Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou

218 recurrències en 134 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. A gat escaldat / aigo teba li basta (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. IV.- Animals menors», p. 284. Institut Menorquí d'Estudis.

2. A gat escaldat amb aigua tèbia en te prou (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

3. A gat escaldat, aigo teba li basta (1984, 1 font)

Ets escarmentats, solen ésser previsors.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Animals. Menors», p. 158. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

4. A gat escaldat, aigua freda (o teba) li basta (1993, 1 font)

Significa que els escarmentats solen esser previsors dels perills (D.).

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría huye.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1404 Gat-I», p. 193. Institut Menorquí d'Estudis.

5. A gat escaldat, aigua teba li basta (2020, 1 font)

Lloc: Menorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Menorca». Blogger.

6. A gat escaldat, aigua tèbia li basta (2008, 1 font)

A qui l'han ferit en, o per qualque cosa, va mlt alerta a no repetir situació. Un escalivat va més alerta amb els perills.

Sinònim: Gat escaldat, d'aigua freda fuig | Gat escaldat, d'aigua freda tem.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «1. Animals. 1.17. Moix /Gat. Refranys», p. 48. Editorial Moll.

7. A gat escaldat, l'aigua tèbia l'espanta (1997, 2 fonts)

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda (o tèbia) fuig.

Equivalent en castellà: De los escarmentados nacen (o salen) los avispados | EL gato escaldado del agua fría huye | Si te pica el alacrán, corre, corre, sacristán.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Escaldat», p. 55. Edicions 62.

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Sinònim: Gat escaldat, aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Gossos i gats», p. 467. Edicions 62.

9. El gat escaldat amb aigua tèbia en té prou (2014, 1 font)

Es diu quan a algú li ha passat una cosa i a l’altra ja va amb precaució.

Sinònim: Gat escaldat d'aigua freda fuig.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «G», p. 176. Juli Jordà Mulet.

11. El gat escaldat amb l'aigua fresca te prou (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «E», p. 21. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

13. El gat escaldat amb poca aigua té prou (2010, 1 font)

L'escarmentat ja no es fia fàcilment.

Verdú, Jordi Raül (2010): La velleta refranyera, p. 17. Edicions del Bullent.

14. El gat escaldat d'aigua tèbia fuig (1 font)

Estar escarmentat.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

16. El gat escaldat de l'aigua gelada fuig (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys d'animals». Web.

17. El gat escaldat de l'aigua tèbia en fuig (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.
Layola i Fabra, Aleix (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

21. El gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou (1996, 2 fonts)

Quant a la formació de noves expressions lexicalitzades, podem constatar que moltes unitats fraseològiques deriven de proverbis i que caldria tenir en compte aquesta font de formació fraseològica natural per a resoldre necessitats expressives sense haver de recórrer a préstecs incòmodes d'altres llengües.

Sinònim: Ser gat escaldat.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Introducció», p. 25. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. El gat i la rata», p. 118. Garsineu Edicions.

22. El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou (1987, 3 fonts)

Sinònim: El gat escaldat, de l'aigua 'gelà' fuig.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 119. Editorial l'Esquer.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Nou.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

23. El gat escaldat, amb l'aigua fresca en té prou (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Febrer», p. 17. Ajuntament de Cocentaina.

24. El gat escaldat, amb l'aigua fresca té prou (2012, 1 font)

Se sol dir per a indicar que algú ha tingut una mala experiència i que està alerta per a no repetir-la.

Verbofília. Populogis (2012): Verbofília. Populogis «rbn.jimdo.com/verbof%C3%ADlia/populogis/». Web.

25. El gat escaldat, de l'aigua 'gelà' fuig (1987, 1 font)

Sinònim: El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 119. Editorial l'Esquer.

26. El gat escaldat, de l'aigua fresca fuig (2020, 1 font)

Lloc: València.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

27. El gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig (1 font)

"Desclot": Avui «"Entre parèntesis". "Coscubiela i la llengua"», p. 36. L'Avui / El Punt Avui.

28. El gat escaldat, en aigua calenta té prou (*) (2010, 1 font)

Lloc: Bocairent (Vall d'Albaida).

Correu / Palou, Jordi (2010). Correu electrònic.

29. El gat escaldat, en aigua gelà en té prou (2010, 1 font)

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

30. El gat escaldat, en auia calenta té prou (1993, 1 font)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

31. El gat escaldat, fuig de l'aigua freda (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Gats i gossos», p. 116. J. Huguet Pascual, editor.

32. Fugir d'alguna cosa com un gat de l'aigua freda (1 font)

Si a nosaltres ens interessa la frase clara i contundent, vosaltres fugiu del matís com un gat de l'aigua freda.

Rahola, Pilar: Avui «"Diàleg". "A Salvador Alsius, degà del Col·legi…», p. 17. L'Avui / El Punt Avui.

33. Gat ascaldat ja no rata (2004, 1 font)

Lloc: Lleida.

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Ascaldar», p. 20. Pagès Editors.

34. Gat ascaldat, amb aigua tèbia ja en té prou (2004, 1 font)

Lloc: Lleida.

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Ascaldar», p. 20. Pagès Editors.

35. Gat escaldad aigua freda li basta (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fria huye.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 289. Imp. de Miguel Parpal.

36. Gat escaldat (1995, 4 fonts)

Escarmentat / dit per a referir-se a algú que ha pres ensenyament del que ha experimentat per no tornar a incórrer en falta, a arriscar-se, etc.

No voldrà prendre-hi part; és gat escaldat. La darrera vegada li va resultar molt malament i no vol repetir el fracàs / És gat escaldat; s'hi va fer mal un cop i ja no hi vol tornar més.

Sinònim: Quedar escaldat.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Escarmentat». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Gat escaldat, d'aigua tèbia tem.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 67. Llibres de l'Index, S.A..

Persona (o animal) escarmentada, escamnada, desenganyada.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Gat gata m. i f.», p. 180. Edicions 62.

Escarmentat.

Sinònim: Avisat, advertit, escamnat, desenganyat.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «G», p. 169. Edicions 62.

37. Gat escaldat / de l'aigua freda fuig (2010, 1 font)

Lloc: Vilanova i la Geltrú.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

38. Gat escaldat /escarmentat, amb aigua tèbia en té prou (2011, 1 font)

Lloc: Solsona.

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Els valors. Desconfiar per prevenir», p. 180. Institut Francesc Ribalta.

40. Gat escaldat ab aigua tebia'n té prou (1910, 1 font)

Nos la posa com exemple perquè fugim del perill.

Sinònim: La mosca fuig / de l'olla que bull.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VIII. Insectes. II. Monografies. Mosca. Aforismes», p. 472. L'Avenç.

42. Gat escaldat ab aygua tebia n' tè prou (1803, 1 font)

Ref.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fria ha miedo.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Gat», p. 402.

Ref.

Equivalent en llatí: Piscis, quo laesus, vix visum diffugit hamum.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Gat», p. 402.

43. Gat escaldat ab aygua tebia èn tè prou, ó á l'aygua tebia tè pòr (1803, 1 font)

Ref.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fria ha miedo, ó huye.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Aygua», p. 78.

Ref.

Equivalent en castellà: Quien del alacran está picado la sombra le espanta.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Aygua», p. 78.

Ref.

Equivalent en llatí: Vel gelidae refugit contactum territus undae Felis, quem fervens laeserit unda semel.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Aygua», p. 78.

45. Gat escaldat aigua freda fuig (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: De los escarmentados se hacen los avisados.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 128. Editorial Pòrtic.

46. Gat escaldat aigua freda tem (1948, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1948): Ibiza, núm. 26, gener-juny 1948 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 448. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Qui té una mala experiència, recela sense motius.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OH - Observacions d'humor», p. 111. Institut d'Estudis Eivissencs.

49. Gat escaldat aigua tèbia tem (2010, 3 fonts)

Equivalent en esperanto: Brogita eĉ sur akvon blovas | Post la falo oni fariĝas singarda.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Animals salvatges i domèstics | Sovaĝaj kaj hejmaj bestoj», p. 29. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

50. Gat escaldat amb aiga tebi en té prou (2017, 1 font)

Sinònim: V. Gat escaldat amb aiga tebi fuig.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 230. Salvat, S.A. de Ediciones.

51. Gat escaldat amb aiga tebi fuig (2017, 1 font)

Quan algú està escarmentat, amb poca cosa en té prou per no voler-ne saber més.

Sinònim: Gat escaldat amb aiga tebi en té prou.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 230. Salvat, S.A. de Ediciones.

52. Gat escaldat amb aigua freda en té prou (2001, 1 font)

Qui ha naufragat sent horror fins i tot de les aigües tranquil·les. De: Ovidi.

Equivalent en llatí: Tranquillas etiam naufragus horret aquas.

Font: Pont. 2.7.8.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2918», p. 167. Enciclopèdia Catalana.

55. Gat escaldat amb aigua tèbia en te prou (2010, 1 font)

Lloc: Nalec (Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

56. Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou (1977, 12 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Equivalent en castellà: Perro escarmentado huye del bastón.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 128. Editorial Pòrtic.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XXI. Els animals. Els gossos i els gats», p. 165. Pagès Editors.

Lloc: Bot.

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «Les dones al carrer», p. 27. Autoedició.

La força condicionant del record d'una experiència amarga també era expressada per la llengua llatina d'una forma molt gràfica i entenedora.

Equivalent en llatí: Tranquillas etiam naufragus horret aquas.

Font: cfr. II.356.

Escolà i Tuset, Josep M. (1997): Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques «III. Referències i expressions d'origen clàssic. 108», p. 91. Edicions 62.
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «PENSEM I CREIEM. LA DESTRESA I LA SAVIESA», p. 26. L'Avui / El Punt Avui.

Font: VT, CL, CO, CR, FI, FL, FV, FX, ME, MR, MS, N, TA, TC, VR.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «La naturalesa de la natura», p. 28. Instituto de Estudios Turolenses.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 5. Del món de les bèsties», p. 69. Edicions Salòria.

Els escarmentats solen ser previsors dels perills.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats; L'experiència aconsella la prudència.

Equivalent en castellà: De los escarmentados nacen (o salen) los avisados; Gato escaldado del agua fría huye.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «gat». Editorial Barcanova.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Constantí (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Sinònim: A gat escaldat, l'aigua tèbia l'espanta | Gat escaldat, aigua tèbia tem | Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Gossos i gats», p. 467. Edicions 62.

57. Gat escaldat amb l'aigua tèbia en té prou (1993, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals domèstics i de granja». Web.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de bèsties i d'altres», p. 64. Seuba Edicions.

59. Gat escaldat d'aigo freda tem (1979, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 89. Randa.

60. Gat escaldat d'aigua freda fuig (1993, 4 fonts)

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ribes de Freser (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Vegi's n. 1404.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1413b Gat-I», p. 194. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: Ontinyent.

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. G», p. 139. Edicions Víctor.

61. Gat escaldat d'aigua freda tem (2010, 1 font)

Lloc: Alaró (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

63. Gat escaldat de l'aigua calenta fuig (2010, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

66. Gat escaldat de l'aigua tevia fuig (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

67. Gat escaldat de l'aigua tèbia fuig (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona i Rellinars (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ribes de Freser (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Andreu Salou (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

68. Gat escaldat de l'aigua tèbia fuig (o amb aigua tèbia en té prou) (2016, 1 font)

Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 7. Refranys de flora, fauna i natura». Llibres de l'Index, S.A..

69. Gat escaldat de s'aigua freda fuig (2010, 1 font)

Lloc: Santa Eulària (Eivissa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

70. Gat escaldat en aigua tibia 'n te prou (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa.

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

71. Gat escaldat en aigua tèbia en té prou (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

73. Gat escaldat en aygua tebia n' té prou (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fria tiene miedo.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «338», p. 78. Imprenta de Saurí y Compañía.

75. Gat escaldat fuig de l'aigua freda (2010, 1 font)

Lloc: Cabrera de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

76. Gat escaldat fuig de l'aigua tèbia (2010, 1 font)

Lloc: Horta (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

77. Gat escaldat fuig de l'aygua freda (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

78. Gat escaldat l'aigua tèbia tem (2010, 1 font)

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

79. Gat escaldat que amb aigua tèbia en té prou (1 font)

Oral / Nadal, Josep. Font oral.

81. Gat escaldat, / amb aigua tèbia en té prou (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 60. Autoedició.

83. Gat escaldat, ab aygua freda'n té prou (1910, 2 fonts)

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo gat. Aforismes», p. 111. L'Avenç.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en occità: A cat escaudat / l'aigue fresche l'y fay pau (Llenguadoc).

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo gat. Aforismes», p. 111. L'Avenç.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría huye.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo gat. Aforismes», p. 111. L'Avenç.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en francès: Chat échaudé craint l'eau froide.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo gat. Aforismes», p. 112. L'Avenç.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en francès: Chat échaudé ne revient pas en cuisine.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo gat. Aforismes», p. 112. L'Avenç.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent: Gatu escamau al agua fría tien mieu.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo gat. Aforismes», p. 112. L'Avenç.

87. Gat escaldat, ab aígua tebia tè prou (1839, 1 font)

Equivalent en castellà: Gato escaldado de la agua fria ha miedo | Quien del alacran está picado la sombra le espanta | Vieja escarmentada, arregazada pasa el agua.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 647. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

88. Gat escaldat, aigo teba li basta (2010, 1 font)

Lloc: Ciutadella (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

89. Gat escaldat, aigua freda tem (1974, 5 fonts)

Lloc: Eivissa.

Castelló Guasch, Joan (1974): Eivissa, 4, p 17-19 «Rondalla eivissenca. Es adagis», p. 20. Revista Eivissa.

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría tiene miedo.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 38. Institut d'Estudis Eivissencs.

Qui ha naufragat sent horror fins i tot de les aigües tranquil·les. De: Ovidi.

Equivalent en llatí: Tranquillas etiam naufragus horret aquas.

Font: Pont. 2.7.8.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2918», p. 167. Enciclopèdia Catalana.

Qui ho ha patit, ho tem. De: Horaci.

Equivalent en llatí: Expertus metuit.

Font: Ep. 1.18.87.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «896». Enciclopèdia Catalana.

Vegi's n. 1404.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1413 Gat-I», p. 194. Institut Menorquí d'Estudis.

90. Gat escaldat, aigua tèbia li fa por (1969, 2 fonts)

Equivalent en francès: Chat échaudé craint l'eau tiède.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «El gat / Le chat», p. 460. Robert Morel Editeur.

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa Ruiz, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. G», p. 366. Web.

91. Gat escaldat, aigua tèbia tem (1979, 3 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Sinònim: A gat escaldat, l'aigua tèbia l'espanta | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Gossos i gats», p. 467. Edicions 62.

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Aigua», p. 13. Editorial Millà.

93. Gat escaldat, amb aigua freda en té prou (1993, 1 font)

Vegi's n. 1404.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1413a Gat-I», p. 194. Institut Menorquí d'Estudis.

94. Gat escaldat, amb aigua tebia en té prou (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: El gato escaldado del agua fría huye, ó tiene miedo | Gato escaldado huye del agua tibia.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. G», p. 805. Antoni López, Editor.

95. Gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou (1984, 31 fonts)

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 25. V&P.

Encara té vigència.

Lloc: Arbeca.

Bellmunt, Teresa (2005): La Borrassa. Per saber què passa!, 6, p19-20 «Refranys i dites sense actual vigència», p. 20. Revista El Borinot.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La capacitat intel·lectual. Saviesa», p. 129. Edicions Tres i Quatre.
Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «Els animals. Mamífers», p. 68. Graó Editorial.
Daban, Ángel (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Refrany que ensenya que les persones que han sofert un dany, solen estar atentes a no sofrir-ne d'altres, encara que no siguin tan greus.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría huye | De los escarmentados salen los avisados.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Gat», p. 127. Enciclopèdia Catalana.

Sinònim: Si camines per mal lloc, passa-hi a poc a poc.

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría huye |.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «584», p. 173. Garsineu Edicions.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «G 305», p. 713. Columna Edicions.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Aigua». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 193. Editorial Millà.
Oreneta Porpra - I de Yzaguirre (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Pla de l'Estany.

Plana i Payraló, Miquel; Puntí i Sants, Teresa (1990): Dites i refranys populars de la comarca del Pla de l'Estany «Moralitat», p. 16. Ajuntament de Banyoles.

Quan ens passa alguna cosa dolenta, intentem que no ens torni a passar més.

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar, p. 40. Vox.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 22. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals». Web.

Recelós.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Enteniment: desconfiança», p. 76. Edicions 62.
Salvà, Francesc (1990): Aforismes i refranys, p. 12. Editorial Miguel A. Salvatella.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en francès: Chat échaudé craint l'eau froide. [DG: II i XI] - [S&C: 414].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en francès: Chat échaudé ne revient pas en cuisine. [S&C: 249].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en castellà: El escarmentado, bien conoce el vado. [S&C: 329].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en francès: L'expérience rend sage. [S&C: 329].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en anglès: The scalded cat fears cold water. [S&C: 414].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

De los daños o males sufridos se adquiere la suficiente experiencia para evitar volver a caer en ellos.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en castellà: De los escarmentados nacen los avisados. [MK: 22.024] - [S&C: 249].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Dit del qui ja ja estat escarmentat | L'experiència aconsella la prudència.

Sinònim: A gat escaldat, l'aigu atèbia l'espanta. [P: XI, 969] | Gat escaldat aigua tèbia tem. [P: XI, 969] | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. [P: XI, 969] | Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig. [P: XI, 969].

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría ha miedo. [MK: 21.999].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

If we have had an unpleasant experience, we are very anxious to avoid a repetition. A similar proverb is A BURNT CHILD DREADS THE FIRE.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en anglès: Once bitten, twice shy. [EPE: 526] - [S&C: 249].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Indica la importància de l'experiència.

Quien ha sufrido un daño trata de evitar en el futuro caer en situaciones parecidas, gracias a la experiencia adquirida.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría huye. [DG: II i XI] - [S&C: 414].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Lloc: Blanes.

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 35. Web.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

96. Gat escaldat, amb aigua tèbia fuig (1968, 1 font)

Qui ha estat escarmentat va amb por.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «IV. Dites populars», p. 142. Editorial Claret.

98. Gat escaldat, amb aigua tèbia, en té prou (2008, 1 font)

Vol dir que les persones que han sofert un dany, solen estar atentes a evitar-ne d'altres, encara que no siguin tan greus.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

100. Gat escaldat, arnb aigua tebia en té prou (1984, 1 font)

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

102. Gat escaldat, aygua tebia li fa por (1917, 1 font)

Sinònim: Gat escaldat, aigua tèbia li fa por.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 174. Editorial Trabucaire.

103. Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou (1910, 1 font)

Lloc: Rosselló.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo gat. Aforismes», p. 111. L'Avenç.

105. Gat escaldat, d'aigua freda en fuig (2010, 1 font)

Lloc: Eivissa (Illes Balears).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

108. Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig (1999, 1 font)

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Sinònim: A gat escaldat, l'aigua tèbia l'espanta | Gat escaldat, aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Gossos i gats», p. 467. Edicions 62.

109. Gat escaldat, d'aigua tèbia en té prou (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona, Alacant i València.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

110. Gat escaldat, d'aigua tèbia fuig (1985, 3 fonts)

Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.

Lloc: Torroella de Montgrí.

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «12. Com la processó de mata...», p. 131. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Llucmajor (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

111. Gat escaldat, d'aigua tèbia tem (2014, 1 font)

Amb el significat de «els escarmentats són els que més vigilen».

Sinònim: Gat escarmentat aigua tèbia tem.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XI. Els animals. Gossos i gats», p. 257. Llibres de l'Index, S.A..

112. Gat escaldat, de l'aigua freda fuig (2013, 2 fonts)

Gato.

Equivalent en gallec: Gato escaldado, da auga fría foxe.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 71. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Gat.

Equivalent en gallec: Gato escaldado, da auga fría foxe.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 108. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

113. Gat escaldat, de l'aigua fuig (2010, 1 font)

Lloc: Banyeres de Mariola (Alcoià).

Correu / Martínez Ferré, Josep Miquel (2010). Correu electrònic.

114. Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig (2010, 3 fonts)

Correu / Mozart, Aria (2010). Correu electrònic.

Lloc: Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Quart de Poblet (València).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en francès: Chat échaudé craint l'eau froide.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en castellà: De los escarmentados nacen los avisados.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en castellà: El que se quema con leche, ve una vaca y llora (Argentina).

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría huye.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en anglès: The scalded cat fears cold water.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Trad.: 'L'experiència fa savi.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en francès: L'expérience rend sage.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Trad.: Gat escaldat no torna a la cuina.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en francès: Chat échaudé ne revient pas en cuisine.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Trad.: Mossegat una vegada, doblement espantadís.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en anglès: Once bitten, twice shy.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

116. Gat escaldat, en aigua tèbia en té prou (1983, 2 fonts)

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Escaldat», p. 30. El Llamp.

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Gat», p. 36. El Llamp.

117. Gat escaldat, en aigua tébia en té prou (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. G», p. 4. PDF.

118. Gat escaldat, fuig de l'aigua freda (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

119. Gat escaldat, l'aigua freda li fa por (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Daban, Ángel (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.

121. Gat escaldat, no mira l'aigua ni per un forat (2010, 1 font)

Lloc: Xixona (Alacantí).

López Coloma, Fabián (2010): Expressions xixonenques. Web.

122. Gat escaldat, á la aygua tebia té por (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Quien del alacran está picado, la sombra le espanta.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «97», p. 26. Imprenta de Saurí y Compañía.

126. Gat escalivat no entra en l'aigua (2010, 2 fonts)

Lloc: Xàtiva (Costera).

Correu / Bataller Grau, Vicent (2010). Correu electrònic.

Lloc: Xàtiva (Costera).

Correu / Bataller, Vicent (2010). Correu electrònic.

127. Gat escamnat ab ayga tebia'n te prou (1883, 1 font)

Sinònim: Un avisat val per dos.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 38. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

128. Gat escarmentat, amb aigua tèbia en té prou (1982, 1 font)

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. Agrícoles», p. 169. Museu de Vilafranca.

130. Gát escaldát â âygo freda tem (1979, 1 font)

Sinònim: Gat escaldat d'aigo freda tem.

Lloc: Mallorca.

Font: Diari de Buja, 132.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 89. Randa.

131. Gât escaldâd d'âygo freda tem (1979, 1 font)

Sinònim: Gat escaldat d'aigo freda tem.

Lloc: Mallorca.

Font: DMC, 604.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 89. Randa.

133. Lo gat escaldat, amb l'aigua tèbia té prou (1997, 1 font)

El que ha sufrido algún daño, con ligero motivo tene que le vuelva a suceder.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «G», p. 74. Comercial Denes, SL.
Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte