Tants caps, tants barrets

117 recurrències en 11 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Tans caps tans barrets (2010, 1 font)

Correu / Cases, Maria Antònia (2010). Correu electrònic.

4. Tants caps tants barrets (1839, 23 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.

Tantes opinions com persones.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 4. Apunts curs nivell C català.

Referint-se a diferents persones, dit per a indicar la disparitat d'opinions, de conveniències, de propoòsits, etc., entre cadascuna i les altres.

Equivalent en castellà: Cada maestrillo tiene su librillo | Tantos hombres, tantos pareceres | Tantas seseras, tantas monteras.

Cadascú amb opinió distinta / expressió que indica, referint-se a diferents persones, la disparitat de conveniències, propòsits, etc., entre cadascuna i les altres / tants parers, tantes opinions, etc., com persones.

Érem quinze, tanmateix tants caps tants barrets: cadascú opinava de manera diferent.

Sinònim: Anar cadascú pel seu camí, tirar cadascú pel seu camí, pocs i malavinguts.

Font: R-M.

Tantes opinions com persones.

En aquest país és molt difícil de fer un moviment popular fort, perquè hi passa allò de tants caps tants barrets.

Layola i Fabra, Aleix (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

Sinònim: Molts germans en un concell, fan tornar lo blanch vermell.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «10. Aforismes indeterminats», p. 45. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Els beneficis per les bolitjades i altres copades es repartien de manera proporcional, les 'parts', o en altres ocasions pel sistema de 'Tants caps tants barrets', frase que s'emprava a l'hora de repartir els diners del guany de la barca. El refrany indicava que, a cada home, li corresponia una part dels beneficis.

Sinònim: Més caps que barrets.

[...] impertèrrits a tirar cadascú pel seu cantó, caparruts i ficar la banya en tants caps tants barrets.

margarita mitjavila (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Cada u té la seva opinió: tants caps tants barrets.

Lloc: Vic (Osona).

A vegades també el DSFF recull refranys, sense dir que ho són (cf., per exemple, tants caps tants barrets, sota el concepte DISSENSIÓ, que l'autora relaciona també amb la unitat pocs i malavinguts).

Morvay, Károly (2004): Serra d'Or, 535-536 (Juliol-agost 2004), p103-105 «El recull més complet d'expressions idiomàtiques catalanes: M. Teresa Espinal, Diccionari de Sinònims de Frases Fetes», p. 103. Revista Serra d'Or.

Tothom opina o pensa de diferent manera.

Cadascú amb opinió distinta.

Sinònim: Desavinguts, en desacord, cadascú per a ell, mal avinguts, en discòrdia, desacordats, desunits, divergents, de diferent parer.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 66. Web.

5. Tants caps tants marrets (1831, 1 font)

6. Tants caps, tans barrets (1934, 2 fonts)

7. Tants caps, tants barrets (1831, 73 fonts)

Lloc: Barcelona.

Adell, Enric (2010): En mà (company de feina). Font oral.

Alsius, Salvador.

Alsius, Salvador: Avui «"Al cap i a la fi". "Tants caps…"», p. C3. L'Avui / El Punt Avui.

Usat per a significar que coincideix el nombre de dues coses que tenen relació. Quan la guerra napol.

Eònica, la nostra pagesia féu el que pogué per matar, aïlladament i sense donar batalla, tants soldats francesos com li fou possible. Guardaven de trofeu els cascs o barrets dels soldats morts.

Un consell per a fer entendre que hem de viure i deixar viure, respectar la llibertat d'altri, en lloc de criticar-ho tot.

Sinònim: Cadascú per allà on l'enfila | Tants d'homes, tants de papers.

Equivalent en francès: À chaque fou, sa marotte.

Un consell per a fer entendre que hem de viure i deixar viure, respectar la llibertat d'altri, en lloc de criticar-ho tot.

Sinònim: Cadascú per allà on l'enfila | Tants d'homes, tants de papers.

Equivalent en castellà: Cada loco con su tema.

Son antich y sempre nou proverbi Tal hi vá que no s'ho creu, sa comedia Tants caps, tants barrets y son drama Tal farás tal trobarás.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVIII. La roda de la fortuna. L'equilibri», p. 137. Pagès Editors.

En un conte inèdit publicat per la revista Sàpiens de març del 2020. Per context, m'ha semblat que volia dir que en fem un gra massa. De: Moncada, Jesús.

A hores d'ara, els cafès ja deuen anar-ne plens, tot déu voldrà dir-hi la seva i ja saps allò de tants caps tants barrets.

Lloc: Mequinensa.

Font: Aclariment sobre l'episodi del moll del Canó.

Calders, Pere: Avui Diumenge «"El davantal". "Tants caps, tants barrets"», p. 15. L'Avui / El Punt Avui.

Fer les coses justes.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La roda de la fortuna. Equilibri», p. 226. Edicions Tres i Quatre.
Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.
Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

Cada persona té una opinió diferent.

Eren quatre i no es posaven d'acord. Cadascú volia fer-ho a la seva manera: tants caps tants barrets.

Equivalent en castellà: Cada maestrillo tiene su librillo.

Cadascú una opinió diferent.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 13. Apunts curs nivell C català.

Refrany molt popular, indicador de la diversitat d'opinions davant d'una qüestió. Es correspon amb el refranyllatí.

Equivalent en llatí: Quot homines, tot sententiae.

Font: cfr. II.300.

Sinònim: Fer-ho com a Ogern: l'anarquia consagrada | Fer-ho com els olianesos (o els tragonesos): pocs i mal entesos | Ser pocs i malavinguts | Ser una colla (o un orgue) de gats | Anar cadascú pel seu costat.

Equivalent en castellà: Cada puta por su lado | Ir cada uno por su lado.

Ens assenyala que cadascú té formada la pròpia opinió sobre un fet, una cosa, etc.

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. El barret i el capell», p. 103. Editorial Ausa.

Lloc: Alt Pirineu.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

Significa que hi ha tants parers com persones. Origen en la guerra napoleònica, quan la pagesia catalana féu el que pogué per matar, aïlladament, tants soldats francesos com li fos possible.

Guardaven com a trofeu els cascs o barrets dels soldats i es calculaven els enemics morts pels barrets reunits.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «T», p. 52. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Equivalent en esperanto: Kiom da kapoj, tiom da opinioj | Kiom da homoj, tiom da gustoj | Kiom da koroj, tiom da voloj.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 221. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Gandesa.

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Tret d'un curs de nivell C de català.

Oral / Nadal, Josep. Font oral.

Hi ha tantes opinions com persones i, a més, cadascú té la seva opinió i totes tenen el mateix valor. Segons Amades, la dita té l'origen en la guerra napoleònica, quan es calculaven els enemics morts pels barrets reunits.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.

Cadascú té la seva opinió.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila; Tants d'homes, tants de parers.

Equivalent en castellà: Cada loco con su tema; De tal cabeza, tal sentencia; Tantos hombres, tantos pareceres.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: Cada loco con su tema.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: De tal cabeza, tal sentencia.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: Different strokes for different folks.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: Pon lo tuyo en concejo, y unos dirán que es bueno y otros dirán que es bermejo.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en llatí: Quot homines, tot sententiae (ja atribuïda a Terenci (segle II aC)).

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: So many heads, so many minds.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: Tantas seseras, tantas monteras.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en italià: Tanti uomini, tanti modi di pensare.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en castellà: Tantos hombres, tantos pareceres.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: There's no accounting for taste.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Trad.: Cadascú és lliure de fer les coses a la seva manera.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: To each his own.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Trad.: Tal cap, tal sentència.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en francès: Telle tête, telle sentence.

Cadascú pensa com vol o com pot.

Trad.: Tants caps [o tantes persones], tantes opinions.

Sinònim: Cadascú per on l'enfila | Tants homes, tantes opinions.

Equivalent en anglès: So many men, so many opinions.

Tantes persones, tantes opinions. De: Terenci.

Equivalent en llatí: Quot homines, tot sententiae.

Font: Ph. 454.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Prat i Fernàndez, Cesc (2012): Made in Sabadell. Calidoscopi «Tants caps, tants barrets. Paraules i expressions locals: els sabadellenquismes», p. 138. Web.
Radio Mart (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Tants caps, tants pensars, que no hi ha unanimitat; mes, com es veurà, no és aquest el veritable significat de la locució. En situa l¡origen a Manresa, durant la guerra de la Independència, el 1808—I què? —contestà— no em preguntàreu quants gabatxos havia jo escabetxat? Doncs, tants caps tants barrets. O sigui, que havia mort tants francesos com barrets tenia a la caixa.

Referint-se a diferents persones, dit per a indicar la disparitat d'opinions, de conveniències, de propòsits, etc., entre cadascuna i les altres.

A la pel·lícula Rashomon, tants caps tants barrets: cada personatge narra una versió diferent de la mateixa història.

RodaMots (2010): Cada dia un mot «2413 / Tants caps tants barrets». Web.

És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.

Lloc: La Franja de Ponent.

Rosa (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Web.

Ens recorda la tolerància.

Como es natural, es muy difícil que se dé unanimidad de pareceres. Se emplea para significar que nada debe extrañar la opinión de determinada persona.

Equivalent en castellà: De tal cabeza, tal sentencia. [S&C: 254].

Font: [LEM: 190].

Ja sabem que ningú dona duros a quatre pessetes i que això no és bufar i fer ampolles.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Lloc: Girona.

Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (i III)». Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 151. Museu Arxiu de Sentmenat.

M'ho passa l'Albert Domènech. És la llista manuscrita del pare d'un amic. (Extretes principalment de "Postal de Català" del Correo del dijous).

«Frases fetes i expressions populars». Correu electrònic.

Tantes opinions com persones.

(1981): Apunts de català pràctic. 1 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 13. L'Avui / El Punt Avui.

De totes les estadístiques que s'utilitzen per mesurar l'atur; una de les més fiables (perquè obeeix al principi de tants caps, tants barrets) és la de les altes a la Seguretat Social.

Avui «"A favor". "Més altes"», p. 3. L'Avui / El Punt Avui.

Som diferents, som únics, som singulars.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

8. Tants caps, tants barrets! (2013, 4 fonts)

Discrepar.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 6. Web.

Oposar-se.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 7. Web.

Varietat.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 8. Web.

Discrepar, oposar-se, varietat.

(2013): Locucions i frases fetes «Frases interjectives», p. 4. Web.

11. Tants de caps, tants de barrets (1915, 9 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 41. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Ho diuen de les opinions molt dividides (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «587 Caps», p. 90. Institut Menorquí d'Estudis.

Tots tenim es mateixos drets.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Parts d'es cos», p. 258. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Tants caps, tants barrets

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Tants caps, tants barrets

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «070 - Tants caps, tants barrets»

Tants caps, tants barrets

Pérez Salvà, Camil·la (2009) «Maneres de dir»

Tants caps, tants barrets

Beltran, Jordi (2015): Els refranys més usuals de la llengua catalana

Tants caps, tants barrets

CNL d'Osona (2014): Ets i uts... A l'abril cada paraula val per mil «Tants caps tants barrets»

Tants caps, tants barrets

El Foment de Girona (2019): Test dites

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte