Una flor no fa estiu, ni dues primavera

227 recurrències en 63 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Un flor no fa estiu (2010, 1 font)

2. Un flor no fa estiu, ni dues primavera (2011, 1 font)

És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.

Lloc: La Franja de Ponent.

Rosa (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Web.

3. Un' oranella no fa estíu (1979, 1 font)

Sinònim: Una oronella no fa estiu.

Lloc: Mallorca.

Font: Diari de Buja, 113.

4. Una aronélla no fà estíu (1979, 1 font)

Sinònim: Una oronella no fa estiu.

Lloc: Mallorca.

Font: DMC, 613.

10. Una figa (o una flor, o una oreneta) no fa estiu (2012, 1 font)

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una flor no fa estiu, ni dues primavera.

12. Una flor (o oreneta) no fa estiu, ni dues primavera (1997, 1 font)

13. Una flor fa pas la primavera (1917, 1 font)

Sinònim: Una flor fa pas primavera.

14. Una flor fa pas primavera (1882, 3 fonts)

15. Una flor fa pas primavera (ross.) (2012, 1 font)

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una flor no fa estiu, ni dues primavera.

16. Una flor no fa abril, sinó mil (1951, 5 fonts)

L'abril és el mes de les flors. Molts són els arbres que treuen mostra, com a bastament ho diu el refrany.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català III «Abril. La vida al camp», p. 211. Salvat, S.A. de Ediciones.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

17. Una flor no fa el maig (1987, 1 font)

18. Una flor no fa estiu (1831, 34 fonts)

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.
Correu / Cases, Maria Antònia (2010). Correu electrònic.
Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.

Lloc: Arenys de Mar (Maresme).

Correu / Fors i Vilaseca, Maria Consol (2010). Correu electrònic.

L'excepció.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Alt Pirineu.

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «Del temps», p. 27. Autoedició.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. U», p. 8. PDF.
Maite Curto Sabatè (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Equivalent en esperanto: Unu hirundo printempon ne alportas | Unu soldato militon ne faras.

Una cosa no té perquè catalogar la persona.

Oral / Monereo, Montse (mare). Font oral.

Un sol cas no pot ser pres com a norma general. També vol indicar que calen indicis per afirmar quelcom.

Vol dir que un objecte o fet isolat no es pot prendre com a norma o regla general (D.).

Equivalent en castellà: Una espiga no hace manojo.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1348 Flor», p. 185. Institut Menorquí d'Estudis.

Una bona obra, no basta per anar al cel.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Arbres. Plantes. Fruites», p. 168. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
(2009): Crònica.cat «Editorial. Iniciativa Internacionalista, la Llei de Partits i la democràcia de baixa qualitat». Web.

19. Una flor no fa estiu (ni dues primavera) (2008, 1 font)

Aquest refrany, provinent del llatí "una hirundo non facit ver", vol dir que perquè una cosa sigui d'una determinada manera, la resta no ho han de ser forçosament.

5. Món rural i climatologia.

Sinònim: Una oreneta no fa estiu.

Equivalent en castellà: Una golondrina no hace verano.

Aquest refrany, provinent del llatí "una hirundo non facit ver", vol dir que perquè una cosa sigui d‟una determinada manera, la resta no ho han de ser forçosament.

5. Món rural i climatologia.

Sinònim: Una oreneta no fa estiu.

Equivalent en anglès: One swallow doesn't make a summer (Trad.: Una oreneta no fa estiu).

Aquest refrany, provinent del llatí "una hirundo non facit ver", vol dir que perquè una cosa sigui d‟una determinada manera, la resta no ho han de ser forçosament.

5. Món rural i climatologia.

Sinònim: Una oreneta no fa estiu.

Equivalent en francès: Une hirondelle de fait pas printemps (Trad.: Una oreneta no fa pas primavera).

20. Una flor no fa estiu ni dos primavera (1847, 2 fonts)

21. Una flor no fa estiu ni duas primavera (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 21. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

22. Una flor no fa estiu ni dues primavera (1979, 11 fonts)

Recordeu que una flor no fa estiu ni dues primavera, i que no es pot matar tot el que és gras.

Que no n'hi ha prou fent un o dos cops les coses bé, s'han de fer sempre.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.

Semàntica dels connectius: conjuntiu negatiu ni (ni = de la mateixa manera, com).

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 88. Publicacions de la Universitat de València.

Quant a la formació de noves expressions lexicalitzades, podem constatar que moltes unitats fraseològiques deriven de proverbis i que caldria tenir en compte aquesta font de formació fraseològica natural per a resoldre necessitats expressives sense haver.

De recórrer a préstecs incòmodes d'altres llengües.

Sinònim: Ser la flor que no fa estiu.

Recomana de tenir una actitud realista davant els fets ja que calen indicis diversos per afirmar qualsevol cosa; la primera impressió pot resultar errònia.

23. Una flor no fa estiu noi dues primavera (2010, 1 font)

25. Una flor no fa estiu, ni dues primavera (1900, 36 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Es diu per indicar que són excepcions, i no convé treure conclusions generals de fets aïllats.

Sinònim: Una flor no fa estiu | Una figa no fa estiu | Una flor no fa maig | Una flor no fa maig, ni una gota fa raig | Un gri, tot sol, no fa estiu | Una oreneta (o oronella) no fa estiu.

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Correu / Angrill, Agustí (2010). Correu electrònic.
Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Estiu». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Primavera». Web.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una figa (o una flor, o una oreneta) no fa estiu | Una flor fa pas primavera (ross.) | Una flor no fa maig | Una flor no fa primavera | Una mosca no fa estiu, com una flor no fa abril.

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una figa (o una flor, o una oreneta) no fa estiu | Una flor fa pas primavera (ross.) | Una flor no fa maig | Una flor no fa primavera | Una mosca no fa estiu, com una flor no fa abril.

Equivalent en anglès: One swallow does not make a summer.

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una figa (o una flor, o una oreneta) no fa estiu | Una flor fa pas primavera (ross.) | Una flor no fa maig | Una flor no fa primavera | Una mosca no fa estiu, com una flor no fa abril.

Equivalent en castellà: Una golondrina no hace verano.

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una figa (o una flor, o una oreneta) no fa estiu | Una flor fa pas primavera (ross.) | Una flor no fa maig | Una flor no fa primavera | Una mosca no fa estiu, com una flor no fa abril.

Equivalent en castellà: Una lluvia no hace invierno.

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una figa (o una flor, o una oreneta) no fa estiu | Una flor fa pas primavera (ross.) | Una flor no fa maig | Una flor no fa primavera | Una mosca no fa estiu, com una flor no fa abril.

Equivalent en francès: Une hirondelle ne fait pas le printemps.

Un sol cas no pot ser pres com a norma general. També vol indicar que calen indicis per afirmar quelcom.

Recomana tenir una actitud realista davant els fets; abans d'afirmar qualsevol cosa, ens cal més d'un indici.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «l'oratge, el sol i la lluna», p. 42. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): Els refranys meteorològics. Web.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «un, flor, únic». Web.
Revista Eix@mple web (1999): Tria de proverbis. Web.

Sinònim: Una oreneta no fa estiu.

Equivalent en castellà: Una golondrina no hace verano.

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 120. Museu Arxiu de Sentmenat.

26. Una flor no fa estiu, ni dues primavera (o ni una gota un riu) (2007, 1 font)

Sinònim: Una flor no fa maig, ni una gota un raig.

Equivalent en castellà: Una golondrina no hace verano.

28. Una flor no fa estiu; ni dos, primavera (1974, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Castelló Guasch, Joan (1974): Eivissa, 4, p 17-19 «Rondalla eivissenca. Es adagis», p. 20. Revista Eivissa.

29. Una flor no fa estiu; ni dues, primavera (1993, 1 font)

Vol dir que un objecte o fet isolat no es pot prendre com a norma o regla general (D.).

Equivalent en castellà: Una espiga no hace manojo.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1348a Flor», p. 186. Institut Menorquí d'Estudis.

34. Una flor no fa primavera (1399, 20 fonts)

Comença el llibre quart seguint la conversa els dos personatges, amb tema semblant, B. Metge es proposa de contradir els arguments emprats pel seu contrari, i li pregunta: "E dels homes, què te'n sembla?" Tiresias contesta: "No hi ha comparació". Replica. De: Betge, Bernat.

B. Metge; Tiresias, a la fi, diu: "Via, doncs, vejam què et va per lo cor". Al cas que primerament li exposa, respon:.

Font: Lo somni (p. 135, 4-5).

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Estacions. Primavera», p. 243. Edicions Tres i Quatre.

El fet de que qualsevol cosa et surti bé no vol dir que no hagis de continuar treballant, ser constant i rigorós per tirar endavant.

Lloc: Cadaqués.

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Primavera». Web.

Lloc: Menorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Menorca». Blogger.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 41. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 91. Editorial l'Esquer.
Metge, Bernat (1399): Lo somni «Libre Quart», p. 87. Ramon Miquel y Planas.

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una flor no fa estiu, ni dues primavera.

Un sol cas no pot ser pres com a norma general.

Sinònim: Una figa no fa estiu. [P: II, 4790] | Una flor no fa estiu. [P: II, 4790] | Una figa (o Una flor) no fa estiu. [S&C. 861] | Una flor no fa estiu, ni dues primavera. [P: II, 4790].

Equivalent en castellà: Una lluvia no hace invierno. [S&C: 862].

Font: [P: II, 4747].

Sinònim: Una figa no fa estiu. [P: II, 4790] | Una flor no fa estiu. [P: II, 4790] | Una figa (o Una flor) no fa estiu. [S&C. 861] | Una flor no fa estiu, ni dues primavera. [P: II, 4790].

Equivalent en francès: Une hirondelle ne fait pas le printemps. [DG: VIII i XVI] - [S&C: 861].

Font: [P: II, 4747].

The swallow is a migratory bird, visiting Great Britain in April and leaving for warmer climes in September. As far as Great Britain is concerned, ‘spring' is more accurate than ‘summer'. Aristotle, the Greek philosopher, wrote: ‘One swallow does.

Not make spring, nor does one fine day'. The proverb reminds us that winter is not necessarily over just because we have seen one swallow. By extension we are reminded also that any single piece of evidence is not enough to prove anything.

Sinònim: Una figa no fa estiu. [P: II, 4790] | Una flor no fa estiu. [P: II, 4790] | Una figa (o Una flor) no fa estiu. [S&C. 861] | Una flor no fa estiu, ni dues primavera. [P: II, 4790].

Equivalent en anglès: One swallow does not make a summer. [EPE: 540] - [S&C: 861].

Font: [P: II, 4747].

Un hecho aislado no sirve de base para hacer una afirmación de carácter general. Uno solo es poco y son necesarios varios para emitir un juicio definitivo.

Sinònim: Una oreneta no fa estiu [P: II, 4790] | Una oreneta (o oronella, o vinjolita) no fa estiu, ni dues primavera [P: II, 4790] | Una orenella no fa estiu, ni dues primavera. [S&C. 861].

Equivalent en castellà: Una golondrina no hace verano [, ni una sola virtud bienaventurado]. [S&C: 861].

Font: [P: II, 4747].

Un sol cas no pot ser pres com a norma general | També vol indicar que calen indicis per afirmar quelcom | Ens recorda la prudència de no prendre un fet aïllat com a norma.

Sinònim: Una figa no fa estiu. [P: II, 4790] | Una flor no fa estiu. [P: II, 4790] | Una figa (o Una flor) no fa estiu. [S&C. 861] | Una flor no fa estiu, ni dues primavera. [P: II, 4790].

Equivalent en castellà: Una golondrina no hace el verano. [DG: VIII i XVI].

Font: [P: II, 4747].

Lloc: Ribera.

35. Una flor no fa primavera, i dues no fan estiu (2011, 1 font)

36. Una flor no fa primavera, ni dues estiu (1998, 4 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Zabaleta i Llauger, Pau (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

37. Una flor no fa primavera, ni dues fan estiu (2010, 1 font)

38. Una flor, no fa estiu (2010, 2 fonts)

Correu / Manejas, Griselda (2010). Correu electrònic.

42. Una mosca no fa estiu (1980, 10 fonts)

Vol dir que no te'n refiis que ja ha arribat el bon temps, el mateix ho he sentit algun cop amb orenetes.

Correu / Solé, Marta (2010). Correu electrònic.

Sentit per l'autor a la zona de Mollerussa (Lleida).

Sinònim: Una flor no fa estiu.

Oral / Nadal, Josep. Font oral.

Lloc: El Pont de Suert.

43. Una mosca no fa estiu, com una flor no fa abril (1987, 2 fonts)

Lloc: Garrigues.

Un sol cas no pot ser pres per la totalitat d'un conjunt ni tampoc, és clar, com a norma general.

Sinònim: Una flor no fa estiu, ni dues primavera.

44. Una mosca no fa istiu (1926, 3 fonts)

45. Una mosca no fa primavera, ni dues estiu (1998, 1 font)

47. Una orenella no fa estiu (1986, 2 fonts)

Les orenelles vénen a l'esttiu i sempre en ardades molt grans; per això, si en ve una de sola es diu aquest refrany. S'aplica a multitud de circumstàncies.

Sinònim: Una orenella no fa estiu ni dos primavera.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 53. Institut d'Estudis Eivissencs.

48. Una orenella no fa estiu, ni dues primavera (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Estacions. Estiu», p. 243. Edicions Tres i Quatre.

49. Una oreneta (o oronella, o vinjolita) no fa estiu, ni dues primavera (1999, 1 font)

Un sol cas no pot ser pres com a norma general. També vol indicar que calen indicis per afirmar quelcom.

50. Una oreneta no fa estiu (1831, 16 fonts)

Lloc: Balsareny.

Escola Guillem de Balsareny (1989): Dites populars «Dites conegudes pels pares. Referents a les estacions. Primavera», p. 12. Escola Guillem de Balsareny.

Sinònim: Una flor no fa estiu, ni dues primavera | Una flor no fa estiu.

Lloc: Alt Pirineu.

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.

Un sol cas no pot ser pres com a norma general. També vol indicar que calen indicis per afirmar quelcom.

51. Una oreneta no fa estiu ni dues primavera (1990, 1 font)

52. Una oreneta no fa estiu, ni dues primavera (1982, 9 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Estiu». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Primavera». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 25. Web.

53. Una oreneta no fa estiu, ni dues, primavera (1984, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre els ocells. Dites sobre les orenetes». Web.

Aquest refrany desenvolupa una mica més la idea del que empra Aristòtil en l'Etica Nicomaquea: 'Una oreneta no fa primavera', a fi d'il·lustrar la idea que la tasca de l'home necessita temps. De: Aristòtil.

Sinònim: Una oreneta no fa primavera.

Font: Etica Nicomaquea 1.6.17.

54. Una oreneta no fa primavera (2001, 3 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre els ocells. Dites sobre les orenetes». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Primavera». Web.

55. Una oronella (o vinjolita) no fa estiu, ni dues primavera (1993, 1 font)

Un exemplar no fa regla (J. Rosselló). Vegi's n. 1348 i 1348a.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2009 Oronella», p. 281. Institut Menorquí d'Estudis.

56. Una oronella no fa estiu (1869, 5 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 41. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

No es pot jutjar una persona per un sol fet.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Animals. Menors», p. 163. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Lloc: Ribera.

57. Una oronella no fa estiu però alegra qui la viu (2013, 1 font)

(2013): Twitter. Twitter.

60. Una oroneta no fa estiu (1987, 9 fonts)

Proverbis o 'sentències transferides a l'ús comú', segons F. de Borja Moll.

Equivalent en llatí: Una enim hirundo ut dicitur ver non designat.

Font: Liber elegentiarum.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 91. Editorial l'Esquer.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. U», p. 61. Ajuntament de Quart.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

61. Una oroneta no fa primavera (1934, 2 fonts)

Una flor no fa estiu, ni dues primavera

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Una flor no fa estiu, ni dues primavera

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

Una flor no fa estiu, ni dues primavera

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

Una flor no fa estiu, ni dues primavera

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «066 - Una flor no fa estiu, ni dues primavera»

Una flor no fa estiu, ni dues primavera

Faves comptades (2015) «Twitter»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte