Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou

318 recurrències en 152 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

1. A gat escaldat / aigo teba li basta (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

2. A gat escaldat amb aigua tèbia en te prou (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

3. A gat escaldat, aigo teba li basta (1984, 2 fonts)

Ets escarmentats, solen ésser previsors.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Animals. Menors», p. 158. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Un qui ha sopegat amb una cosa, va alert.

Sinònim: Gat escaldat, d'aigua freda fuix.

Equivalent en castellà: De los escarmientos.

Lloc: S'Arenal.

4. A gat escaldat, aigua freda (o teba) li basta (1993, 1 font)

Significa que els escarmentats solen esser previsors dels perills (D.).

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría huye.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1404 Gat-I», p. 193. Institut Menorquí d'Estudis.

5. A gat escaldat, aigua teba li basta (2020, 2 fonts)

Animals.

Lloc: Menorca.

Lloc: Menorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Menorca». Blogger.

6. A gat escaldat, aigua tèbia li basta (2008, 1 font)

A qui l'han ferit en, o per qualque cosa, va mlt alerta a no repetir situació. Un escalivat va més alerta amb els perills.

Sinònim: Gat escaldat, d'aigua freda fuig | Gat escaldat, d'aigua freda tem.

7. A gat escaldat, l'aigua tèbia l'espanta (1997, 2 fonts)

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda (o tèbia) fuig.

Equivalent en castellà: De los escarmentados nacen (o salen) los avispados | EL gato escaldado del agua fría huye | Si te pica el alacrán, corre, corre, sacristán.

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Sinònim: Gat escaldat, aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig.

9. E tal fa crespells / que n'ixen resoles, / més val ser a soles / que mal esmescat / i gat escaldat / se tem d'aygua teba (1996, 1 font)

Font: Refranys rimats, manuscrit del final del XV.

10. El gat escaldat amb aigua tèbia en té prou (2014, 3 fonts)

Es diu quan a algú li ha passat una cosa i a l'altra ja va amb precaució.

Sinònim: Gat escaldat d'aigua freda fuig.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Animals.

Lloc: Sant Boi de Llobregat.

Serret i Bernús, Carles (2021): Ràdio Sant Boi. La República Santboiana. Memòria i patrimoni «Refranys i frases fetes d'una santboiana del segle XX». La República Santboiana.

13. El gat escaldat amb l'aigua fresca te prou (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «E», p. 21. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

14. El gat escaldat amb poca aigua té prou (2010, 1 font)

L'escarmentat ja no es fia fàcilment.

15. El gat escaldat d'aigua tèbia fuig (1 font)

Estar escarmentat.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

17. El gat escaldat de l'aigua fresca fuig (1980, 1 font)

Lloc: Albal (Horta).

Hernández Sanchis, Jesús-Emilio (1980): Refraner albalenc «Refraner», p. 10. Anubar Ediciones.

18. El gat escaldat de l'aigua gelada fuig (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys d'animals». Web.

19. El gat escaldat de l'aigua tèbia en fuig (1999, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Layola i Fabra, Aleix (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.
Roig, Francesc (1999): L'Estel «Refranys populars (I)», p. 11. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Refranys», p. 12. Revista L'Estel.
(2002): L'Estel «Refranys i dites populars», p. 31. Revista L'Estel.

23. El gat escaldat, aigua freda tem (2002, 1 font)

(2002): L'Estel «Refranys i dites populars», p. 31. Revista L'Estel.

24. El gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou (1996, 2 fonts)

Quant a la formació de noves expressions lexicalitzades, podem constatar que moltes unitats fraseològiques deriven de proverbis i que caldria tenir en compte aquesta font de formació fraseològica natural per a resoldre necessitats expressives sense haver de recórrer a préstecs incòmodes d'altres llengües.

Sinònim: Ser gat escaldat.

Lloc: Alt Pirineu.

25. El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou (1987, 3 fonts)

Sinònim: El gat escaldat, de l'aigua 'gelà' fuig.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 119. Editorial l'Esquer.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

26. El gat escaldat, amb l'aigua freda té prou (1989, 2 fonts)

De: Ros - Martí Gadea - Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «E», p. 118. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Els que adverteixen l'existència de perills materials i espirituals.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Estudi preliminar», p. 19. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

27. El gat escaldat, amb l'aigua fresca en té prou (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Febrer», p. 17. Ajuntament de Cocentaina.

28. El gat escaldat, amb l'aigua fresca té prou (2012, 1 font)

Se sol dir per a indicar que algú ha tingut una mala experiència i que està alerta per a no repetir-la.

29. El gat escaldat, de l'aigua 'gelà' fuig (1987, 1 font)

Sinònim: El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 119. Editorial l'Esquer.

30. El gat escaldat, de l'aigua freda fuig (2011, 2 fonts)

Qui ha tingut una mala experiència està alerta perquè no es torne a repetir.

Sinònim: Contrari: L'home és l'únic animal que tropessa dues vegades amb la mateixa pedra.

Equivalent en castellà: Quien del alacrán está picado, la sombra le espanta | A gusto dañado, lo dulce resulta amargo | Al espantado, la sombra le basta | El que se quemó con leche, cuando ve una vaca, llora.

31. El gat escaldat, de l'aigua fresca fuig (2020, 1 font)

Lloc: València (Horta).

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

32. El gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig (1 font)

"Desclot": Avui «"Entre parèntesis". "Coscubiela i la llengua"», p. 36. L'Avui / El Punt Avui.

33. El gat escaldat, en aigua calenta té prou (*) (2010, 1 font)

Lloc: Bocairent (Vall d'Albaida).

Correu / Palou, Jordi (2010). Correu electrònic.

34. El gat escaldat, en aigua fresca té pròu (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 75. Editorial Arte y Letras.

35. El gat escaldat, en aigua gelà en té prou (2010, 1 font)

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

36. El gat escaldat, en auia calenta té prou (1993, 1 font)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

37. El gat escaldat, fuig de l'aigua freda (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

38. Fugir d'alguna cosa com un gat de l'aigua freda (1 font)

Si a nosaltres ens interessa la frase clara i contundent, vosaltres fugiu del matís com un gat de l'aigua freda.

Rahola, Pilar: Avui «"Diàleg". "A Salvador Alsius, degà del Col·legi...», p. 17. L'Avui / El Punt Avui.

39. Gat ascaldat ja no rata (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

40. Gat ascaldat, amb aigua tèbia ja en té prou (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

41. Gat escaldad aigua freda li basta (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fria huye.

Lloc: Menorca.

42. Gât escaldâd d'âygo freda tem (1979, 1 font)

Sinònim: Gat escaldat d'aigo freda tem.

Lloc: Mallorca.

Font: DMC, 604.

43. Gat escaldad del aigua freda futg (1858, 1 font)

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fria huye.

Lloc: Menorca.

44. Gat escaldat (1995, 5 fonts)

Escarmentat / dit per a referir-se a algú que ha pres ensenyament del que ha experimentat per no tornar a incórrer en falta, a arriscar-se, etc.

No voldrà prendre-hi part; és gat escaldat. La darrera vegada li va resultar molt malament i no vol repetir el fracàs / És gat escaldat; s'hi va fer mal un cop i ja no hi vol tornar més.

Sinònim: Quedar escaldat.

Font: R-M.

De: Matas, Toni; Martí, Teresa.

Font: Gatades del Diccionari enciclopèdic il·lustrat de les bèsties (1993).

Gat escaldat, d'aigua tèbia tem.

Lloc: Vic (Osona).

Persona (o animal) escarmentada, escamnada, desenganyada.

Escarmentat.

Sinònim: Avisat, advertit, escamnat, desenganyat.

45. Gat escaldat / de l'aigua freda fuig (2010, 1 font)

Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

46. Gat escaldat /escarmentat, amb aigua tèbia en té prou (2011, 1 font)

Lloc: Solsona (Solsonès).

47. Gát escaldát â âygo freda tem (1979, 1 font)

Sinònim: Gat escaldat d'aigo freda tem.

Lloc: Mallorca.

Font: Diari de Buja, 132.

49. Gat escaldat ab aigua tebia'n té prou (1910, 1 font)

Nos la posa com exemple perquè fugim del perill.

Sinònim: La mosca fuig / de l'olla que bull.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VIII. Insectes. II. Monografies. Mosca. Aforismes», p. 472. L'Avenç.

51. Gat escaldat ab aygua tebia èn tè prou, ó á l'aygua tebia tè pòr (1803, 1 font)

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fria ha miedo, ó huye.

Equivalent en castellà: Quien del alacran está picado la sombra le espanta.

Equivalent en llatí: Vel gelidae refugit contactum territus undae Felis, quem fervens laeserit unda semel.

54. Gat escaldat aigua freda fuig (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: De los escarmentados se hacen los avisados.

55. Gat escaldat aigua freda tem (1948, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Qui té una mala experiència, recela sense motius.

Lloc: Eivissa.

58. Gat escaldat aigua tèbia tem (2010, 3 fonts)

Equivalent en esperanto: Brogita eĉ sur akvon blovas | Post la falo oni fariĝas singarda.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Animals salvatges i domèstics | Sovaĝaj kaj hejmaj bestoj», p. 29. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig.

59. Gat escaldat amb aiga tebi en té prou (2017, 1 font)

Sinònim: V. Gat escaldat amb aiga tebi fuig.

Lloc: Cerdanya.

60. Gat escaldat amb aiga tebi fuig (2017, 1 font)

Quan algú està escarmentat, amb poca cosa en té prou per no voler-ne saber més.

Sinònim: Gat escaldat amb aiga tebi en té prou.

Lloc: Cerdanya.

61. Gat escaldat amb aigua freda en té prou (2001, 1 font)

Qui ha naufragat sent horror fins i tot de les aigües tranquil·les. De: Ovidi.

Equivalent en llatí: Tranquillas etiam naufragus horret aquas.

Font: Pont. 2.7.8.

64. Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou (1977, 18 fonts)

ACCAT (2012): Correu «Refranys per al Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.
ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

O com diu un vell refrany, / que és ben cert i no un engany: / Gat escaldat de bell nou, / amb aigua tèbia en té prou.

Equivalent en castellà: Perro escarmentado huye del bastón.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XXI. Els animals. Els gossos i els gats», p. 165. Pagès Editors.

Lloc: Bot (Terra Alta).

La força condicionant del record d'una experiència amarga també era expressada per la llengua llatina d'una forma molt gràfica i entenedora.

Equivalent en llatí: Tranquillas etiam naufragus horret aquas.

Font: cfr. II.356.

Diu que les persones que han patit alguna mala experiència, o algun dany, procuren vigilar perquè no els torni a passar res de semblant.

Sinònim: Dels escarmentats, en surten els avisats.

Equivalent en llatí: Tranquillas etiam naufragus horret aquas (Trad.: Qui ha naufragat té por fins i tot de les aigües tranquil·les).

Lloc: Terres de Ponent.

Escarment.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Font: VT, CL, CO, CR, FI, FL, FV, FX, ME, MR, MS, N, TA, TC, VR.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Els escarmentats solen ser previsors dels perills.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats; L'experiència aconsella la prudència.

Equivalent en castellà: De los escarmentados nacen (o salen) los avisados; Gato escaldado del agua fría huye.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Constantí (Tarragonès).

Lloc: Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell).

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig.

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Sinònim: A gat escaldat, l'aigua tèbia l'espanta | Gat escaldat, aigua tèbia tem | Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «G», p. 162. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Lloc: Bellvís.

65. Gat escaldat amb aigua tèbia en te prou (2010, 1 font)

Lloc: Nalec (Urgell).

66. Gat escaldat amb l'aigua tèbia en té prou (1993, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals domèstics i de granja». Web.

68. Gat escaldat d'aigo freda tem (1979, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

69. Gat escaldat d'aigua freda fuig (1993, 6 fonts)

Qui ha tingut una mala experiència no està disposat a repetir-la.

Sinònim: Contrari: L'home és l'únic animal que tropessa dues vegades en la mateixa pedra.

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría huye.

Lloc: Igualada (Anoia).

Lloc: L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Lloc: Ribes de Freser (Ripollès).

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig.

Vegi's n. 1404.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1413b Gat-I», p. 194. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

73. Gat escaldat de l'aigua calenta fuig (2010, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

75. Gat escaldat de l'aigua fuig (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

77. Gat escaldat de l'aigua tèbia fuig (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Barcelona i Rellinars (Vallès Occidental).

Lloc: Ribes de Freser (Ripollès).

Lloc: Sant Andreu Salou (Gironès).

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

78. Gat escaldat de l'aigua tèbia fuig (o amb aigua tèbia en té prou) (2016, 1 font)

79. Gat escaldat de l'aigua tevia fuig (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

80. Gat escaldat de s'aigua freda fuig (2010, 1 font)

Lloc: Santa Eulària (Eivissa).

81. Gat escaldat en aigua tèbia en té prou (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

82. Gat escaldat en aigua tibia 'n te prou (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

85. Gat escaldat en aygua tebia n' té prou (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fria tiene miedo.

87. Gat escaldat fuig de l'aigua freda (2010, 1 font)

Lloc: Cabrera de Mar (Maresme).

88. Gat escaldat fuig de l'aigua tèbia (2010, 1 font)

Lloc: Horta (Barcelona).

89. Gat escaldat fuig de l'aygua freda (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

90. Gat escaldat l'aigua tèbia tem (2010, 1 font)

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

91. Gat escaldat que amb aigua tèbia en té prou (1 font)

Oral / Nadal, Josep. Font oral.

93. Gat escaldat, / amb aigua tèbia en té prou (1997, 2 fonts)

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 60. Autoedició.

94. Gat escaldat, á la aygua tebia té por (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Quien del alacran está picado, la sombra le espanta.

95. Gat escaldat, ab aígua tebia tè prou (1839, 1 font)

Equivalent en castellà: Gato escaldado de la agua fria ha miedo | Quien del alacran está picado la sombra le espanta | Vieja escarmentada, arregazada pasa el agua.

97. Gat escaldat, ab aygua freda'n té prou (1910, 2 fonts)

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en occità: A cat escaudat / l'aigue fresche l'y fay pau (Llenguadoc).

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría huye.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en francès: Chat échaudé craint l'eau froide.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en francès: Chat échaudé ne revient pas en cuisine.

S'acostuma a dir per expressar qe l'home escarmentat fuig del perill.

Sinònim: Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou.

Equivalent en asturià: Gatu escamau al agua fría tien mieu.

101. Gat escaldat, aigo teba li basta (2010, 1 font)

Lloc: Ciutadella (Menorca).

102. Gat escaldat, aigua freda tem (1974, 6 fonts)

Lloc: Eivissa.

Castelló Guasch, Joan (1974): Eivissa, 4, p 17-19 «Rondalla eivissenca. Es adagis», p. 20. Revista Eivissa.

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría tiene miedo.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 38. Institut d'Estudis Eivissencs.

Qui ha naufragat sent horror fins i tot de les aigües tranquil·les. De: Ovidi.

Equivalent en llatí: Tranquillas etiam naufragus horret aquas.

Font: Pont. 2.7.8.

Qui ho ha patit, ho tem. De: Horaci.

Equivalent en llatí: Expertus metuit.

Font: Ep. 1.18.87.

Vegi's n. 1404.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1413 Gat-I», p. 194. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: Mallorca.

103. Gat escaldat, aigua tèbia li fa por (1969, 3 fonts)

Equivalent en francès: Chat échaudé craint l'eau tiède.

Lloc: Catalunya del Nord.

Lloc: Rosselló.

105. Gat escaldat, aigua tèbia tem (1979, 4 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Sinònim: A gat escaldat, l'aigua tèbia l'espanta | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig.

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb els animals», p. 15. Revista L'Estel.

107. Gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou (1979, 37 fonts)

Les persones que han sofert un dany solen estar atentes per evitar-ne d'altres.

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 25. Editorial Virgili & Pages.

Encara té vigència.

Lloc: Arbeca (Garrigues).

Bellmunt, Teresa (2005): La Borrassa. Per saber què passa!, 6, p19-20 «Refranys i dites sense actual vigència», p. 20. Revista El Borinot.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La capacitat intel·lectual. Saviesa», p. 129. Edicions Tres i Quatre.
Daban, Ángel (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Refrany que ensenya que les persones que han sofert un dany, solen estar atentes a no sofrir-ne d'altres, encara que no siguin tan greus.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría huye | De los escarmentados salen los avisados.

Sinònim: Si camines per mal lloc, passa-hi a poc a poc.

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría huye |.

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

Origen: 1806. Literalment, 'una vegada mossegat, dues vegades cautelós'. En són sinònims 'once burnt, twice shy' ('una vegada cremat, dues vegades cautelós') i 'a burnt child dreads the fire' ('un nen que s'ha cremat té por del foc').

No vol saber res de cites per internet; gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou = He wants nothing to do with internet dating; once bitten, twice shy.

Equivalent en anglès: Once bitten, twice shy.

Lloc: Vilaplana.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.
Oreneta Porpra - I de Yzaguirre (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Baix Gaià.

Pi i Virgili, Francesc (1985): Estudis altafullencs, 9 «Literatura oral al Baix Gaià. B) Folklore oral dels adults. B10) Parèmies. h) De bèsties», p. 27. Editorial Acebo.

Lloc: Pla de l'Estany.

Quan ens passa alguna cosa dolenta, intentem que no ens torni a passar més.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 22. Web.

Recelós.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en francès: Chat échaudé craint l'eau froide. [DG: II i XI] - [S&C: 414].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en francès: Chat échaudé ne revient pas en cuisine. [S&C: 249].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en castellà: El escarmentado, bien conoce el vado. [S&C: 329].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en francès: L'expérience rend sage. [S&C: 329].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en anglès: The scalded cat fears cold water. [S&C: 414].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

De los daños o males sufridos se adquiere la suficiente experiencia para evitar volver a caer en ellos.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en castellà: De los escarmentados nacen los avisados. [MK: 22.024] - [S&C: 249].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Dit del qui ja ja estat escarmentat | L'experiència aconsella la prudència.

Sinònim: A gat escaldat, l'aigu atèbia l'espanta. [P: XI, 969] | Gat escaldat aigua tèbia tem. [P: XI, 969] | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. [P: XI, 969] | Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig. [P: XI, 969].

Equivalent en castellà: Gato escaldado, del agua fría ha miedo. [MK: 21.999].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

If we have had an unpleasant experience, we are very anxious to avoid a repetition. A similar proverb is A BURNT CHILD DREADS THE FIRE.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en anglès: Once bitten, twice shy. [EPE: 526] - [S&C: 249].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Indica la importància de l'experiència.

Quien ha sufrido un daño trata de evitar en el futuro caer en situaciones parecidas, gracias a la experiencia adquirida.

Sinònim: Dels escarmentats en surten els avisats. [S&C: 249] - [S&C: 329] | Dels escarmentats neixen els avisats. [P: IX, 172].

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría huye. [DG: II i XI] - [S&C: 414].

Font: [LEM: 193] - [S&C: 414].

Lloc: Blanes (Selva).

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

108. Gat escaldat, amb aigua tebia en té prou (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: El gato escaldado del agua fría huye, ó tiene miedo | Gato escaldado huye del agua tibia.

109. Gat escaldat, amb aigua tèbia fuig (1968, 1 font)

Qui ha estat escarmentat va amb por.

111. Gat escaldat, amb aigua tèbia, en té prou (2008, 1 font)

Vol dir que les persones que han sofert un dany, solen estar atentes a evitar-ne d'altres, encara que no siguin tan greus.

113. Gat escaldat, arnb aigua tebia en té prou (1984, 1 font)

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

115. Gat escaldat, aygua tebia li fa por (1917, 1 font)

Sinònim: Gat escaldat, aigua tèbia li fa por.

116. Gat escaldat, aygua tèbia li fa pou (1910, 1 font)

Lloc: Rosselló.

119. Gat escaldat, d'aigua freda fuig (1979, 4 fonts)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Girona (Gironès).

Els escarmentats són els més vius.

120. Gat escaldat, d'aigua freda fuix (1988, 1 font)

Sinònim: A gat escaldat, aigo teba li basta.

Lloc: S'Arenal.

122. Gat escaldat, d'aigua teba fuig (o tem) (1996, 1 font)

A un que li ha passat una desgràcia, procurarà posar el remei per evitar-ne una altra.

Lloc: S'Arenal.

Alzamora Bisbal, Jaume (1996): S'Unió de S'Arenal, 107 «Espigolant dins l'antigor (VII). Animals», p. 27. S'Unió de S'Arenal.

123. Gat escaldat, d'aigua tèbia (o freda) fuig (1999, 1 font)

Dit del qui ja ha estat escarmentat.

Sinònim: A gat escaldat, l'aigua tèbia l'espanta | Gat escaldat, aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.

124. Gat escaldat, d'aigua tèbia en té prou (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona, Alacant i València.

125. Gat escaldat, d'aigua tèbia fuig (1985, 4 fonts)

Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Llucmajor (Mallorca).

Lloc: Osona.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

126. Gat escaldat, d'aigua tèbia tem (2014, 1 font)

Amb el significat de «els escarmentats són els que més vigilen».

Sinònim: Gat escarmentat aigua tèbia tem.

Lloc: Vic (Osona).

127. Gat escaldat, de l'aigua freda fuig (2013, 2 fonts)

Gato.

Equivalent en gallec: Gato escaldado, da auga fría foxe.

Equivalent en gallec: Gato escaldado, da auga fría foxe.

128. Gat escaldat, de l'aigua fuig (2010, 1 font)

Lloc: Banyeres de Mariola (Alcoià).

Correu / Martínez Ferré, Josep Miquel (2010). Correu electrònic.

129. Gat escaldat, de l'aigua tèbia fuig (2010, 3 fonts)

Correu / Mozart, Aria (2010). Correu electrònic.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Quart de Poblet (València).

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en francès: Chat échaudé craint l'eau froide.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en castellà: De los escarmentados nacen los avisados.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en castellà: El que se quema con leche, ve una vaca y llora (Argentina).

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría huye.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en anglès: The scalded cat fears cold water.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Trad.: 'L'experiència fa savi.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en francès: L'expérience rend sage.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Trad.: Gat escaldat no torna a la cuina.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en francès: Chat échaudé ne revient pas en cuisine.

Sempre hem sentit a dir que als gats no els agrada l'aigua.

Trad.: Mossegat una vegada, doblement espantadís.

Sinònim: Gat escaldat aigua tèbia tem | Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou | Gat escaldat d'aigua freda fuig | El gat escaldat, amb l'aigua freda en té prou || L'experiència aconsella la prudència | Dels escarmentats en surten els avisats.

Equivalent en anglès: Once bitten, twice shy.

130. Gat escaldat, en aigua tèbia en té prou (1983, 2 fonts)

Lloc: Matarranya.

Lloc: Matarranya.

131. Gat escaldat, en aigua tébia en té prou (2009, 1 font)

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. G», p. 4. PDF.

133. Gat escaldat, fuig de l'aigua freda (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

134. Gat escaldat, l'aigua freda li fa por (1998, 4 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Daban, Ángel (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.
Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb els animals», p. 15. Revista L'Estel.

136. Gat escaldat, no mira l'aigua ni per un forat (2010, 1 font)

Lloc: Xixona (Alacantí).

López Coloma, Fabián (2010): Expressions xixonenques. Web.

140. Gat escalivat no entra en l'aigua (2010, 2 fonts)

Lloc: Xàtiva (Costera).

Correu / Bataller Grau, Vicent (2010). Correu electrònic.

Lloc: Xàtiva (Costera).

Correu / Bataller, Vicent (2010). Correu electrònic.

141. Gat escamnat ab ayga tebia'n te prou (1883, 1 font)

Sinònim: Un avisat val per dos.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 38. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

142. Gat escarmentat, amb aigua tèbia en té prou (1982, 1 font)

Lloc: Penedès.

144. Lo cutxo escadat de l'algua calenta, fugi de la freda (2009, 1 font)

A l'Alguer lo significat del verb "escadar" (sard), és diferent de "escaldar" català.

Sinònim: Gat escaldat, de l'aigua freda fuig.

Equivalent en italià: Il cane che ha provato l'acqua calda, scappa da quella fredda.

Lloc: L'Alguer (Sardenya).

145. Lo gat escaldat amb aigua tebia en té prou (1926, 1 font)

Equivalent en anglès: A burnt child dreads the fire (Trad.: Un nin cremat tem al foc).

Equivalent en francès: Chaude eau craind toujours celui que s'est une fois échaudé.

Equivalent en castellà: Gato escaldado del agua fría ha miedo.

Equivalent en alemany: Gebranntes kind schent das Jeuer (Trad.: Nin cremat, al foc tem).

Equivalent en italià: L'uomo scottato ha paura del fuoco.

147. Lo gat escaldat, amb l'aigua tèbia té prou (1997, 1 font)

El que ha sufrido algún daño, con ligero motivo tene que le vuelva a suceder.

Lloc: País Valencià.

148. Lo gat escaldat, en aigua tíbia en té prou (2010, 1 font)

Això ho diem quan una persona cau (suposam) i llavons encà torne a caure. O una persona que li ve una desgràcia i allavons n'hi ve una altra.

Lloc: Favara (Matarranya).

149. Lu cutxu (cane) escadat de l'algua calenta, fugi la frera (1908, 1 font)

Proverbes.

Lloc: L'Alguer (Sardenya).

150. Lu cutxu escadat de l'aigua calenta, fugi de la freda (2014, 1 font)

Lloc: L'Alguer (Sardenya).

Logotip de Common Voice

Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou
Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar
Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou
Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte