada uno en su escudilla.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 663. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

Tantes opinions com persones.

En aquest país és molt difícil de fer un moviment popular fort, perquè hi passa allò de tants caps tants barrets.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «III. Modismes i frases fetes», p. 134. Editorial Claret.

Tant dels uns com dels altres.

Som 5, posa 5 copes, tants caps tants barrets.

Iglésies Gelabert, M. Teresa (2011): Recull de frases fetes «Recull de frases fetes», p. 74. Autoedició.
Layola i Fabra, Aleix (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

Sinònim: Molts germans en un concell, fan tornar lo blanch vermell.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «10. Aforismes indeterminats», p. 45. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Els beneficis per les bolitjades i altres copades es repartien de manera proporcional, les 'parts', o en altres ocasions pel sistema de 'Tants caps tants barrets', frase que s'emprava a l'hora de repartir els diners del guany de la barca. El refrany indicava que, a cada home, li corresponia una part dels beneficis.

Sinònim: Més caps que barrets.

Llorca Ibi, Francesc Xavier (2019): Gat vell. Dites marineres «5.8. La pesquera», p. 125. Edicions del Bullent.

[...] impertèrrits a tirar cadascú pel seu cantó, caparruts i ficar la banya en tants caps tants barrets.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «I. Com ens hem vist. 3. La continuïtat», p. 36. Editorial Pòrtic.
margarita mitjavila (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «T», p. 202. Autoedició.

Cada u té la seva opinió: tants caps tants barrets.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 96. Llibres de l'Index, S.A..

A vegades també el DSFF recull refranys, sense dir que ho són (cf., per exemple, tants caps tants barrets, sota el concepte DISSENSIÓ, que l'autora relaciona també amb la unitat pocs i malavinguts).

Morvay, Károly (2004): Serra d'Or, 535-536 (Juliol-agost 2004), p103-105 «El recull més complet d'expressions idiomàtiques catalanes: M. Teresa Espinal, Diccionari de Sinònims de Frases Fetes», p. 103. Revista Serra d'Or.

Altres obres de Vidal y Valenciano.

Nogués Pahí, Gabriel (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 24 (Any I, 13-juny-1936) «El Teatre Català. II. "La Gata". Pitarra i els seus contemporanis», p. 4. Revista Curiositats de Catalunya.

Quan tothom crida, i esbalota, l'un per un cantó, l'altre per l'altre, i I'un dient que si i l'altre que no, discutint, renegant i anant a cops de puny o encara que sigui sense anar-hi, es diu que alli és a cân Xixanta, perquè és molt natural, i si no ho és ho seria, que alli on hi ha xixanta persones reunides (pel cap baix), hi hagi o hi pugui haver xixanta parers diferents que tots vulguin tenir raó tenint-ne o no tenint-ne, perquè ja se sab que tants'caps tants barrets.

Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «A cân Xixanta». José J. de Olañeta, Editor.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Constantí (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sarrià (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Equivalent en castellà: Cuantos hombres, tantos pareceres | Tantas seseras, tantas monteras | Tantos hombres, tantos pareceres.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Caps», p. 35. Edicions 62.

Tothom opina o pensa de diferent manera.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 224. Edicions 62.

Cadascú amb opinió distinta.

Sinònim: Desavinguts, en desacord, cadascú per a ell, mal avinguts, en discòrdia, desacordats, desunits, divergents, de diferent parer.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «T», p. 244. Edicions 62.

Tants caps tants barrets. 13-2-1887.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1846.jpg. Manuscrit.

Cadascú amb el seu costum.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Relacions socials. Costums», p. 90. Edicions 62.
Roig, Francesc (1999): L'Estel «Refranys populars (I)», p. 11. Revista L'Estel.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de tot una mica», p. 81. Seuba Edicions.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 66. Web.
(2003): L'Estel «Refranys», p. 12. Revista L'Estel.
(2001): L'Estel «Refranys i dites populars», p. 19. Revista L'Estel.
(2002): L'Estel «Refranys i dites populars», p. 31. Revista L'Estel.

9. Tants caps tants marrets (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Los hijos de Mari Sabidilla cada una come en su escudilla.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «516», p. 118. Imprenta de Saurí y Compañía.

10. Tants caps, tans barrets (1934, 2 fonts)

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Aparicio Ortiz, José M. (1999): 2001 refranys i un grapat de dites i cançonetes d'Alzira i la seua comarca «T», p. 113. Ajuntament d'Alzira.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Moreira, Joan (1934): Moreira, Joan. Del folklore tortosí. Costums, ballets, pregàries, parèmies, jocs i cançons del camp i de la ciutat de Tortosa. Imprenta Querol, Tortosa, 1934. Ed. facsímil, Tortosa, 1999 «Més parémies i aforismes usats a Tortosa i arroplegats de llavis de gent del poble, ordenats alfabeticament. T», p. 167. IQT.

11. Tants caps, tants barrets (1831, 95 fonts)

Reprende la poca unión entre miembros de una misma familia.

Equivalent en castellà: Los hijos de Mari Rabadilla, cada uno en su escudilla.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «C», p. 51. Comercial Denes, SL.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Adell, Enric (2010): En mà (company de feina). Font oral.

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «T», p. 278. Editorial Arte y Letras.

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 223. Manuscrit.
Alsius, Salvador: Avui «"Al cap i a la fi". "Tants caps..."», p. C3. L'Avui / El Punt Avui.

Usat per a significar que coincideix el nombre de dues coses que tenen relació. Quan la guerra napoleònica, la nostra pagesia féu el que pogué per matar, aïlladament i sense donar batalla, tants soldats francesos com li fou possible. Guardaven de trofeu els cascs o barrets dels soldats morts.

Amades i Gelats, Joan (1951): Refranyer català comentat, p. 221. Editorial Selecta-Catalonia.

Un consell per a fer entendre que hem de viure i deixar viure, respectar la llibertat d'altri, en lloc de criticar-ho tot.

Sinònim: Cadascú per allà on l'enfila | Tants d'homes, tants de papers.

Equivalent en francès: À chaque fou, sa marotte.

Badia i Pujol, Jordi (2019): Ras i curt «Deu dites mal dites - www.vilaweb.cat/noticies/deu-dites-mal-dites/». Vilaweb.

Un consell per a fer entendre que hem de viure i deixar viure, respectar la llibertat d'altri, en lloc de criticar-ho tot.

Sinònim: Cadascú per allà on l'enfila | Tants d'homes, tants de papers.

Equivalent en castellà: Cada loco con su tema.

Badia i Pujol, Jordi (2019): Ras i curt «Deu dites mal dites - www.vilaweb.cat/noticies/deu-dites-mal-dites/». Vilaweb.

Equivalent en castellà: A cada uno lo suyo.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 212. Editorial Pòrtic.

Son antich y sempre nou proverbi Tal hi vá que no s'ho creu, sa comedia Tants caps, tants barrets y son drama Tal farás tal trobarás.

Batlle, Joan Baptista (1900): Calendari català, pera l'any 1900 «Necrológicas. Eduard Vidal de Valenciano», p. 22. Joan Bta. Batlle.

Haver-hi disparitat de gustos i opinions.

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «El cap i el cervell. En cap cap cap el que cap en aquest cap», p. 312. Editorial Gregal.
Berta GD (2018): Twitter «twitter.com/berta_g_d/status/1049326519754117121». Twitter.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVIII. La roda de la fortuna. L'equilibri», p. 137. Pagès Editors.

En un conte inèdit publicat per la revista Sàpiens de març del 2020. Per context, m'ha semblat que volia dir que en fem un gra massa. De: Moncada, Jesús.

A hores d'ara, els cafès ja deuen anar-ne plens, tot déu voldrà dir-hi la seva i ja saps allò de tants caps tants barrets.

Lloc: Mequinensa (Baix Cinca).

Font: Aclariment sobre l'episodi del moll del Canó.

Bonora, Maite (2020): Twitter «twitter.com/maitebonora/status/1243488215698472963». Twitter.
Calders, Pere: Avui Diumenge «"El davantal". "Tants caps, tants barrets"», p. 15. L'Avui / El Punt Avui.

Fer les coses justes.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Equivalent en castellà: Pon lo tuyo en concejo, y unos dirán que es blanco y otros que es negro.

Codinach y Espinalt, Joan (1903): Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans «Aforismes catalans», p. 159. Est. Tip. La Hormiga de Oro.

Lloc: País Valencià.

Comes i Nácher, Joan (1996): No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians «T», p. 140. Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura).
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La roda de la fortuna. Equilibri», p. 226. Edicions Tres i Quatre.
Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «L'home. La roba», p. 37. Graó Editorial.
Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.
Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.
Corts, Àngels (2018): Twitter «twitter.com/soc_cat/status/1049313149550309376». Twitter.

Cada persona té una opinió diferent.

Eren quatre i no es posaven d'acord. Cadascú volia fer-ho a la seva manera: tants caps tants barrets.

Equivalent en castellà: Cada maestrillo tiene su librillo.

Cot, D; Folia, M; Espinosa, P (1998): Cop d'ull (mira com es diu en castellà) «Com som?», p. 50. La Galera.

Cadascú una opinió diferent.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 13. Apunts curs nivell C català.

Equivalent en castellà: Cada gorrion, con su espigon.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «173», p. 42. Imprenta de Saurí y Compañía.

Expresión que indica la pluralidad de opiniones o caracteres.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 43. Editorial Diàfora.
Dites i refranys (2011): Dites i refranys. Blogger.

Refrany molt popular, indicador de la diversitat d'opinions davant d'una qüestió. Es correspon amb el refranyllatí.

Equivalent en llatí: Quot homines, tot sententiae.

Font: cfr. II.300.

Escolà i Tuset, Josep M. (1997): Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques «III. Referències i expressions d'origen clàssic. 256», p. 104. Edicions 62.

Sinònim: Mai no plou a gust de tothom.

Equivalent en llatí: Quot homines, tot sententiae (Trad.: Tantes persones, tantes opinions).

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «M», p. 73. Edicions de 1984.

Sinònim: Fer-ho com a Ogern: l'anarquia consagrada | Fer-ho com els olianesos (o els tragonesos): pocs i mal entesos | Ser pocs i malavinguts | Ser una colla (o un orgue) de gats | Anar cadascú pel seu costat.

Equivalent en castellà: Cada puta por su lado | Ir cada uno por su lado.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «601», p. 178. Garsineu Edicions.

Ens assenyala que cadascú té formada la pròpia opinió sobre un fet, una cosa, etc.

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. El barret i el capell», p. 103. Editorial Ausa.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 859», p. 652. Columna Edicions.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La condició humana», p. 17. Garsineu Edicions.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 15. Calaix de sastre». Llibres de l'Index, S.A..

Tants parers com persones.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «C», p. 34. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Una cosa per a cada u o paguen el conte entre tots.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Gausachs, Núria (2018): Twitter «twitter.com/GausachsNuria/status/1055355148736884736». Twitter.

Significa que hi ha tants parers com persones. Origen en la guerra napoleònica, quan la pagesia catalana féu el que pogué per matar, aïlladament, tants soldats francesos com li fos possible.

Guardaven com a trofeu els cascs o barrets dels soldats i es calculaven els enemics morts pels barrets reunits.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Consells morals», p. 184. Editorial de Vecchi.
Grupo Promotor Santillana (1997): Lectures. Llibre de refranys. Cicle inicial 2n «Els gnoms», p. 25. Grupo Promotor Santillana.

Comèdia d'Eduad Vidal i Valenciano de l'any 1865.

J. C. C. (1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 86 (Any II, 18-setembre-1937) «Catalans notables, Eduard Vidal i Valenciano», p. 367. Revista Curiositats de Catalunya.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «10. Qui sigui frare, que prengui candela», p. 106. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «T», p. 52. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Equivalent en esperanto: Kiom da kapoj, tiom da opinioj | Kiom da homoj, tiom da gustoj | Kiom da koroj, tiom da voloj.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Altres refranys | Aliaj proverboj», p. 34. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 221. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 190. Editorial Millà.

Frases fetes difícils de traduir al castellà al peu de la lletra.

Millà i Reig, Lluís (1979): El català mare de totes les llengües (humorada fonètica) «Traduccions al peu de la lletra», p. 8. Editorial Millà.
Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes. Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona, "La Caixa".

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «T», p. 43. Autoedició.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 96. Edicions Salòria.

Tret d'un curs de nivell C de català.

Oral / Nadal, Josep. Font oral.

Grup de persones que totes opinen de diferent manera.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Palahí, Lluís (1994): 'Expressions ganxones', dins Setmanari Àncora «Expressions ganxones». Àncora. Setmanari de la Costa Brava.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «070 - Tants caps, tants barrets», p. 070. Blogger.

Hi ha tantes opinions com persones i, a més, cadascú té la seva opinió i totes tenen el mateix valor. Segons Amades, la dita té l'origen en la guerra napoleònica, quan es calculaven els enemics morts pels barrets reunits.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.

Cadascú té la seva opinió.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila; Tants d'homes, tants de parers.

Equivalent en castellà: Cada loco con su tema; De tal cabeza, tal sentencia; Tantos hombres, tantos pareceres.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Cap». Editorial Barcanova.

Cadascú té la seva opinió. Hi ha tantes opinions com persones.

Sinònim: Amor de germà, amor de ca | Cada boig té sa dèria | Cada terra fa sa guerra | Cadascú per ell | Cadascú per (allà) on l'enfila (o on se la calça) | Cadascun amb el que la pega | De diferent parer | Dos fills d'un ventre i cada un d'un temple | En desacor.

Equivalent en castellà: A cada uno lo suyo | Cada gorrión con su espigón | Cada loco con su tema | Cada maestrillo tiene su librillo | Cuantos hombres, tantas opiniones | De tal cabeza, tal sentencia | Estar como los hijos de Mari-Rabadilla | Los hijos de Mari Sabidilla, cada un.

Lloc: És d'abast general.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): En cap cap cap. Diccionari de dites i refranys sobre el cap. Autoedició.

Lloc: Agullana (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Anoia - Vallès Occidental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Anoia i Penedès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Arenys de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona - Vall d'en Bas (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanya.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cervera (Segarra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cornudella de Montsant (Terres de l'Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Maresme.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montblanc (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Parets del Vallès (Vallès Occidetal).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Priorat i Barcelonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Torregrossa (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: Cada loco con su tema.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: De tal cabeza, tal sentencia.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: Different strokes for different folks.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: Pon lo tuyo en concejo, y unos dirán que es bueno y otros dirán que es bermejo.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en llatí: Quot homines, tot sententiae (ja atribuïda a Terenci (segle II aC)).

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: So many heads, so many minds.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: Tantas seseras, tantas monteras.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en italià: Tanti uomini, tanti modi di pensare.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: Tantos hombres, tantos pareceres.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: There's no accounting for taste.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Trad.: Cadascú és lliure de fer les coses a la seva manera.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: To each his own.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Trad.: Tal cap, tal sentència.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en francès: Telle tête, telle sentence.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Trad.: Tants caps [o tantes persones], tantes opinions.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: So many men, so many opinions.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Tantes persones, tantes opinions. De: Terenci.

Equivalent en llatí: Quot homines, tot sententiae.

Font: Ph. 454.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2551». Enciclopèdia Catalana.

Tants parers com persones.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Cap», p. 25. Editorial Millà.

Gairebé tants parers com persones.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Cap m.», p. 82. Edicions 62.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Prat i Fernàndez, Cesc (2012): Made in Sabadell. Calidoscopi «Tants caps, tants barrets. Paraules i expressions locals: els sabadellenquismes», p. 138. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «de tot una mica». Web.
Radio Mart (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Diferència». Blogger.

Tants caps. 15-4-1893.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1842.jpg. Manuscrit.

Tants caps tants barrets. 12-9-1872.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1843.jpg. Manuscrit.

Tants caps tants barrets. 20-4-1875.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1844.jpg. Manuscrit.

Tants caps tants barrets. 6-4-1886.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1845.jpg. Manuscrit.

Tants caps tants barrets. 13-4-1892 / 15-4-1893 / 15-4-1894.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1847.jpg. Manuscrit.
Rico, Lluís (2019): Twitter «twitter.com/Luis_Rico/status/1119658606226497537». Twitter.

Tants caps, tants pensars, que no hi ha unanimitat; mes, com es veurà, no és aquest el veritable significat de la locució. En situa l¡origen a Manresa, durant la guerra de la Independència, el 1808—I què? —contestà— no em preguntàreu quants gabatxos havia jo escabetxat? Doncs, tants caps tants barrets. O sigui, que havia mort tants francesos com barrets tenia a la caixa.

Roca Fàbregas, Antoni (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 5 (Any I, 1-febrer-1936) «Dues popularíssimes locucions», p. 25. Revista Curiositats de Catalunya.

Referint-se a diferents persones, dit per a indicar la disparitat d'opinions, de conveniències, de propòsits, etc., entre cadascuna i les altres.

A la pel·lícula Rashomon, tants caps tants barrets: cada personatge narra una versió diferent de la mateixa història.

RodaMots (2010): Cada dia un mot «2413 / Tants caps tants barrets». Web.

És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.

Lloc: La Franja de Ponent.

Rosa (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2, p. 22. Zenobita Edicions.

Equivalent en anglès: So many heads, so many minds. [Cybermag].

Font: [LEM: 190].

Equivalent en anglès: So many men, so many opinions. [S&C: 254].

Font: [LEM: 190].

Equivalent en francès: Telle tête, telle sentence. [S&C: 254].

Font: [LEM: 190].

Ens recorda la tolerància.

Como es natural, es muy difícil que se dé unanimidad de pareceres. Se emplea para significar que nada debe extrañar la opinión de determinada persona.

Equivalent en castellà: De tal cabeza, tal sentencia. [S&C: 254].

Font: [LEM: 190].

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. T», p. 175. Edicions Víctor.

Ja sabem que ningú dona duros a quatre pessetes i que això no és bufar i fer ampolles.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Equivalent en llatí: Quot homines, tot sententiae.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Cabeza.

Equivalent en castellà: Tantas cabezas, tantos pareceres.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 18». Autoedició.

Lloc: Girona (Gironès).

Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (i III)». Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 151. Museu Arxiu de Sentmenat.

M'ho passa l'Albert Domènech. És la llista manuscrita del pare d'un amic. (Extretes principalment de "Postal de Català" del Correo del dijous).

«Frases fetes i expressions populars». Correu electrònic.

Tantes opinions com persones.

(1981): Apunts de català pràctic. 1 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 13. L'Avui / El Punt Avui.

De totes les estadístiques que s'utilitzen per mesurar l'atur; una de les més fiables (perquè obeeix al principi de tants caps, tants barrets) és la de les altes a la Seguretat Social.

Avui «"A favor". "Més altes"», p. 3. L'Avui / El Punt Avui.
(1999): L'Estel «Refranys (V)», p. 11. Revista L'Estel.

Som diferents, som únics, som singulars.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

12. Tants caps, tants barrets! (2013, 4 fonts)

Discrepar.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 6. Web.

Oposar-se.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 7. Web.

Varietat.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 8. Web.

Discrepar, oposar-se, varietat.

(2013): Locucions i frases fetes «Frases interjectives», p. 4. Web.

14. Tants caps, tants parers (2001, 1 font)

Cf. Quot homines, tot sententiae.

Equivalent en llatí: Quot capita, tot sensus.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2550». Enciclopèdia Catalana.

17. Tants de caps, tants de barrets (1915, 15 fonts)

Vol indicar que cada membre d'una comunitat o família té una opinió diferent.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.1. El cos i els actes fisiològics 9.1.1. El cos. Refranys», p. 323. Editorial Moll.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Castelló Guasch, Joan (1956): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Castelló Guasch, Joan (1976): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Tants de capteniments com persones.

Lloc: Eivissa.

Fajarnés Cardona, Enrique (2020): Recull de dites i refrans d'Eivissa «C», p. 69. Institut d'Estudis Eivissencs.

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. T», p. 67. Consell de Mallorca.

Significa que cada persona té la seua opinió.

Sinònim: Cada persona és un món || Similar: Tots d'un ventre, i cada u d'un temple || Connex: Cada persona és un món.

Equivalent en castellà: Tantas cabezas, tantas razones.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 389. Web.

Equivalent en francès: Autant de têtes, autant de chapeaux.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Llei, gent de llei, plets / Loi, gens de lois, procès», p. 352. Robert Morel Editeur.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 41. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Lloc: Palma (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Hi ha tantes opinions diferents com persones.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CS - Comportaments socials», p. 70. Institut d'Estudis Eivissencs.

Ho diuen de les opinions molt dividides (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «587 Caps», p. 90. Institut Menorquí d'Estudis.

Tots tenim es mateixos drets.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Parts d'es cos», p. 258. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Lloc: Catalunya del Nord.

Revue catalane (1915): Revue catalane, 098 -1 févr 1915 «Proverbis», p. 36. Revue Catalane.

Equivalent en francès: Autant de têtes, autant d'opinions.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 29. Consell de Mallorca.

Equivalent en anglès: Many men, many minds (Trad.: Molts d'homos, moltes opinions).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 29. Consell de Mallorca.

Equivalent en castellà: Pon lo tuyo en consejo unos dirán que es blanco otros que es negro.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 29. Consell de Mallorca.

Equivalent en italià: Quanto teste, tanti cervelli.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 29. Consell de Mallorca.

Equivalent en llatí: Quot capita, tot sententiae.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 29. Consell de Mallorca.

Equivalent en alemany: Viel Köpte, viel Sinne (Trad.: Molts de caps, moltes opinions).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 29. Consell de Mallorca.

Tants caps, tants barrets

Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes

Tants caps, tants barrets

EPC Disseny (2020): Instagram «Tants caps, tants barrets»

Tants caps, tants barrets

Buixots.com (2021)

Tants caps, tants barrets

El Foment de Girona (2019): Test dites

Tants caps, tants barrets

CNL d'Osona (2014): Ets i uts... A l'abril cada paraula val per mil «Tants caps tants barrets»

Tants caps, tants barrets

Beltran, Jordi (2015): Els refranys més usuals de la llengua catalana

Tants caps, tants barrets

Pérez Salvà, Camil·la (2009) «Maneres de dir»

Tants caps, tants barrets

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «070 - Tants caps, tants barrets»

Tants caps, tants barrets

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte